Vasodilator

(Omdirigert fra «Vasodilatasjon»)

Vasodilatorer (Lat: Vas=åre, dilatare=å utvide) er nerver eller forbindelser, endogene eller legemidler, som gir utvidelse av blodårer, vasodilatasjon. Dette skjer ved avslapning av glatt muskulatur i åreveggen, og gir et fall i blodtrykket fordi det blir mer plass til blodet. Vasodilatasjon gir større gjennomblødning i et vev. Rødming skyldes vasodilatasjon i huden. Det motsatte fenomenet, sammentrekning av blodkar kalles vasokonstriksjon.

Kroppsegne forbindelser som gir vasodilatasjon - og legemidler som utnytter effekten rediger