Liste over sosialistiske stater

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert fra «Liste over sosialiststater»)

Dette er en liste over sosialistiske stater. En sosialistisk stat ledes av et kommunistparti som grunnlegger sine verdier på marxisme-leninisme som har innført et sosialistisk økonomisk system i et gitt land. Denne artikkelen omhandler ikke land med konstitusjonelle referanser til sosialisme og land styrt av mangeårige sosialistiske bevegelser (som for eksempel Venezuela). Den omhandler stater som definerer seg enten som en sosialistisk stat eller som en stat ledet av et regjerende marxistisk-leninistisk parti i sin grunnlov. Av den grunn alene blir slike stater ofte kalt «kommunistiske stater».

Den sosialistiske staten er mer enn en regjeringsform hevder marxisme-leninismen. En sosialistisk stat kan kun eksistere i land med et sosialistisk økonomisk system. Det er eksempler på flere stater som har innført en sosialistisk styreform før de oppnådde sosialisme. For eksempel ble de tidligere sosialistiske statene i Øst-Europa ble etablert som folkedemokratier (et utviklingsstadium mellom kapitalisme og sosialisme). På spørsmålet om de marxistisk-leninistiske styrte landene i Afrika og Midtøsten anså Sovjetunionen ingen av dem som sosialistiske state og omtalte dem som «sosialistisk-orienterte stater».

Den marxistisk-leninistiske bevegelsen er den eneste kommunistiske strømningen som har klart å etablere en sosialistisk stat, og den eneste sosialistiske bevegelsen som har opprettet en sosialistisk stat i mer enn ett land (de andre er Libyas "jamahiriya-stat", Egypts arabiske sosialisme og Tanzanias Afrikansk sosialisme–de to sistnevnte var sterkt påvirket av marxisme–leninisme.) Andre varianter av sosialisme, som reformisme eller libertarisk sosialisme, snakker om etablering av sosialisme - det skal bemerkes at etablering av sosialisme ikke er det samme som å etablere en sosialistisk stat. Bevegelser som trotskisme har forsøkt å etablere sosialistiske stater, men har mislyktes. Dette har imidlertid ikke stoppet andre sosialistiske bevegelser som kritiserer den marxistisk-leninistiske oppfatningen av den sosialistiske staten (eller ideen om en sosialistisk stat).

Sosialistiske stater rediger

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
  Albania 28. desember 1976 22. mars 1992 15 år og 85 dager Albanias arbeidsparti Folkeforsamlingen
  Bulgaria 18. mai 1971 7. desember 1990 19 år og 203 dager Bulgarias kommunistparti Nasjonalforsamlingen
  Cuba 1. juli 1966 58 år og 51 dager Cubas kommunistparti Nasjonalforsamlingen for folkemakten
  Belarus 31. juli 1920 30. desember 1922 2 år og 152 dager Belarus’ kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
  Jugoslavia 7. april 1963 27. april 1992 29 år og 20 dager Jugoslavias kommunistforbund Føderale forsamlingen
  Kina 1. oktober 1949 74 år og 234 dager Kinas kommunistparti Den nasjonale folkekongress
  Laos 2. desember 1975 48 år og 172 dager Lao folkerevolusjonære parti Nasjonalforsamlingen
  Nord-Korea 27. desember 1972 19. februar 1992 19 år og 54 dager Koreas arbeiderparti Den øverste folkeforsamlingen
  Polen 10. februar 1976 30. desember 1989 13 år og 323 dager Polske forente arbeiderparti Sejm
  Romania 21. august 1965 22. desember 1989 24 år og 123 dager Rumenske kommunistparti Den mektige nasjonalforsamlingen
  Russland 9. november 1917 30. desember 1922 5 år og 51 dager Russiske kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
  Sovjetunionen 30. desember 1922 26. desember 1991 68 år og 361 dager Sovjetunionens kommunistparti Det øverste sovjet
  Transkaukasia 12. mars 1922 30. desember 1922 0 år og 293 dager Russiske kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
  Tsjekkoslovakia 11. juli 1960 29. mars 1990 29 år og 261 dager Tsjekkoslovakias kommunistparti Den føderale forsamlingen
  Ungarn 19. april 1972 23. oktober 1989 17 år og 187 dager Ungarske sosialistiske arbeiderparti Nasjonalforsamlingen
  Ukraina 10. mars 1919 30. desember 1922 3 år og 295 dager Ukrainas kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
  Vietnam 2. juli 1976 47 år og 325 dager Vietnams kommunistparti Nasjonalforsamlingen
  Øst-Tyskland 6. april 1968 3. oktober 1990 22 år og 180 dager Tysklands enhetsparti Folkekammeret

Folkedemokratiske stater rediger

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
  Albania 29. november 1944 28. desember 1976 32 år og 29 dager Albanias arbeidsparti Folkeforsamlingen
  Bulgaria 15. september 1946 18. mai 1971 24 år og 245 dager Bulgarias kommunistparti Nasjonalforsamlingen
  Jugoslavia 29. november 1943 7. april 1963 19 år og 129 dager Jugoslavias kommunistforbund Føderale forsamlingen
  Mongolia 24. november 1924 12. februar 1992 67 år og 80 dager Mongolias revolusjonære folkeparti Folkets mektige forsamling
  Nord-Korea 9. september 1948 27. desember 1972 24 år og 109 dager Koreas arbeiderparti Den øverste folkeforsamlingen
  Polen 28. juni 1945 10. februar 1976 30 år og 227 dager Polske forente arbeiderparti Sejm
  Romania 30. desember 1947 21. august 1965 17 år og 234 dager Rumenske kommunistparti Den mektige nasjonalforsamlingen
  Tsjekkoslovakia 9. juni 1948 11. juli 1960 12 år og 32 dager Tsjekkoslovakias kommunistparti Den føderale forsamlingen
  Ungarn 20. august 1949 19. april 1972 22 år og 243 dager Ungarske sosialistiske arbeiderparti Nasjonalforsamlingen
  Øst-Tyskland 7. oktober 1949 6. april 1968 18 år og 182 dager Tysklands enhetsparti Folkekammeret

Sosialistisk-orienterte stater rediger

Folkedemokratier rediger

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
  Afghanistan 27. april 1978 28. april 1992 14 år og 1 dag Afghanistans folkedemokratiske parti Nasjonalforsamlingen
  Angola 11. november 1975 27. august 1992 16 år og 290 dager Folkebevegelse for frigjøring av Angola Nasjonalforsamlingen
  Benin 30. november 1975 1. mars 1990 14 år og 91 dager Benins folkerevolusjonære parti Nasjonalforsamlingen
  Etiopia 22. februar 1987 27. mai 1991 4 år og 94 dager Etiopias arbeiderparti Nasjonalforsamlingen
  Grenada 13. mars 1979 25. oktober 1983 4 år og 226 dager Ny juvelbevegelse
  Kampuchea 17. april 1975 1. mai 1989 14 år og 14 dager Kampucheas folkerevolusjonære parti Nasjonalforsamlingen
  Kongo 3. januar 1970 15. mars 1992 22 år og 72 dager Congos arbeidsparti Folkets nasjonalforsamling
  Mosambik 25. juni 1975 1. desember 1990 15 år og 159 dager Mosambiks frigjøringsfront Republikkens forsamling
  Nord-Vietnam 2. september 1945 2. juli 1976 30 år og 304 dager Vietnams kommunistparti Nasjonalforsamlingen
  Somalia 21. oktober 1969 26. januar 1991 21 år og 97 dager Somalske revolusjonære sosialistparti Folkets forsamling
  Sør-Jemen 30. november 1967 22. mai 1990 22 år og 173 dager Jemenske sosialistparti Øverste folkerådet

Nasjonale demokratier rediger

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
  Algerie 8. september 1969 23. februar 1989 26 år og 76 dager Nasjonale frigjøringsfronten Parlament
  Burma 2. mars 1962 18. september 1988 26 år og 200 dager Burmesisk sosialistiske programparti Folkeforsamlingen
  Egypt 18. juni 1953 26. mars 2007 45 år og 179 dager Ingen. Folkets forsamling
  Etiopia 28. juni 1974 22. februar 1987 12 år og 239 dager Ingen. Ingen.
  Irak 17. juli 1968 9. april 2003 34 år og 266 dager Arabisk sosialistiske ba'athpartiet – Irak regionen Nasjonalforsamlingen
  Kapp Verde 5. juli 1975 22. september 1992 17 år og 79 dager Det afrikanske partiet for Kapp Verdes uavhengighet Den nasjonale folkeforsamlingen
  Libya 1. september 1969 23. oktober 2011 42 år og 52 dager Ingen. Ingen.
  Madagaskar 30. desember 1975 12. september 1992 16 år og 257 dager Malagasy revolusjonens fortropp Folkets nasjonalforsamling
  Seychellene 1979 27. desember 1991 12 år og 359 dager Seychellenes forente folkeparti Nasjonalforsamlingen
  Sudan 25. mai 1969 10. oktober 1985 16 år og 138 dager Sudanske sosialistiske unionen Nasjonalforsamlingen
  Syria 8. mars 1963 27. februar 2012 48 år og 356 dager Arabisk sosialistiske ba'athpartiet Folkets råd
  Tanzania 26. april 1964 60 år og 26 dager Revolusjonens parti Nasjonalforsamlingen

Referanser rediger