Mesozoikum eller jordens mellomalder er den midterste æraen i fanerozoikum. Den begynte for 251 millioner år siden og sluttet for 66 millioner år siden. Æraen før mesozoikum var paleozoikum (jordens oldtid), mens kenozoikum (jordens nytid) er æraen som følger etter mesozoikum.

Tidsur hvor mesozoikum (M, brunt) utgjør bare 5 prosent av jordhistorien. Den utgjør midten av fanerozoikum (grønt-brunt-rosa). Viktige hendelser er tegnet inn.

Mesozoikum er mest kjent som dinosaurenes tidsalder. Også fugler og pattedyr hadde oppstått, men disse var foreløpig nokså fattige på arter. Ellers opplevde frøplantene og insektene sin første blomstringstid. I havet dominerte ammonitter, armfotinger og belemnitter. Ved overgangen til jordens nytid døde plutselig mange arter ut, flere grupper forsvant i sin helhet.

Stratigrafien inndeler mesozoikum i tre perioder:

Eksterne lenker

rediger