Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall, i motsetning til rasjonale tall. Et irrasjonalt tall har ingen periodisk desimalutvikling. Eksempler på slike tall er π, e og (kvadratroten av 2).

Eksterne lenker rediger