Ahti Karjalainens andre regjering

Ahti Karjalainens andre regjering var republikken Finlands 53. regjering der opprinnelig fem partier inngikk: Centerpartiet, SDP, Svenska folkpartiet, Liberala folkpartiet og DFFF. Våren 1971 forlot DFFF regjeringen og SDP overtok de tre ministerpostene deres. Regjeringen styrte fra 15. juli 1970 til 29. oktober 1971.

Den internasjonale økonomiske resesjonen ledet også til økonomiske problemer i Finland. Regjeringen hevet rentenivået og beskatningen av importvarer. Relasjonene mellom Centerpartiet og SDP ble forverret på grunn av uenighetene dem imellom når det gjaldt den økonomiske politikken i kombinasjon med landbruksprodusentenes krav om prisforhøyelser. President Urho Kekkonen utlyste nyvalg da han anså at regjeringssamarbeidet hadde strandet.

Minister Embetsperiod Parti
Statsminister
Ahti Karjalainen
Veikko Helle, stedfortreder

15.7.1970–29.10.1971
15.7.1970–29.10.1971

Centern
SDP
Minister i statsrådets kansli
Olavi J. Mattila

16.9.1970–29.10.1971

upolitisk
Utenriksminister
Väinö Leskinen

15.7.1970–29.10.1971

SDP
Minister i utrikesministeriet
Olavi J. Mattila

16.9.1970–29.10.1971

upolitisk
Justisminister
Erkki Tuominen
Mikko Laaksonen
Jacob Söderman

15.7.1970–26.3.1971
26.3.1971–30.9.1971
1.10.1971–29.10.1971

DFFF
SDP
SDP
Innenriksminister
Artturi Jämsén
Eino Uusitalo

15.7.1970–28.5.1971
28.5.1971–29.10.1971

Centern
Centern
Minister i inrikesministeriet
Mikko Laaksonen
Jacob Söderman

26.3.1971–30.9.1971
1.10.1971–29.10.1971

SDP
SDP
Forsvarsminister
Kristian Gestrin

15.7.1970–29.10.1971

SFP
Finansminister
Carl Olof Tallgren

15.7.1970–29.10.1971

SFP
2. finansminister
Valto Käkelä

15.7.1970–29.10.1971

SDP
Undervisningsminister
Jaakko Itälä

15.7.1970–29.10.1971

LFP
2. undervisningsminister
Meeri Kalavainen

15.7.1970–29.10.1971

SDP
Jordbruksminister
Nestori Kaasalainen

15.7.1970–28.2.1971

Centern
Jord- og skogsbruksminister
Nestori Kaasalainen

1.3.1971–29.10.1971

Centern
Trafikkminister
Veikko Saarto
Kalervo Haapasalo

15.7.1970–26.3.1971
26.3.1971–29.10.1971

DFFF
SDP
Handels- og industriminister
Arne Berner

15.7.1970–29.10.1971

LFP
Minister i handels- og industriministeriet
Kalervo Haapasalo
Olavi Salonen
Olavi J. Mattila

15.7.1970–26.3.1971
26.3.1971–29.10.1971
16.9.1970–29.10.1971

SDP
SDP
upolitisk
Sosial- og helseminister
Anna-Liisa Tiekso
Pekka Kuusi

15.7.1970–26.3.1971
26.3.1971–29.10.1971

DFFF
SDP
Minister i sosial- og helseministeriet
Katri-Helena Eskelinen
Arne Berner

15.7.1970–29.10.1971
22.7.1970–29.10.1971

Centern
LFP
Arbeidskraftsminister
Veikko Helle

15.7.1970–29.10.1971

SDP

Eksterne lenkerRediger


Forgjenger:
 Aura I 
Finlands regjering
Etterfølger:
 Aura II