Yuxi (kinesisk: 玉溪; pinyin: Yùxī; Wade-Giles: Yǜ-hsī) er et byprefektur i den kinesiske provinsen Yunnan.

Utsyn over Yuxi
Yuxi i Yunnan

Administrative enheterRediger

Byprefekturet Yuxi har jurisdiksjon over ett distrikt (区 ), 5 fylker (县 xiàn) og 3 autonome fylker (自治县 zìzhìxiàn).

Kart
 
# Navn Hanzi Hanyu Pinyin Befolkning
(2003 est.)
Areal
(km²)
Tetthet
(/km²)
Distrikter
1 Hongta 红塔区 Hóngtǎ Qū 390 000 1 004 388
Fylker
2 Jiangchuan 江川县 Jiāngchuān Xiàn 260 000 850 306
3 Chengjiang 澄江县 Chéngjiāng Xiàn 150 000 773 194
4 Tonghai 通海县 Tōnghǎi Xiàn 270 000 721 374
5 Huaning 华宁县 Huáníng Xiàn 200 000 1 313 152
6 Yimen 易门县 Yìmén Xiàn 170 000 1 571 108
Autonome fylker
7 Eshan
(For yiene)
峨山彝族
自治县
Éshān Yízú
Zìzhìxiàn
150 000 1 972 76
8 Xinping (For yiene
og daiene)
新平彝族
傣族自治县
Xīnpíng Yízú
Dǎizú Zìzhìxiàn
270 000 4 223 64
9 Yuanjiang (For haniene,
yiene og daiene)
元江哈尼族彝族
傣族自治县
Yuánjiāng Hānízú Yízú
Dǎizú Zìzhìxiàn
200 000 2 858 70

SigaretterRediger

Det populære kinesiske sigarettmerket Hongtashan produseres i Hongta i Yuxi.

SamferdselRediger

Kinas riksvei 213 løper gjennom området. Den begynner i Lanzhou i Gansu og fører via Chengdu og Kunming til byen Mohan ved grenseovergangen til Laos.

Eksterne lenkerRediger