Amerikanske biland

Amerikanske biland (amerikansk engelsk: insular areas of the United States) består av amerikanske territorier som ikke inkluderer de 50 amerikanske delstatene eller det føderale hovedstadsdistriktet District of Columbia. Ordet kommer fra latin, "insula" som betyr øy. Fem av de amerikanske bilandene er befolket, og sender én delegat hver uten stemmerett til Kongressen i Washington, DC. Innbyggere i samtlige territorier med unntak av Amerikansk Samoa er også amerikanske statsborgere. Betegnelsen inkluderer flere såkalte ikke-innlemmede og innlemmede, ikke-organiserte og organiserte territorier. Betegnelsen brukes blant annet om samtlige av USAs ytre småøyer.[trenger referanse]

ListeRediger

 

I henhold til traktater med Cuba leier USA Guantanamo Bay Naval Station. Derfor er dette ikke et avhengig område under amerikansk suverenitet.

Biland Administrasjon
  Amerikansk Samoa Utenforliggende og ikke-organisert område administrert av kontoret for insulære affærer, en enhet i det amerikanske innenriksdepartementet.
  Bakerøya Utenforliggende område av USA, administrert fra Washington, D.C. som en del av nasjonale tilfluktsted for dyreliv, særskilte beskyttede områder i USA, håndtert av United States Fish and Wildlife Service, en etat har ansvaret for å forvalte landets plante- og dyreliv, og underlagt innenriksdepartementet.
  Howlandøya
  Jarvisøya
  Johnston Atoll
  Kingman Reef
  Midwayøyene
  Guam Utenforliggende, organisert område; politiske forhold mellom Guam og USA blir håndtert, sett fra amerikansk side, under jurisdiksjon til kontoret for insulære affærer i innenriksdepartementet.
  Navassaøya Utenforliggende område av USA, administrert av United States Fish and Wildlife Service for De karibiske øyers nasjonale tilfluktsteder for dyreliv i BoquerónPuerto Rico. Det blir også krevet av Haiti og av private interesser via den amerikanske loven om øyer med guano (Guano Islands Act), en lov som ble vedtatt i 1856 som tillater amerikanske borgere å ta øyer med guano i eie.
  Serranilla Bank Utenforliggende og ikke-organisert atoll i Det karibiske hav.
  Bajo Nuevo Bank Utenforliggende og ikke-organisert atoll i Det karibiske hav.
  Nord-Marianene Amerikanske øyområder, «Commonwealth» i politisk union med USA, føderal finansiert av det amerikanske innenriksdepartementet.
  Palmyra Atoll Utenforliggende område av USA, delvis privat og delvis føderalt eid. Administrert fra Washington, D.C. av United States Fish and Wildlife Service. Det amerikanske innenriksdepartementet fortsetter å administrere 9 ekskluderte områder som består av land som oppstår ved tidevann og nedsunket land innenfor laguner og 12 nautisk mil av den omliggende hav.
  Puerto Rico Utenforliggende, avhengig område av USA med status som amerikansk øyområde («commonwealth»). Det politiske forholdet mellom Puerto Rico og USA blir håndtert under jurisdiksjon kontoret til den amerikanske presidenten, Executive Office of the President.
  De amerikanske Jomfruøyer Utenforliggende, organisert område, politiske forbindelser mellom Jomfruøyene og USA håndtert under jurisdiksjon av det amerikanske innenriksdepartementet.
  Wake Island Utenforliggende område hvor det amerikanske flyvåpenet har tilsyn og blir administrert fra Washington, D.C. av innenriksdepartementet. Også krevet av Marshalløyene.