Liste over sosialiststater

Wikimedia-listeartikkel
Kart over land som en gang i sin historie har regnet seg som sosialistiske.

Dette er en liste over sosialiststater. En sosialistisk stat er en stat som har sosialismen som statsideologi. Selv om mange land har vært styrt av sosialistiske partier (inkludert Norge), og mange fortsatt blir det i dag, hører ikke alle disse landene under betegnelsen «sosialiststater», da denne betegnelsen brukes på stater hvor selve systemet er sosialistisk og har et mål om å bygge sosialisme, dvs. land med sosialistiske grunnlover, ofte med ettpartisystemer.

Den første sosialistiske staten i historien var Pariskommunen i 1871. Denne ble imidlertid raskt knust. Det ble derfor ikke flere sosialistiske stater før den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk ble grunnlagt etter Den russiske revolusjonen i 1917. I løpet av 1900-tallet ble en rekke sosialistiske stater grunnlagt, men det har blitt færre etter 1989. De ideologiske og politiske forskjellene på sosialistiske stater har vært store, og det er stor forskjell på den politiske praksis i land som regner seg som sosialistiske.

Marxist-leninistiske staterRediger

Landene som styres etter et marxist-leninistisk system, er de som vanligvis forbindes med betegnelsen «sosialistisk stat». Disse landene blir styrt av kommunistpartier, og blir derfor ofte omtalt som «kommuniststater» i Vesten. Likevel har ingen av disse statene selv betegnet seg som kommunistiske, betegnelsen «kommunisme» i marxistisk teori brukes om et statsløst og klasseløst samfunn. De statene som ble styrt av kommunistiske partier kalte seg derfor sosialistiske, folkedemokratiske eller folkerepublikker. Til tross for at 1/3 av verden en gang levde under et marxistisk-leninistisk system, er det i dag bare et fåtall stater som har et slikt system. De fleste brøt sammen som følge av revolusjonene i 1989, Sovjetunionens fall eller omstendighetene rundt dette. De marxist-leninistiske statene har alle vært enten ettpartistater eller dominantpartistater.

Stat Start Hendelse Parti Statsleder
  Republikken Cuba[1] 1. juli 1961 Den cubanske revolusjonen Partido Comunista de Cuba Raúl Castro (2008–)
  Laos folkedemokratiske republikk[2] 1975 Borgerkrigen i Laos Laos folkerevolusjonære parti Choummaly Sayasone (2006&nash;)
  Folkerepublikken Kina[3] 1. oktober 1949 Den kinesiske borgerkrig Det kinesiske kommunistparti Xi Jinping (2012–)
  Den sosialistiske republikken Vietnam[4] 2. september 1945 (Nord-Vietnam)
2. juli 1976 (forent)
Den første indokinakrig (Nord-Vietnam)
Vietnamkrigen (forent)
Det vietnamesiske kommunistparti Nguyễn Phú Trọng (partisekretær)
Trương Tấn Sang (president)

Nord-Korea regnes også ofte for å tilhøre denne kategorien i media, men endret i 1992 statsideologien fra marxisme-leninisme til juche, som blir regnet som en separat ideologi og ikke en del av marxismen.[5]


Tidligere marxist-leninistiske staterRediger

Stat Start Slutt Parti
  Afghanistan (Den demokratiske republikken Afghanistan)[6] 27. april 1978 28. april 1992 Afghanistans folkedemokratiske parti
  Albania (Den sosialistiske folkerepublikken Albania)[7] 28. november 1944 30. april 1992 Arbeidets Parti
  Angola (Folkerepublikken Angola)[8] 11. november 1975 27. august 1992 MPLA
  Benin (Folkerepublikken Benin)[9] 30. november 1975 1. mars 1990 Parti de la Revolution Populaire du Bénin
  Bulgaria (Folkerepublikken Bulgaria[10] 15. september 1946 7. desember 1990 Bulgarias kommunistiske parti
  Burkina Faso 4. august 1984 15. oktober 1987 Rådet for folkelig frigjøring
  Den tyske demokratiske republikk[11] 7. oktober 1949 3. oktober 1990 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Etiopia (Den demokratiske folkerepublikken Etiopia)[12] 28. november 1974 28. mai 1991 Etiopias arbeiderparti
  Grenada (Folkets revolusjonære regjering) 13. mars 1979 25. oktober 1983 New Jewel Movement
  Hellas (Den politiske komité for nasjonal frigjøring) 10. mars 1944 28. august 1949 Hellas' kommunistparti
  Jugoslavia (Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia)[13] 29. november 1943 27. april 1992 Jugoslavias kommunistforbund
  Kambodsja (Demokratisk Kampuchea)[14] 17. april 1975 10. januar 1979 Røde Khmer
  Kambodsja (Folkerepublikken Kampuchea)[15] 10. januar 1979 24. september 1993 FUNSK
  Kongo-Brazzaville (Folkerepublikken Kongo)[16] 1. januar 1969 31. august 1992 Det kongolesiske arbeiderpartiet
  Nord-Korea (Den demokratiske folkerepublikken Korea)[17] 9. september 1948 19. februar 1992[18] Det koreanske arbeiderpartiet
  Mongolia (Folkerepublikken Mongolia)[19] 24. november 1924 12. februar 1992 Det mongolske revolusjonære folkepartiet
  Mosambik (Folkerepublikken Mosambik[20] 25. juni 1975 1. desember 1990 FRELIMO
  Polen (Folkerepublikken Polen)[21] 28. juni 1945 22. desember 1992 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Romania (Den sosialistiske republikken Romania)[22] 30. desember 1947 22. desember 1989 Det rumenske kommunistpartiet
  Russland (Den russiske sovjetiske føderative sosialistrepublikk)[23] 7. november 1917 30. desember 1922 Bolsjevikpartiet
  Somalia (Den somaliske demokratiske republikk)[24] 21. oktober 1969 26. januar 1991 Det somaliske revolusjonære sosialistpartiet
  Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker[25] 30. desember 1922 26. desember 1991 Sovjetunionens kommunistiske parti
  Sør-Jemen:[26]
Den demokratiske folkerepublikken Jemen
Den demokratiske republikken Jemen
30. november 1967 22. mai 1990 Det jemenittiske sosialistpartiet
21. mai 1994 7. juli 1994
  Tsjekkoslovakia (Den tsjekkoslovakiske sosialistrepublikk)[27] 11. mai 1948 23. april 1990 Det tsjekkoslovakiske kommunistpartiet
  Tuva (Den tuvinske folkerepublikk) 14. august 1921 11. oktober 1944 Det tuvinske folkerevolusjonære parti
  Ukraina (Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk) 25. desember 1917 30. desember 1922 Ukrainas kommunistiske parti (bolsjevikene)
  Ungarn (Den ungarske sovjetrepublikk)[28] 21. mars 1919 6. august 1919 Det ungarske kommunistpartiet
  Ungarn (Folkerepublikken Ungarn)[29] 23. august 1949 2. mai 1990 Det ungarske sosialistiske arbeiderparti

Ikke-marxist-leninistiskeRediger

I tillegg til de mer kjente marxist-leninistiske landene, er det også mange land som har erklært seg som sosialistiske uten å tilhøre den marxist-leninistiske ideologi. Flere av disse statene er sosialistisk bare i teorien. Innledningen til Portugals grunnlov erklærer for eksempel at det er en sosialist stat, til tross for at landet har hatt en rekke høyreorienterte regjeringer og det er enighet om at denne innledningen ikke har noen reell juridisk teori. Det er stor forskjell på statene når det gjelder ideologi og styreform, noen er ettpartistater og klare diktaturer, mens andre har et representativt demokrati hvor også ikke-sosialistiske partier har betydning.

Stat Siden Partisystem Parti Statsleder
  Folkerepublikken Bangladesh[30] 26. mars 1971 Flerpartistat Awami League Abdul Hamid (2013–)
  Den kooperative republikken Guyana[31] 23. februar 1970 Dominantpartistat People's Progressive Party (siden 1992) Daniel Ramotar (2011–)
  Republikken India[32] 15. august 1947 Flerpartisystem Indian National Congress (tradisjonelt)
Bharatiya Janata Party (nåværende regjering)
Narendra Modi (2014–)
  Den demokratiske folkerepublikken Korea[33] 19. februar 1992 Ettpartistat Det koreanske arbeiderpartiet Kim Jong-un (2012–)
  Den portugisiske republikk[34] 30. september 1974 Flerpartistat Partido Social Democrata (nåværende regjering) Pedro Passos Cuelho (2011–)
  Den demokratisk sosialistiske republikken Sri Lanka 22. mai 1972[35] Flerpartistat Sri Lanka Freedom Party Mahinda Rajapaksa (2005–)
  Den forente republikken Tanzania[36] 26. april 1964 Dominantpartistat Chama cha Mapinduzi Jakaya Kikwete (2005–)

Tidligere ikke-marxist-leninistiske sosialiststaterRediger

Stat Start Slutt Styreform Parti
  Algerie (Den demokratiske folkerepublikken Algerie)[37] 3. juli 1962 23. februar 1989 Ettpartistat Front de libération nationale
  Burma (Unionen Burmas sosialistiske republikk)[38] 2. mars 1962 23. september 1988 Ettpartistat Burmas sosialistiske programparti
  Chile (Den sosialistiske republikken Chile) 7. november 1932 13. september 1932 Ettpartistat Partido Socialista
  Republikken Egypt[39]

  Den forente arabiske republikk
  Den arabiske republikk Egypt

18. juni 1953 22. februar 1958 Ettpartistat Den arabiske sosialistiske union
22. februar 1958 2. september 1971
2. september 1971 2. oktober 1978
  Ghana (Republikken Ghana)[40] 1. juli 1960 24. februar 1966 Ettpartistat Convention People's Party
  Guinea (Folkets revolusjonære republikk Guinea)[41] 2. oktober 1958 25. mai 1984 Ettpartistat Guineas demokratiske parti - afrikansk demokratisk samling
  Guinea-Bissau (Staten Guinea-Bissau) 24. september 1973 Mai 1991 Ettpartistat PAIGC
  Indonesia (Republikken Indonesia) 18. august 1945 12. mars 1967 Dominantpartistat (1945-1959)
Ettpartistat (1959-1967)
Partai Nasional Indonesia
  Irak (Den første republikken Irak)[42] 14. juni 1958 17. juli 1968 Militærjunta (1958-1963)
Ettpartistat (1963-1968)
Den arabiske sosialistiske union (1963-1968)
  Kapp Verde (Republikken Kapp Verde) 8. juli 1975 22. mars 1991 Ettpartistat PAIGC (før 1981)
PAICV (etter 1981)
  Kenya (Republikken Kenya) 12. desember 1964 29. desember 1992 Ettpartistat Kenyas afrikanske nasjonale union
  Komorene (Staten Komorene) 6. juli 1975 23. mai 1978 Ettpartistat RDCP
  Libya (Den libyske arabiske jamahiriya)[43] 1. september 1969 20. oktober 2011 Ettpartistat (1969-1977)
Autokratisk militærdiktatur (1977-2011)
Den libyske arabiske sosialistiske union (1969-1977)
  Madagaskar (Den demokratiske republikken Madagaskar) 15. juni 1975 12. september 1992 Ettpartistat AREMA
  Mali (Republikken Mali) 19. november 1968 12. januar 1992 Ettpartistat UDPM
  Mexico (De forente meksikanske stater) 1. desember 1928 1. desember 2000 Dominantpartistat Partido Revolucionario Institucional
  Nicaragua (Republikken Nicaragua) 16. juli 1979 25. april 1990 Flerpartistat Den sandinistiske frigjøringsfront
  Nord-Jemen (Den arabiske republikken Jemen) 26. desember 1962 18. juli 1978 Militærjunta Intet
  Panama (Republikken Panama) 11. oktober 1968 12. august 1983 Militærjunta Partido Revolucionario Democrático
  Pariskommunen 18. mars 1871 28. mai 1871
  São Tomé og Príncipe (Den demokratiske republikken São Tomé og Príncipe) 12. juli 1975 4. mars 1991 Ettpartistat MLSTP/PSD
  Senegal (Republikken Senegal) 6. september 1960 1. april 2000 Ettpartistat Parti socialiste du Sénégal
  Seychellene (Republikken Seychellene) 5. juni 1977 26. juli 1992 Ettpartistat Folkets parti
  Sudan (Den demokratiske republikken Sudan) 25. mai 1969 10. oktober 1985 Ettpartistat Den sudanske sosialistunion
  Surinam (Republikken Surinam) 25. februar 1980 16. september 1991 Militærjunta Ingen (1980-1987)
Nationale Democratische Partij (1987-1991)
  Den syriske arabiske republikk[44] 8. mars 1963 27. februar 2012 Dominantpartistat Ba'athpartiet
  Republikken Tanganyika 9. desember 1962 26. april 1964 Ettpartistat Tanganyika African National Union
  Tunisia (Den tunisiske republikken) 25. juli 1957 27. februar 1988 Ettpartistat Parti socialiste destourien
  Tyrkia (Den første republikken Tyrkia) 29. oktober 1929 5. august 1946 Ettpartistat Det republikanske folkepartiet
  Uganda (Republikken Uganda) 2. mars 1966 15. april 1971 Ettpartistat Uganda People's Congress
  Zambia (Republikken Zambia) 24. oktober 1964 2. november 1991 Ettpartistat United National Independence Party
  Zanzibar (Folkerepublikken Zanzibar og Pemba) 12. januar 1964 26. april 1964 Ettpartistat Afro-Shirazi Party

ReferanserRediger

 1. ^ «Cuba er en sosialistisk stat av arbeidere – selvstendige og suverene – organisert med alt og for det gode for alle, som en forent, demokratisk republikk, for nytelsen av politisk frihet, sosial rettferdighet, individuell og kollektiv velferd, og menneskelig solidaritet» Cubas grunnlov Arkivert 17. januar 2013 hos Wayback Machine. (engelsk)
 2. ^ «Staten til Laos folkedemokratiske republikk er en folkedemokratisk stat. All makt tilhører folket, [og er utført] av folket og for interessene til det multietniske folket av alle sosiale lag med arbeiderne, bøndene og intelligensiaen som nøkkelkomponenter.» Laos' grunnlov
 3. ^ «Under lederskapet til Det kinesiske kommunistparti og veiledet av marxismen-leninismen, Mao Zedongs tenking, Deng Xiaoping teori, og den viktige tanken med de tre representasjonene, vil det kinesiske folk av alle nasjonaliteter fortsette å holde seg til det demokratiske folkediktatur og den sosialistiske sti, fortsette med reformering og åpningen til verden utenfor, stadig forbedre sosialistiske institusjoner, utvikle den sosialistiske markedsøkonomien, utvikle sosialistisk demokrati, forbedre det sosialistiske rettssystemet og arbeide hardt og selvstendig for å modernisere landets industri, landbruk, nasjonale forsvar og vitenskap og teknologi steg for steg og forfremme den koordinerte utviklingen av de materielle, politiske og åndelige sivilasjonene, for å gjøre Kina til et sosialistisk land som er velstående, mektig, demokratisk og kulturelt avansert.» Kinas grunnlov
 4. ^ «Staten til Den sosialistiske republikken Vietnam er en sosialistisk stat styrt etter loven og av folket, ved folket og for folket.» Vietnams grunnlov
 5. ^ Herskovitz, Jon (28. september 2009). «North Korea drops communism, boosts "Dear Leader"». Reuters. 
 6. ^ «Afghanistans folkedemokratiske parti, partiet til arbeiderklassen og alle landets arbeidere, vil være samfunnet og statens voktende og mobiliserende styrke; reflektere viljen og interessene til arbeiderne, bøndene, intelligentsiaen, og alle landets slitere og nasjonale demokratiske styrker; og en fast pådriver av de virkelige interessende til hele befolkningen i vårt hjemland, Afghanistan.» Den demokratiske republikken Afghanistans grunnleggende prinsipper (1980), artikkel 3
 7. ^ «I Den sosialistiske folkerepublikken Albania er den dominante ideologien marxismen-leninismen. Hele den sosialistiske sosiale orden er utviklet på basis av dens prinsipper.» Albanias grunnlov (1976), artikkel 3
 8. ^ «All makt tilhører det angolanske folket. MPLA, deres legitime representant konstituert fra en bred front inkludert alle patriotiske krefter engasjert i anti-imperialistisk kamp, er ansvarlig for den politiske, økonomiske og sosiale ledelse av nasjonen.» Angolas grunnlov (1976), artikkel 2
 9. ^ «Folkerepublikken Benin utvikler sosialismen. Dens filosofiske grunnlag er marxismen-leninismen, som skal anvendes på en livlig og kreativ måte til realitetene i Benin. Alle aktiviteter av det nasjonale sosiale liv i Folkerepublikken Benin er organisert på denne måten under ledelse av Folkerevolusjonens parti i Benin, avløser fortroppen av utnyttede og undertrykte masser, som leder hele befolkningen i Benin og dens revolusjon.» ref. Benins grunnlov (1977), artikkel 4. Sitert av: Omar Diop,Political parties and democratic transition process in Black Africa, Publibook, 2006, page 33
 10. ^ «Folkerepublikken Bulgaria er en sosialistisk stat av arbeidende folk fra by og landsby, ledet av arbeiderklassen». Bulgarias grunnlov (1971), artikkel 1, sitert fra Constitutions of the Communist World (1980) av William B. Simons]
 11. ^ «Den tyske demokratiske republikk er en sosialistisk arbeider- og bondestat.» DDRs grunnlov (1974), arikkel 1 (tysk)
 12. ^ «Vi, Etiopias arbeidende folk, er, basert på en århundrer lang revolusjonær kamp for å frigjøre frigjøre oss fra vår nåværende tilstand av tilbakeståendehet og å forvandle Etiopia til et sosialistisk og høyt utviklet samfunn, hvor rettferdighet, likhet og sosial velstand råder.» ref. Etiopias grunnlov (1987), innledning]
 13. ^ «Det sosialistiske systemet i Jugoslavia er basert på relasjoner mellom mennesker som frie og likeverdige produsenter og skapere, hvis arbeid er utelukkende for å møte deres individuelle og kollektive behov.» [1][død lenke] 1963)#-.7BII.7D- Jugoslavias grunnlov (1963)][død lenke], artikkel 2 (serbisk)
 14. ^ «Det må være full likhet mellom alle kampucheanske folk i et likeverdig, rettferdig, demokratisk, harmonisk, og lykkelig samfunn i stor nasjonal solidaritet for å forsvare og bygge landet sammen.» Demokratisk Kampucheas grunnlov (1975), artikkel 13
 15. ^ «Folkerepublikkens grunnlov er resultatet av lang kamp [...] reflekterer viljen og målet til hele folket vårt om å fast forsvare nasjonal uavhengighet og å bygge fedrelandet, som gradvis går mot sosialisme.» Fra innledningen til Kambodsjas grunnlov (1981), sitert av Blue Lady Blog Arkivert 6. november 2014 hos Wayback Machine.
 16. ^ Presidented: «Jeg forplikter meg til å bli veiledet av marxist-leninistiske prinsipper - for å forsvare statuene av partiet og grunnloven - å vie alle min innsats til triumfen av proletaridealene om det kongolesiske folket i arbeid, demokrati og fred.» Folkerepublikken Kongos grunnlov (1969), artikkel 41
 17. ^ «Den demokratiske folkerepublikken Korea styres i sin virksomhet av juche-ideen til Det koreanske arbeiderpartiet, en kreativ tilpasning til marxismen-leninismen til forholdene i landet vårt». Den demokratiske folkerepublikken Koreas grunnlov (1972), sitert av Understanding Korean Politics: An Introduction
 18. ^ GlobaLex - UPDATE: Overview of the North Korean Legal System and Legal Research In 1992, reference to Marxism-Leninism in the DPRK Constitution was dropped altogether.
 19. ^ «Folkerepublikken Mongolia er en uavhengig stat av arbeidende folk (arat-gjetere, arbeidere og intellektuelle), som har avskaffet imperalistisk og føydal undertrykkelse, som garanterer landets utvikling på ikke-kapitalistiske linjer, for videre utvikling til sosialismen.» Mongolias grunnlov (1940)
 20. ^ «Makten tilhører arbeiderne og bøndene ledet av FRELIMO»[2]
 21. ^ «Folkerepublikken Polen er en sosialistisk stat.» Polens grunnlov (1976)
 22. ^ «Samfunnets ledende styrke i Den sosialistiske republikken Romania er Det rumenske kommunistpartiet.» Romanias grunnlov (1965) Arkivert 23. september 2015 hos Wayback Machine., artikkel 3
 23. ^ «Den russiske republikken er et fritt sosialistisk samfunn for alle arbeidsfolk i Russland. Hele makten, innenfor grensene av Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikken, tilhører alle arbeidende folk i Russland, forent i urbane og rurale sovjeterRSFRs grunnlov (1918, artikkel 10
 24. ^ Somalias grunnlov (1976): «Den somaliske demokratiske republikk er en sosialiststat ledet av arbeiderklassen, og er en vesentlig del av de arabiske og afrikanske enheter.»
 25. ^ «Kommunistpartiet, væpnet med marxismen-leninismen, bestemmer de generelle perspektiver på samfunnsutviklingen og kursen av hjemme- og utenrikspolitikken til USSR, leder det store konstruktive arbeidet til det sovjetiske folk, og formidler en planlagt, systematisk og teoretisk begrunnet karakter til deres kamp for kommunismens seier.» Sovjetunionens grunnlov (1977), artikkel 6
 26. ^ «Det jemenittiske sosialistpartiet, væpnet med teorien om vitenskapelig sosialisme, er lederen og veilederen av samfunnet og staten.» Sør-Jemens grunnlov (1978), artikkel 3
 27. ^ «Den tsjekkoslovakiske sosialistiske republikk er en sosialistisk stat basert på en solid allianse av arbeidere, bønder og intellektuelle, ledet av arbeiderklassen.» Tsjekkoslovakias grunnlov (1960), artikkel 1
 28. ^ «I etableringen av sovjetrepublikken har proletariet tatt i sine hender... full makt med det formål å gjøre slutt på den kapitalistiske orden og borgerskapets styre, og på plass et sosialistisk system av produksjon og samfunn. Proletariets diktatur er... et middel for ødeleggelsen av utnyttelse og klassestyre.» hungary - communist league
 29. ^ «Staten til FRU forsvarer friheten og makten til det ungarske arbeidende folk og landets uavhengighets, kjemper mot hver form for utnyttelse av menneskene, og organiserer sosiale styrker for byggingen av sosialismen.» Ungarns grunnlov (1949)
 30. ^ «Videre lover vi at det skal være et fundamentalt mål for staten å gjennom demokratisk prosess realisere et sosialistisk samfunn, fri for utnyttelse.» Bangladeshs grunnlov (innledning)
 31. ^ «Guyana er en udelelig, sekulær, demokratisk, suveren stat i overgangen fra kapitalisme til sosialisme og skal være kjent som Den kooperative republikken Guyana.» Guyanas grunnlov
 32. ^ «Vi, Indias folk, har høytidelig besluttet å grunnlovsfeste India som en suveren sosialistisk sekulær demokratisk republikk.»Innledning til Indias grunnlov (1976) Arkivert 9. oktober 2017 hos Wayback Machine.
 33. ^ «Den demokratiske folkerepublikken Korea er en uavhengig sosialistisk stat som representerer interessene til hele det koreanske folk. [...] DFRK styres i sin virksomhet av juche-idéen, en verdensanskuelse sentrert på folket, en revolusjonær ideologi for å oppnå uavhengighet for folkemassene.» Nord-Koreas grunnlov (1998), artikkel 1 og 3
 34. ^ «Den grunnlovsgivende forsamlingen slår fast det portugisiske folks beslutning om å [...] sikre overlegenheten til en demokratisk stat basert på rettssikkerhet og åpne opp en vei mot et sosialistisk samfunn, med respekt for viljen til det portugisiske folket, og med tanke på bygging av et land som er friere, mer rettferdig og mer broderlig.» Portugals grunnlov (1976), innledning
 35. ^ V Sri Lankas grunnlov av 1972, artikkel 16.2 ("The Republic is pledged to carry forward the progressive advancement towards the establishment in Sri Lanka of a socialist democracy...")
 36. ^ «Den forente republikken er en demokratisk, sekulær og sosialistisk stat som holder seg til flerpartidemokratiTanzanias grunnlov Arkivert 21. april 2015 hos Wayback Machine., artikkel 3
 37. ^ «De fundamentale målene til den demokratiske og folkelige republikken er: konstruksjonen av et sosialistisk demokrati, kampen mot utnyttelse av mennesket i alle former.» Algeries grunnlov av 1963
 38. ^ «For å overkomme denne forringelsen og bygge sosialisme, tok Unionen Burmas revolusjonære råd på seg ansvaret for dette historiske oppdraget, vedtok den burmesiske veien til sosialismen, og etablerte også Burmas sosialistiske programparti.» Burmas grunnlov av 1974
 39. ^ Egypts grunnlov av 1956, kapittel 2
 40. ^ Nkrumah's Socialism
 41. ^ Marxism A to Z: Guinea, People's Democratic Republic of
 42. ^ Iraq: Legal History and Traditions «In May 1964, a constitution was promulgated that described Iraq as a fully sovereign state with an official religion of Islam. It was stated to be democratic and socialist, with reliance on the Arab heritage and the spirit of Islam. There was a bill of rights and private property was declared to be inviolable and could be expropriated only for purposes of public utility and for a fair compensation. The economy was to be centrally planned, with both public and private sectors. Inheritance was guaranteed, following the dictates of Islamic family law. The structure of the state included a president with broad decision-making powers. An elected National Assembly would eventually make law, but during a transitional period of up to three years, the Cabinet and the President would together function as the legislature.»
 43. ^ «Det libyske arabiske folk [...] erklærer sin tilslutning til sosialismen som et middel for å oppnå folkelig eierskap.» Erklæringen om etablering av folkets autoritet (1977)
 44. ^ «Den syriske arabiske republikk er en demokratisk, folkelig, sosialistisk og uavhengig stat.»Syrias grunnlov Arkivert 14. desember 2014 hos Wayback Machine., artikkel 1