Rekyl

bakoverrettet bevegelsesmengde når et våpen avfyres

Rekyl er i dagligtale oppfattet som den tilbakevirkende bevegelsesmengden (kraft ganger tid, SI-enhet newtonsekund) fra et våpen som avfyres.

En gammel forladekanon, hvor kanonen vil rulle bakover med stor kraft når skuddet avfyres. Kanonen stoppes av tauene festet til skipssiden.

I mer presise fysiske lover, grunnet bevaring av bevegelsesmengde, er den tilbakevirkende kraften fra et våpen lik kraften (i motsatt retning) til prosjektilet og kruttgassene. Integrert over tiden kraften virker vil man da få bevegelsesmengden.

Rekylen er blant annet avhenging av kulens masse og hastighet, samt kruttgassens masse, hastighet og retning.

Se også

rediger
  • Power factor, kallenavn i skytesport brukt om kulens bevegelsesmengde