Ductus arteriosus

Ductus arteriosus er kanalen som forbinder aorta (hovedpulsåren) med lungepulsåren i hjertet i fosterlivet.

Åpentstående Ductus arteriosus og koarktasjon (A,B og C).
1: Aorta ascendens
2: Arteria pulmonalis
3: Ductus arteriosus
4: Aorta descendens
5: Truncus brachiocephalicus
6: Arteria carotis communis sinister
7: Arteria subclavia sinister

PDARediger

I fosterlivet er det ikke nødvendig med sirkulasjon gjennom lungene, men så snart barnet begynner å puste etter fødselen begynner Ductus arteriosus å lukke seg, og er vanligvis helt lukket i løpet av fire til ti dager. Den resterende åren blir omdannet til bindevev, Ligamentum arteriosum. Reduserte mengder av prostaglandiner i blodet er sentrale i mekanismen som medfører lukking. Bruk av enkelte medikamenter som hemmer prostaglandinsyntesen (NSAIDs) i tredje trimester kan gi for tidlig lukking av ductus.

Ved en rekke medfødte hjertefeil foreligger åpenstående Ductus arteriosus (patent ductus arteriosus, PDA). Symptomer på PDA er takykardi eller annen arytmi, pustevansker, bilyd på hjertet, forstørret hjerte og cyanose. I en del tilfeller velger man aktivt å lukke Ductus arteriosus, enten ved å bruke NSAID (indometacin) og væskerestriksjon eller med kirurgiske metoder.