Lungepulsåren, også kalt pulmonalarterien, fører blod fra hjertet til lungene. Det er den eneste pulsåren som leder blod med lavt oksygeninnhold.

Lungepulsåren går av fra høyre hjertekammer, mellom hjertekammeret og pulsåren sitter pulmonalklaffen. Starten på pulsåren er hovedstammen, og denne er kort og bred. Den deler seg i venstre og høyre sidegren, en i hver lunge.

I fostersirkulasjonen har lungepulsåren også forbindelse med hovedpulsåren; Ductus arteriosus.