ABM-institusjon

En ABM-institusjon er en institusjon med flere funksjoner: Arkiv, bibliotek og museum (ABM). Norsk statlig politikk på dette området har siden 1995 vært preget av stadig sterkere ABM-tenkning og utvikling av en ABM-ideologi. Den bakenforliggende idé er at publikum med spørsmål innen et tema er interessert i svar, mens de derimot er likegyldige til om svaret kommer fra et arkiv, et bibliotek eller et museum. ABM-ideologien førte til at ABM-utvikling ble opprettet som et statlig kompetanse- og utredningsorgan under Kulturdepartementet.

IKT-verktøyet har vært sterkt medvirkende til utviklingen av ABM-tenkning. Fotobevaring er et fagområde der ABM er sterkest fremme.

Aust-Agder kulturhistoriske senter i Arendal er et eksempel på en ABM-institusjon.

Omorganisering av ABM feltetRediger

ABM-utvikling ble vedtatt lagt ned fra og med 1. januar 2011.[1] Oppgaver og årsverk ble overført til Nasjonalbiblioteket, Norsk vitenskapsindeks og Norsk kulturråd. Den politiske beslutningen for nedleggelsen ble begrunnet med at de ønsket å etablere sterkere fagmiljøer og styrke forvaltning og rådgivning på arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet.[2]

Se ogsåRediger

  • Det engelske akronymet GLAM – «Galleries, Libraries, Archives, Museums»

ReferanserRediger