DISA er et dansk selskap som siden stiftelsen i 1900 (som Compagnie Madsen ⅍) har produsert forskjellige metallvarer.

Selskapets opprinnelige hovedprodukt var det luftkjølte Madsen-maskingevær og selskapet fikk derfra navnet Dansk Rekyl Riffel Syndikat ⅍. I 1936 ble navnet Dansk Industri Syndikat ⅍, men på folkemunne het selskapet stadig Riffelsyndikatet. I dag heter selskapet DISA og produserer især DISAMATIC formemaskiner og annet støperiutstyr.

Compagnie Madsen ⅍Rediger

Vilhelm Herman Oluf Madsen konstruerte i 1879 (sammen med rustmester Bjarnov) det luftkjølte, rekylrepeterende maskingevær som kom til å få Madsens navn. I 1900 ble stiftet Compagnie Madsen A/S, som skulle produsere geværet på fabrikken i Københavns Frihavn.

I 1930 overtok A.P. Møller en aksjepost i A/S Dansk Rekylriffel Syndikat svarende til 15 prosent av den samlede aksjekapital. I løpet av de følgende år utvidet A.P. Møller sin aksjepost til 31,6 prosent og ble hermed den største aksjonær. I 2006 ble navnet Dansk Rekylriffel Syndikat A/S solgt fra.

Dansk Industri Syndikat ⅍Rediger

Fabrikken produserte under annen verdenskrig våpen til tyskerne. Den 10. mai 1943 ble Riffelsyndikatet utsatt for en sabotasjeaksjon. Det førte til en henvendelse fra A.P. Møller til Erik Seidenfaden, Politikens korrespondent i Stockholm, som ble bedt om å «gi London beskjed om å bringe sabotasjen til opphør».[1] Den 22. juni 1944 ble Riffelsyndikatet ikke desto mindre igjen utsatt for sabotasje. Motstandsgruppen BOPA hadde i samarbeide med tre vakter okkupert fabrikken og brukte dernest i alt 400 kg sprengstoff til å sprenge den. Det er den største mengde sprengstoff anvendt ved en sabotasjeaksjon i Danmark.

Riffelsyndikatet kom aldri for alvor i gang med produksjonen igjen og Mærsk-selskapene A/S Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 A/S overtok aksjemajoriteten i Dansk Industri Syndikat A/S (DISA) i 1959.

I 1960 kjøpte DISA et patent av Aage Jeppesen, en dansk professor ved Danmarks Tekniske Højskole. Dette startet utviklingen av en enestående teknologi til automatisk fremstilling av kasseløse, vertikale sandformer. Siden 1964 har DISA fremstilt automatiske formlinjer, såkalte DISAMATIC, som revolusjonerte støperiverdenen ved å muliggjøre massefremstilling av jern- og metallstøpegods til blant annet automobil-, maskin- og byggeindustri.

I perioden mellom 1985 og 2000 erhvervet DISA en rekke europeiske firmaer som alle var spesialister i fremstilling av støperiutstyr. Dette gjorde at virksomheten utviklet seg til et internasjonalt selskap som ble verdens største produsent av støperiutrustning.

DISA Industries A/SRediger

I 2005 ble virksomheten overtatt av kapitalfondet Procuritas og etterfølgende i 2008 solgt videre til kapitalfondet Mid Europa Partners.

KilderRediger

  • Peter Suppli Benson, Bjørn Lambek og Stig Ørskov: Mærsk · manden og magten, Politiken Bøger 2004 – Riffelsyndikatet, s. 96-98

ReferanserRediger

  1. ^ Christian Jensen, Tomas Kristiansen og Karl Erik Nielsen, Krigens købmænd, Gyldendal 2000, s. 155

Eksterne lenkerRediger