Rasjonalt tall

(Omdirigert fra Rasjonale tall)

Et rasjonalt tall er et tall som kan skrives som en brøk hvor telleren og nevneren er heltall. Mengden av rasjonale tall noteres i matematikken som Q eller (tysk Quotient).

Disse tallene har en endelig eller periodisk desimalutvikling, f.eks:

Mengden av rasjonale tall er tellbar uendelig, slik som mengden heltall er.

Bruken av ordet "rasjonalt" her har bakgrunn i ordet "ratio", altså hvor mange ganger ett tall går opp i et annet, altså en type brøk.

Eksterne lenkerRediger