Ø.G.L.E.

Ø.G.L.E. (Øvre Galdrelaugseksamen) er en eksamen som tester kunnskaper og praktisk erfaring innen spesielle områder av magi i Harry Potter-bøkene skrevet av J.K. Rowling. Magidepartementets Heksingeksamenskommisjon overvåker eksamenene og gir elevene karakterer før de kan uteksamineres fra Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. I sine sjette og syvende år ved skolen studerer elevene fag på Ø.G.L.E.-nivå, og de må velge hvilke fag de skal ta for å forberede seg på prøvene. Bra karakterer i fagene er veldig viktige for elever som ønsker en bra jobb etter endte studier. Magidepartementet søker for eksempel bare etter folk som har eksepsjonelt gode karakterer fra Ø.G.L.E.-eksamenene sine.

Britiske elever sammenligner Ø.G.L.E.ne med sine egne A-level-eksamener, som de tar i omtrent samme alder som elevene ved Galtvort.

I likhet med U.G.L.E.-eksamenene, blir Ø.G.L.E.-eksamenene karaktersatt ut ifra følgende skala:

Beståtte karakterer

  • S for Strålende
  • B for Bedre enn ventet
  • A for Akseptabelt

Ikke-beståtte karakterer

  • D for Dårlig
  • Y for Ynkelig
  • T for Troll

Noen av henvisningene til Ø.G.L.E.r i serien er:

  • Perry Wiltersen får ekstremt bra karakterer på Ø.G.L.E.ne sine, og får raskt jobb i Magidepartementet.
  • I kapittel 29 i Harry Potter og Føniksordenen konsulterer Harry Minerva McSnurp om mulige karrierer etter Galtvort, og får vite at Magidepartementet krever at de som søker seg som svartspaner oppnår Bedre enn ventet på minst fem Ø.G.L.E.r. Han ønsker å bli svartspaner, og hun anbefaler ham å søke på Ø.G.L.E.-nivå i forsvar mot svartekunster, transfigurasjon, urtologi, trylleformler og eliksirer.