Paleozoikum

jordens oldtid, den eldste æraen i fanerozoikum (542 til 251 millioner år siden)

Paleozoikum eller jordens oldtid er den eldste æraen i fanerozoikum. Den begynte for 542 millioner år siden og sluttet for 251 millioner år siden. Æraen før paleozoikum var neoproterozoikum, mens mesozoikum (jordens mellomalder) var æraen som fulgte etter paleozoikum.

Tidsur hvor paleozoikum (P, lysgrønt) utgjør bare 5 prosent av jordhistorien. Den innleder fanerozoikum (grønt-brunt-rosa). Viktige hendelser er tegnet inn.

I paleozoikum ble de kaledonske og hercynske fjellkjedene dannet. De fleste av de større nålevende plante- og dyregruppene oppstod i løpet av denne tiden. Livet erobret også landjorda. Overgangen til jordens mellomalder markeres av den største masseutdøingen av arter i jordens historie.

Stratigrafien inndeler paleozoikum i seks perioder: