Ajer videregående skole

Ajer videregående skole var en skole i Hamar, som ble grunnlagt i 1938 under navnet Hamar handelsgymnasium. Den ble slått sammen med Hamar katedralskole i 2004. Skolen lå i bydelen med samme navn – Ajer – og ble bygget om da storskolen ble bygget i 2007/2008. I dag ligger "teknologibygget" der Ajer videregående lå før. Bygningen er lærested for yrkesfagene Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag.

Elevene i teknologibygget deler kantine og bibliotek med de andre studieretningene, men har i stor grad sine fag i sitt bygg. Nybygget og Teknologibygget er knyttet sammen av en gang over bakken. Ikke langt fra Ajer, og i andre enden av det lange Nybygget, lå skolebygningen som Katedralskolen brukte mellom 1968 til 2007.

Ajer videregående tok i sin tid over bygningen etter Hamar Handelsskole.

Kjente eleverRediger

Svein-Erik Edvartsen (f. 1979), fotball- og ishockey-dommer