Østre Aker er et sogn og et tidligere lensmannsdistrikt i Oslo som omfatter området sør og øst for det tidligere Kristiania. Østre Aker kirke på Ulven er sognets kirke som ble innviet allerede året før sognet ble opprettet i 1861 etter at det tidligere sognet Aker ble delt i Vestre Aker og Østre Aker. Østre Aker, som lå i Aker kommune, grenset den gangen til Oppegård i Oppegård og Ski i Ski i sør, Lørenskog i Lørenskog og Skedsmo i øst, Nittedal i Nittedal og det som den gangen var Oslo i nord og Vestre Aker og Nesodden i Nesodden i vest. Rodeløkka, Kampen, og deler av Gamlebyen ble skilt ut i forbindelse med at disse områdene ble en del av Oslo ved byutvidelsen i 1878. Nordstrand ble skilt ut som et eget sogn i 1906. Etter sammenslåingen med Oslo i 1948 har 17 andre sogn blitt skilt ut.

Lensmannsdistriktet Østre Aker varte fram til sammenslåingen med Oslo.