Aritmetikk

Aritmetikk (fra gresk αριθμός, arithmos = tall/siffer) betegner vanligvis den gren av (eller forløperen for) matematikken som omhandler elementære operasjonertall. Blant matematikere benyttes ofte ordet som et synonym for tallteori.

De vanlige aritmetiske operasjonene er addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, selv om mer avanserte operasjoner (som for eksempel prosent, kvadratrot, potenser og logaritmer) også noen ganger inkluderes i definisjonen. Aritmetikken til naturlige tall, heltall, rasjonale tall (i form av brøker) og reelle tall studeres vanligvis av elever, som lærer manuelle algoritmer for aritmetiske operasjoner. I de senere årene har bruken av kalkulatorer overtatt mye av denne funksjonen.

Innenfor aritmetikk opererer man med de fire regneartene, som omfatter addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Operandene i de tre første regneartene har to sett med navn som ikke bør blandes sammen og brukes samtidig. Med dette menes blant annet at det ikke er tradisjon for å kalle operandene i og resultatet av et addisjonsstykke for addend + ledd = sum.

 • addisjon
  • addend + addend = sum
  • ledd + ledd = sum
 • subtraksjon
  • minuend − subtrahend = differanse
  • ledd − ledd = differanse
 • multiplikasjon
  • multiplikand × multiplikator = produkt
  • faktor × faktor = produkt
 • divisjon
  • dividend / divisor = kvotient

Hver av disse regneartene utfører en matematisk operasjon på to tall for å danne et tredje.

matematikkstubbDenne matematikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)