Arterie

blodåre som leder blod fra hjertet

Arteriene (norsk: Pulsårene) transporterer blod fra hjertet og ut i kroppen. De systemiske arteriene fører blodet fra venstre hjertekammer, gjennom aorta (hovedpulsåren/den store kroppspulsåren), og videre ut i kroppen, bortsett fra til lungene. Lungepulsåren, som er kortere og har tynnere vegger, fører blod med et lavere trykk fra høyre hjertekammer og ut til lungene. Arterienes oppbygning er med på å jevne ut trykkforskjeller, slik at strømmen av blod holder et relativt konstant trykk på vei gjennom kroppen.

Blodårene i menneskekroppen, pulsårene markerte med rødt.

Arteriene leder (med et par unntak, (pulmonalis-/umbilikalisarteriene, dvs. lunge-/navlepulsårene)) oksygenmettet, lyst blod fra hjertet og ut i kroppen. De navngis etter den kroppsdelen de leder til, etter plassering i kroppen og/eller sitt utseende (og/eller er brukt fordi navngivningsmåtene gjerne kombineres med hverandre).

Se også rediger