Overskuddsverdi er et begrep brukt av Karl Marx i hans kritikk av politisk økonomi. Selv om Marx ikke selv oppfant uttrykket, så var det han som utviklet konseptet.[1] Begrepet henviser grovt sett til den verdien som arbeideren tilfører varen ut over det han får betalt i lønn, en merverdi som kapitalisten fritt forsyner seg med som bruttoprofitt, som er grunnlaget for akkumulering av kapital.[2]

Referanser rediger

  1. ^ Pierre-Joseph Proudhon brukte allerede ideen i en kritisk betydning.[1].
  2. ^ Marx, Kapitalen, kapittel 8[2]