Årets verk

Norsk musikkpris
For prisen som ble delt ut av Norsk Komponistforening, se Årets verk (Norsk Komponistforening)

Årets verk var en musikkpris som ble innstiftet av TONO og utdelt av NOPA. Prisen ble første gang delt ut i 1965 og ble deretter utdelt årlig fram til og med 1996. Antall priser som ble delt ut hvert år varierte. Fram til 1986 ble det kun delt ut priser innen musikk, men fra og med 1987 ble det også delt ut priser innen tekst. En pris som også hadde navnet Årets verk, ble i de samme årene delt ut av Norsk Komponistforening til et verk innen samtidsmusikken. Fra og med 1998 ble Årets verk erstattet av opphavsmannsprisen Edvard-prisen som er samarbeid mellom Norsk Komponistforening, NOPA og TONO. I 2008 startet NOPA utdeling av NOPAs tekst- og musikkpris som var en videreføring av Årets verk.

Vinnere rediger

År Klasse Vinner Tittel
1965 Musikk Sven Lange «Kronglegata Story»
Musikk Sigurd Jansen «Åpning» og «Sang II»
1966 Musikk Carsten Klouman «T-bone Steak»
1967 Musikk Ragnar Danielsen «Jazzetyde» og «Liten vals»
Musikk Sigurd Jansen «5 Skisser for orkester»
1968 Musikk Sverre Bergh «Fanitullen»
Musikk Jan Wølner «4 Akvareller»
1969 Musikk Ragnar Danielsen «5 Sanger»
Musikk Bjarne Amdahl «Lille Idas blomster»
1970 Musikk Sverre Bergh «Mini-kantate»
1971 Musikk Carsten Klouman «Gi meg en sebra»
Musikk Ragnar Danielsen for arr. av Siems «Små tanker om store ting»
Musikk Kåre Siem «Små tanker om store ting»
1972 Musikk Carsten Klouman «Capriccio for strykkvartett»
Musikk Sigurd Jansen «Fragmenter for blåsekvintett»
1973 Musikk Geirr Tveitt «7 sanger til tekster av Ragnvald Skrede»
1974 Musikk Magne Amdahl «Tranquillo Doce»
Musikk Reidar Thommessen «La fille aux fleurs»
Musikk Tor Hauge «Serenade»
Musikk Øivind Westby «Blandede følelser for 3 basuner»
Musikk Sigurd Jansen «Humoreske»
1975 Musikk Øivind Westby «Sketsj»
Musikk Sigurd Jansen ««With these hands»
1976 Musikk Frode Thingnæs «Day in, Night out»
1977 Musikk Sigurd Jansen «Vis à vis Club 7»
1978 Musikk Trygve Madsen «Sonate for fløyte og klaver» og «Sonate for obo og klaver»
1979 Musikk Trygve Madsen «Sonate for horn og klaver»
1980 Musikk Øivind Westby «Happy Dissolution»
1981 Musikk Maj Sønstevold «Balladen om Selma Brøter
1982 Musikk Jens Wendelboe «Suite to Bjørn»
1983 Musikk Carsten Klouman «Lullaby for twins»
Musikk Fred Nøddelund «Early winter morning»
Musikk Egil Kapstad «Epilog»
1984 Musikk Sigmund Groven for hans mange verk med stor spennvidde
Musikk Bjørn Kruse «Jubilate»
Musikk Helge Hurum «Fata Morgana»
1985 Musikk Sigurd Jansen «One Morning in June»
Musikk Per Husby «Poesi»
Musikk Helge Hurum «Canto for Solo Piccolo og Strykekvartett»
1986 Musikk Jens Wendelboe «Animal-Suite for 5 tromboner»
1987 Musikk Bjørn Kruse «Adam»
Tekst Eyvind Skeie «Smygerne»
1988 Musikk Kenneth Sivertsen «Himmelsyn»
Tekst Erik Bye «Utflaggingsvalsen»
1989 Musikk Øivind Westby «Concertino brilliante for solotrompet og symphonic band»
Tekst Alf Cranner «Hvis ikke nå - når da»
Tekst Øystein Sunde «Smi mens liket er varmt»
1990 Musikk Sigmund Groven «Prestegangaren» og «Tårån i troppene»
Musikk Sigurd Jansen «Aurora Borealis»
Tekst Ole H. Bremnes «Høgsarsteinen»
1991 Musikk Kristian Lindeman Nocturne for piano «Mystikk»
Musikk
og tekst
Helge Iberg «Det Ondes Problem etc.»
1992 Musikk Kåre Grøttum «Fra en musikers dagbok»
Musikk Bjørn Kruse «Saxophone Concerto for tenor saxophone and orchestra»
Tekst Matti Røssland «Tøffe Tider»
1993 Musikk Anneli Drecker/Nils Johansen/Helge Sunde «Tierre Obletz»
Musikk Kristian Lindeman «I min have« for obo og strykekvartett
Musikk Dag S. Arnesen «Rusler rundt 152»
Tekst Harald Tusberg 11 tekster fra «Den Stundesløse»
1994 Musikk Sigvart Dagsland «stup»
Musikk Jon Larsen «Jimmy's Suite»
Musikk Magne Amdahl «Astrognosia»
Tekst Stig Nilsson «Byen brenner»
1995 Musikk Rune Klakegg «Pamplemousse»
Musikk
og tekst
Kari Bremnes «Gåte ved Gåte»
1996 Musikk Jens Wendelboe «Winter Landscape»
Musikk
og tekst
Elin Rosseland «Fra Himmelen»
Musikk Bendik Hofseth «Planets, Rivers and...Ikea»
Musikk Matti Røssland «Neon Junkies»

Eksterne lenker rediger