Addisjon

matematisk operasjon

Addisjon er en matematisk operasjon som representerer det totale antall objekter i en samling. Symbolet for addisjon er plusstegnet (+).

3 + 2 = 5 med epler

For eksempel, i bildet til høyre er det 3 + 2 epler, som betyr tre epler og to epler sammen. Dette gir totalt 5 epler, så 3 + 2 = 5. Tallene som adderes kalles addender. Addisjon kan representere kombinasjon av mange fysiske og abstrakte størrelser, via mange ulike typer objekter: negative tall, brøker, irrasjonelle tall, vektorer, desimaler, funksjoner, matriser og mer.

Addisjon har flere viktige egenskaper. Blant annet er addisjon en kommutativ operasjon, slik at 1 + 2 = 2 + 1. Den er også assosiativ, som vil si at rekkefølgen addisjoner foretas i, ikke spiller noen rolle: (1 + 2) + 3 = 1 + (2 + 3). Og dersom vi adderer null til et tall endres ikke tallet: 2 + 0 = 0 + 2 = 2. Null kalles derfor identitetselementet til addisjon.

I aritmetikken er addisjon en av de fire grunnleggende regneartene.

Eksterne lenker rediger