Ørnulf Gulbrandsen

Ørnulf Gulbrandsen (født 5. mars 1946 i Oslo), dr. philos., er professor emeritus i sosialantropologi[1] ved Universitetet i Bergen. Han tok i 1974 magistergraden sosialantropologi ved Universitetet i Bergen på avhandlingen Samarbeidsideologi og interessekonflikt[2], basert på feltarbeid ved Årdal Verk i Sogn som del av Årdalsprosjektet[3] ledet av professor Sverre Lysgaard[4]. Hele hans yrkeskarriere som antropolog er knyttet til Institutt for sosialantropologi[5], Universitetet i Bergen. Han fungerte som universitetslektor 1975–1976 og ble tildelt universitetsstipend i 1977. I 1981 ble han tilsatt som amanuensis i sosialantropologi med særlig ansvar for utviklingsstudier, fra 1984 førsteamanuensis. I 1993 ble Gulbrandsen utnevnt til professor i sosialantropologi. Han har vært instituttstyrer/leder i en årrekke ved Institutt for sosialantropologi og for øvrig hatt en rekke verv ved Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd.

Ørnulf Gulbrandsen
Født5. mars 1946Rediger på Wikidata (77 år)
BeskjeftigelseAntropolog, professor Rediger på Wikidata
NasjonalitetNorge

I 1976 initierte Gulbrandsen et langsiktig forskningsengasjement i Botswana sentrert i Tswanakongedømmene. I første omgang med kultur-økologiske, politiske og sosio-økonomiske studier relatert til fattigdom, arbeidsvandring til Sør-Afrika og til privatisering av Botswanas enorme pastorale allmenninger. Engasjert av University of Wisconsin utførte han en større undersøkelse av politikk og juridisk forvaltning knyttet til akselererende knapphet på jordbruksland (Gulbrandsen 1986b)[6]. 1986–1990 ledet Gulbrandsen utreding og evaluering av det Norad-finansierte Remote Area Development Programme[7] rettet mot de mest marginaliserte deler av befolkningen i Botswana som også ga etnografisk materiale for studiet av San-talende grupper. Lengre feltopphold i landet la grunnlaget for monografien 'Poverty in the Midst of Plenty' samt en rekke publikasjoner med ulike antropologiske emner (ekteskap/slektskap, religion/symbolisme, politikk/jus, sosioøkonomi/ulikhet, historisk antropologi og statsformasjon). Monografien 'The State and the Social. State Formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies' er bl.a. syntetiserende videreutvikling av disse arbeidene. Dette er et antropologisk-historisk anlagt studium - fra prekolonial tid - av utviklingen av den moderne staten i Botswana som en unik, kompleks formasjon som vokste frem i et dialektisk samspill mellom, på den ene siden, europeiske ideer og praksiser og, på den annen side, symbolisme og praksiser lokalisert i autoritetshierarkier som er forankret i Tswana kosmologi.

Gulbrandsen har senere gjennomført en serie antropologisk feltarbeid på Sardinia i Italia og arbeider med komparative analyser av etnografisk materiale fra Sardo- og Tswanabefolkninger, bl.a. med hensyn til kulturelle og sosiopolitiske konsekvenser av kolonisering, globalisering og vestlig modernitet.

Gulbrandsen arbeidet som programleder i NRK 1967–1973 og laget bl.a. større programserier med en rekke sentrale samfunnsvitere, jurister og politikere over ulike samfunnsrelaterte tema.

Utvalgte publikasjoner rediger

 • 2018. Inside and outside the state in Italy and Botswana. Historical and comparative reflections on state apparatuses of capture and rhizomic forces, pp. 265-295 in Bruce Kapferer (ed.), State, Resistance, Transformation Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities. Wantage, U.K.: Sean Kingston Publishing.
 • 2017. Vold og ære, hevn og forsoning. Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 28 (2): 73-96. (Publisert versjon av Æresforelesning gitt ved Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse 2017.)
 • 2012. The State and the Social. State formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies. New York/Oxford: Berghahn (paperback 2014).
 • 2007. Town-state formations on the edge of the Kalahari: Social cultural dynamics of centralization in Northern Tswana kingdoms. Social Analysis: Journal of cultural and social practice, 51 (3): 55-77.
 • 2006. 'Det sørlige Afrika', i Signe Howell and Marit Melhuus (red.), ss.127-155 i Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Oslo: Ad Notam-Gyldendal.
 • 2003. The discourse of ‘ritual murder': Popular reactions to political leaders in Botswana, pp. 215-233 in Bruce Kapferer (ed.), Beyond Rationalism: Rethinking Magic, Witchcraft and Sorcery. New York and Oxford: Berghahn Books.
 • 2001. Christianity in an African context: On the inadequacy of the notion of sacred/secular divide. Journal of the Royal Institute for Inter-Faith Studies, 3 (1): 31-59.
 • 1999. Almenningens tragedie, ss. 164-179 i Stein Ugelvik Larsen (red.), Lov og struktur. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1996. Poverty in the Midst of Plenty. Socio-Economic Marginalization, Ecological Deterioration and Political stability in a Tswana Society, Bergen: Norse Publications.
 • 1996. Living their lives in courts: The counter-hegemonic force of the Tswana kgotla, pp. 125-156 in Olivia Harris (ed.), Inside and Outside the Law. London: Routledge.
 • 1995. ‘The king is king by the grace of the people.' Control and exercise of power in subject-ruler relations. Comparative Studies in Society and History, 37 (3): 415-455.
 • 1993. The rise of the North-Western Tswana kingdoms: On the socio-cultural dynamics of interaction between internal relations and external forces. Africa. Journal of the International African Institute, 63: (4): 550-582.
 • 1993. Missionaries and Northern Tswana rulers: who used whom? Journal of Religion in Africa, 23 (1): 44-83.
 • 1991. Pastorale sivilisasjoner. Økologi og politikk på Kalaharis bredd. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 2 (2): 119-139.
 • 1991. On the problem of egalitarianism: the Kalahari San in transition, pp. 81-111 in Reidar Grønhaug, Georg Henriksen and Gunnar Håland (eds.), The Ecology of Choice and Symbol. Essays in Honour of Fredrik Barth. Bergen: Alma Mater.
 • 1988. Belønning og mening i arbeidsforhold, ss. 36-58 i Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.), På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske, Festskrift til Fredrik Barth, , Oslo: Notabene.
 • 1986. To marry - or not to marry. Marital strategies and sexual relations in a Tswana Society. Ethnos, 51 (1): 7-28.
 • 1986. When land becomes scarce. Land Tenure Transformations in Eastern Botswana, Bergen: Norse Publications.
 • 1983. «Vi» og «bedriften». Om forholdet mellom arbeiderkollektivets forutsetninger og fremtredelsesformer, ss. 63-87 i Marit Hoel og Bjørn Hvinden (red.), Kollektivteori og sosiologi. Festkrift til Sverre Lysgaard. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • 1980. Agro Pastoral Production and Communal Land Use. A Socio-Economic Study of the Bangwaketse of Botswana, Gaborone: Botswana Government Press.
 • 1976. Samarbeidsideologi og interessekonflikt. Analyse av forholdet mellom bedrift og fagorganisasjon, Oslo: ISO.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger