Antarktisk krill

Antarktisk krill (Euphausia superba) er en nøkkelart i det antarktiske økosystem i Sørishavet. Den lever i store stimer og omsetter primærproduksjonen direkte til relativt store dyr [1] Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.[2] Arkivert 17. desember 2002 hos Wayback Machine.: de vokser til en lengde av 6 cm, vekt på 2 gram og lever omtrent 6 år. Det er en nøkkelart i Antarktis‘ økosystem, og den viktigste maten for pingviner, hvaler, fisk og fugler. Biomassen til krill er anslått til å være mellom 100 og 800 millioner tonn, noe som muligens gjør antarktisk krill til det mest suksessrike dyret på jorda. Til sammenligning er den samlede avkastningen av ikke-krill fra alle verdens fiskerier ca. 100 millioner tonn per år. Fisket av krill er i størrelsesorden 90 000 tonn per år.

Antarktisk krill
Antarktisk krill
Vitenskapelig(e)
navn
:
Euphausia superba
Dana, 1850
Norsk(e) navn: antarktisk krill
Hører til: krill,
storkreps,
krepsdyr
IUCNs rødliste:
livskraftig
Habitat: hav
Utbredelse: antarktis

Antarktisk krill og ressursene i Sørishavet forvaltes og reguleres av Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR). For å forhindre overfiske og dermed at næringsgrunnlaget for arter som pingvin og sel blir redusert, benyttes føre var prinsippet i forvaltningen av denne viktige ressursen. Vitenskapskomiteen tilknyttet CCAMLR anslår at biomassen av antarktisk krill i Sørishavet er mellom 400-500 millioner tonn.

Innvollene til antarktisk krill kan ofte sees i grønt gjennom den gjennomsiktige overflaten, en indikasjon på at denne arten først og fremst spiser planteplankton, for eksempel diatomer, som den filtrerer fra vannet gjennom en «matkurv» [3] Arkivert 1. desember 2002 hos Wayback Machine.. Antarktisk krill kan også skrape alger fra undersiden av pakkisen [4]. Krill kalles også lysreke ettersom den kan lage et gult lys med lysorganer ved øynene og langs kroppen (bioluminescens).

Artens navn staves ofte feil som enten Euphasia superba [4] eller Eupausia superba [5].

Eksterne lenkerRediger