Ö er et skrifttegn i svensk, finsk, estisk, tysk, ungarsk, tyrkisk og islandsk. Det er ikke en egen bokstav i alle disse språkene, men i svensk og finsk er den alfabetets siste bokstav.

Stjørdalen skrevet som Stjördalen på kart fra 1914

På norsk brukes den i steds- og personnavn fra ovennevnte språkområder, men vanligvis skrives slike stednavn med ø på norsk, for eksempel Køln. Ö brukes i en del former for håndskrift som et alternativ til ø. Historisk ble Ö brukt en del i Norge.

Tegnet har oppstått ved at e-en i oe ble satt over o-en. E-en er med tiden redusert til to prikker.