Alder (geologi)

I geologien er alder et tidsavsnitt i jordens historie. Aldrenes varighet varierer mellom 100 000 år og 20 millioner år. Aldre sammenfattes som epoker (som i sin tur sammenfattes som perioder).

Neogen, dvs. den nåværende perioden, inndeles vanligvis i tolv aldre:

  • I epoken miocen er dette aquitanium, burdigalium, laughium, serravallium, tortonium og messinium;
  • i pliocen er dette zancleum, piacenzium og gelasium;
  • pleistocen deles i tidlig-, mellom- og senpleistocen; mens
  • epoken holocen har vart i så kort tid (mindre enn 12 000 år) at man ikke har delt den i geologiske aldre.

Vitenskapen som forsker på og definerer aldre, er stratigrafien.