Albium er både en alder av den geologiske tidsskalaen og en scene i stratigrafiske kolonnen. Det er den yngste eller øverste underavdeling av eldre/nedre kritt. Dens omtrentlig tidsområde er 113 til 100 millioner år siden. Albium er innledet av Aptium og etterfulgt av Cenomanium. Albium scenen (fransk Albien, fra Alba = elven Aube i Frankrike) ble først foreslått i 1842 av Alcide d'Orbigny.

Bunnen av Albium defineres som det stedet i stratigrafiske kolonnen der coccolithophore arter Praediscosphaera columnata først vises.

Som av 2014, ennå ikke var etablert en referanseprofil for bunnen av Albium scenen (dens GSSP).

Toppen av Albium scenen (bunnen av Cenomanium scenen og øvre kritt-serien) er definert som et sted hvor de foram arter Rotalipora globotruncanoides først vises i stratigrafiske kolonnen. Albium er ofte inndelt i tidlig / nedre, midtre og sen / Øvre underaldre eller underscener. I Vest-Europa, spesielt i Storbritannia, er en underavdeling i to underaldre (Vraconium og Gaultium) oftere brukt. Følgende representanter for Albium scenen er verdt å legge merke: de fosforitt senger av Argonne og Bray områdene i Frankrike; den Flammenmergel av Nord-Tyskland; de lignitter av Utrillas i Spania; øvre sandsteiner av Nubia, og Fredericksburg senger av Nord-Amerika.

GalleriRediger