Et seksjonsnummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Den offisielle forkortelsen er snr.

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av to typer seksjoner: boligseksjoner og næringsseksjoner.

Det er flere krav som må være oppfylt for at seksjonering kan finne sted:

  • Alle hovedseksjoner skal være del av et bygg, men de kan ha målsatte tilleggsdeler utenom bygget.
  • Alle seksjoner skal ha adkomst fra fellesareal.
  • Alt areal som tjener til felles nytte skal være fellesareal.
  • Alle boligseksjoner skal ha eget bad, kjøkken, soverom og oppholdsrom.
  • Hele eiendommen må seksjoneres, ikke bare deler av den.

En begjæring om seksjonering skal sendes til kommunen. Dersom vilkårene for seksjonering er til stede, skal kommunen gi tillatelse til seksjonering.

En vanlig måte å skrive betegnelsen for en seksjonsenhet på er f.eks. 17/235, snr.2, der 17 er gårdsnummeret, 235 er bruksnummeret snr.2 er seksjonsnummeret. En annen skrivemåte er gnr. 17, bnr. 235, snr. 2.

Matrikkelhierarki rediger

Eksterne lenker rediger