Periode (geologi)

tidsavsnitt i jordens historie
Geologiske perioder i fanerozoikum
Tidsskala i millioner år før nå
Hovedavsetning
Neogen 0
Slam
Paleogen
Kritt
100
Kalkstein
Jura
Trias 200
Sandstein
251
Perm
Karbon 300
Skifer
Kalkstein
Sandstein (rød)
Devon
400
Skifer (brun)
Kalkstein, Skifer (lys)
Silur
Ordovicium
Kambrium
500
Sandstein

I geologien er periode et tidsavsnitt i jordens historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år. Perioder sammenfattes som æraer (som i sin tur sammenfattes som eoner) og deles inn i epoker (som i sin tur deles i aldre).

Fanerozoikum, den yngste av eonene, inndeles for eksempel vanligvis i elleve perioder. Tabellen til høyre gir en oversikt over deres rekkefølge og varighet.

Vitenskapen som forsker på og definerer perioder, er stratigrafien.

Se også rediger