Ås-Ski-trinnet

Ås-Ski-trinnet er et stadium av isavsmeltningen i slutten av siste istid, nærmere bestemt ca. 10 400 – 10 200 før nåtid (BP).

Sekvensen av dette trinnet kan følges over store deler av Østlandet. Vest for Oslofjorden har isavsmeltningen gått relativt sakte, og trinnet kan følges som en avsetning fra Skien, der den danner Geiteryggen sørvest for byen. Den finnes igjen ved Hvittingfoss og derfra sør for Eikeren. Videre går den nord for Sande og østover til Svelvik der den dannet en stor morenerygg som nesten sperrer Drammensfjorden. Videre østover danner den en stor avsetning ved Storsand i Hurum, med store grustak, og her danner den terskelen mellom ytre og indre Oslofjord.

På østsiden av fjorden har isavsmeltningen gått raskere, og Ås-Skitrinnet kan her skilles ut i fem avsmeltingsfaser, hver med sin endemorene.

Ås 1 er den sørligste. Den går fra Frogn sørøstover til Skiptvet, videre gjennom Degernes og krysser Haldenvassdraget nord for Femsjøen i Halden.

Ås 2 kan følges sørøst forbi Kråkstad kirke ned til Eidsberg kirke, derfra østover forbi Otteid i Marker.

Ås 3 kan følges fra Frogn østover og krysser Glomma like nord for Solbergfoss. Derfra går den over sørenden av Øgderen og forbi Rødenes kirke.

Ski 1 er lite tydelig, og sees i et kort intervall inne i Sverige nord for Store Le.

Ski 2 er svært markert mellom Frogn og like nord for Ski sentrum. Videre østover finnes det igjen ved Mørkfoss i utløpet av Øyeren.

Se ogsåRediger