Ammunitionsarsenalet

Ammunitionsarsenalet (AMA) var det danske forsvarets ammunisjonsfabrikk, beliggende ved Elling ca. seks kilometer nordvest for Frederikshavn. Det ble opprettet i København i 1676 som Fyrværkerikompagniet og i perioden fra 1750 til 1909 var navnene henholdsvis Kjøbenhavns Laboratorium, Laboratorieetaten i Kjøbenhavn, Gl. Laboratorium og Ny Laboratorium, Laboratoriumafdelingen, Laboratorieværkstederne og Hærens Laboratorium. I 1937 var det igjen navneskifte til Hærens Ammunitionsarsenal, og i 1951 til Ammunitionsarsenalet.

Under okkupasjonen var AMA underleverandør til DISA A/S ved eksport av våpendeler til det nasjonalsosialistiske Tyskland. Fabrikken ble derfor sabotert i 1945 (se Ny Tøjhus).

Ammunitionsarsenalet flyttet til Elling i 1968, da Bådsmandsstrædes kaserne ble nedlagt i forbindelse med opprettelsen av Hærens Materielkommando. I 1971 ble de siste aktiviteter på Ny Tøjhus også innstilt. Arsenalet har siden 1676 produsert ammunisjon til det danske forsvaret og tilhørte inntil 2008 Forsvarets Materieltjeneste, hvoretter arsenalet ble solgt til den spanske ammunisjonsprodusenten Expal, som eies av portugisiske Maxam.

I 2005 hadde AMA 150 ansatte og omsatte for omkring 100 millioner kroner årlig.