Adresse (geografisk)

En adresse er en geografisk del av jordkloden som kan besøkes, eller som det kan sendes brev til. I den vestlige del av verden er en slik adresse også tilknyttet en eiendom.

Offisielle adresser i NorgeRediger

I Norge er det kommunen som har ansvaret for tildeling av offisiell adresse og adressene føres i matrikkelen. Hjemmelen finnes i matrikkelloven § 21. I matrikkelen finnes det to typer adresser: vegadresser og matrikkeladresser.

Vegadresser består av adressenavn (eksempelvis Storgata) og adressenummer (eksempelvis 12B).[1] Det er også mulig å kreve at enkelte stedsnavn av betydning skal tas med som en del av vegadressen i form av et adressetilleggsnavn. Dette kommer før resten av vegadressen.[2]

Matrikkeladresser består av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer til den eiendommen adressen ligger på, samt eventuelt undernummer dersom det er flere adresser på samme eiendom.[1] Matrikkeladresser er garantert unike innenfor en kommune. Siden dette er ganske kryptisk, anbefaler Statens kartverk at adressene tildeles et matrikkeladressenavn ut fra et etablert stedsnavn på stedet.[3]

Dersom det finnes flere leiligheter eller lignende på samme veiadresse eller matrikkeladresse, kalles disse bruksenheter.[4] Nødetatenes behov for presise adresser har gjort at alle bruksenheter i Norge har fått bruksenhetsnummer på formen Xyyzz, der X angir hovedetasje H, Underetasje U, kjeller K eller loft L, yy angir etasjen og zz betyr leilighet nr. zz fra venstre mot høyre i den aktuelle etasjen.[5] Leilighet H0101 er altså første leilighet fra venstre i 1. etasje, mens H0102 er leiligheten til høyre for denne. I Oslo og Bærum er utgangspunktet inngangsdøren sett utenfra, mens resten av landet baserer seg på trappens øverste trinn.

Adressen utgjorde A-delen av GAB-registeret.

Postadresser i Norge[6]Rediger

En postadresse er den adressen dit post i sin alminnelighet ønskes sendt. Postadresse kan avvike fra eksempelvis forretningsadresse, besøksadresse, leveringsadresse eller folkeregistrert adresse. Postadressen er enten en adresse til en eiendom eller en postboksadresse.

En postadresse til en eiendom i Norge består av adressat (første linje), vegadresse (andre linje) samt tilhørende postnummer og poststedsnavn (tredje linje). Matrikkeladresse nyttes ikke som postadresse. Der kommunen ikke har gitt vegadresser, angir Posten et stedsnavn til erstatning. Bruksenhetsnummer/bolignummer inngår ikke i postadressen, men kan tilføyes på en linje over vegadressen. For at posten skal komme frem, må adressat angis på postkassen på eiendommen.

En postadresse til en postboks i Norge består av adressat (første linje), postboksnummer samt ev. navn på postkasseandegg (andre linje), samt tilhørende postnummer og poststedsnavn (tredje linje).

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

 Denne geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)