Naturlig tall

ikke-negativt eller positivt heltall
(Omdirigert fra «Naturlige tall»)

Et naturlig tall er i matematikken enten et positivt heltall (1, 2, 3,...) eller ikkenegativt heltall (0, 1, 2,...).

Den første definisjonen brukes oftest i tallteorien mens den siste brukes innenfor predikatlogikk, mengdelære og datateknologi.

Notasjon rediger

Mengden av naturlige tall noteres   eller N. For å unngå misforståelse om hvorvidt null er inkludert, brukes ofte følgende notasjon for å betegne henholdsvis mengden av ikkenegative tall og mengden av positive tall:

 

Litteratur rediger