En æra er i geologien et tidsavsnitt i jordens historie. Æraenes varighet varierer mellom 60 og 1000 millioner år. Æraer sammenfattes som eoner og deles inn i perioder (som i sin tur deles i epoker).

Fanerozoikum, den yngste av eonene, inndeles vanligvis i tre æraer:

  • Jordens oldtid – Paleozoikum, 542 til 251 millioner år siden
  • Jordens mellomalder – Mesozoikum, 251 til 66 millioner år siden
  • Jordens nytid – Kenozoikum, 66 millioner år siden til nåtid

Vitenskapen som forsker på og definerer æraer, er stratigrafien.

Se også rediger