Et festenummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Forkortelsen er fnr.

Hver kommune er inndelt i et visst antall gårdsnummer. Hvert gårdsnummer er videre inndelt i bruksnummer. Under et bruksnummer kan det etableres et festenummer som en selvstendig matrikkelbetegnelse som kan omsettes og pantsettes. Festenummeret indikerer at eiendommen er en leietomt, der det svares en årlig festeavgift til eieren av det bruksnummer det ligger under.

En vanlig måte å skrive en eiendomsbetegnelse på er f.eks. 17/235/2, der 17 er gårdsnummeret, 235 er bruksnummeret og 2 er festenummeret. En annen skrivemåte er gnr. 17, bnr. 235, fnr. 2.

Matrikkelhierarki Rediger