Zionittene

Zionittene (også Sionitter) var navnet på en pietistisk-døperisk bevegelse i 1700-tallet i Drammen, Asker og omegn.

Zionittene oppstod da den danske teologistudenten Søren Bølle i 1737 kom til Drammen og på kort tid samlet en stor skare med tilhengere. I 1741 meldte Søren Bølle og mange andre seg ut av den norske statskirken, og kom derved i konflikt både med presteskapet og myndighetene. I mars 1742 organiserte de seg som frimenighet, og i juli 1742 praktiserte menigheten for første gang en voksendåp med full neddykking i Drammenselven ved Bragernes. Året etter ble fire av gruppens ledere forvist til Altona i det dengang danske Holsten, andre fikk tukthusstraffer. En del av zionittene fulgte sine ledere til Altona. Noen av dem sluttet seg senere til mennonittene, mens andre vendte tilbake til Norge. Zionittene ønsket en fullstendig atskillelse av stat og kirke, full trosfrihet, voksendåp og et allment presteskap. Bølle stod også i kontakt med radikal-pietistiske tunkere (Schwarzenau Brethren) fra Krefeld.

Også i den tyske byen Elberfeld fantes på 1700-tallet en radikal-pietistisk gruppe med navnet Zioniten.

LitteraturRediger

  • Sørensen: Zioniterne, En religiøs Bevægelse i Drammen og Omegn i Midten af det 18de Aarh., Kristiania 1904.
  • Fridtjof Valton: De norske vekkelsers historie, Oslo 1942.
  • Line Gjersø: Zionittene : "stolte religionens foragtere" : norske radikalpietister i statspietismens tid, Oslo, 1996.

Eksterne lenkerRediger