Anarkokommunisme (eller kommunistisk anarkisme) er en retning innenfor anarkismen som står for gjensidig hjelp på grasrotnivå, organisert nedenfra. Denne retningen skiller seg fra den individualistiske anarkismen (anarkoindividualismen), og vektlegger de sosiale forholdene i samfunnet mer enn enkeltindividets rolle. Noe som også er viktig å understreke er at dette først og fremst er en anarkistisk retning. Stort sett alle anarkistiske retninger står i opposisjon til den kommunistiske ideologi som bygger på teoriene til Karl Marx.[trenger referanse] Det Marx beskrev som den fulle kommunisme er ekstremt likt det anarkokommunister ønsker seg, men som andre anarkister motsetter de seg et Proletariatets diktatur for å oppnå kommunismen, fordi de mener alle statssamfunn nødvendigvis vil være kilde til hierarkiske og derav ufrie samfunn.[trenger referanse]Bakgrunnen for å bruke ordet kommunisme er altså å vektlegge fellesskapet. Det latinske communis betyr nettopp «felles».

Som en ideell samfunnsmodell er også begrepet, i likhet med «anarkisme», uttrykk for et ønske om et stats-, klasseløst og pengeløst samfunn. Pjotr Kropotkin definerer dette nærmere i skriftet Anarchist Communism: «Its Basis and Principles» (1887):

But our communism is not that of the authoritarian school: it is anarchist communism, communism without government, free communism. It is a synthesis of the two chief aims pursued by humanity since the dawn of its history - economic freedom and political freedom.

Pjotr Kropotkin