By på prefekturnivå

administrativ territoriell enhet i Folkerepublikken Kina
(Omdirigert fra «Byprefektur»)

Med en by på prefekturnivå (地级市, dìjí shì) siktes det til en administrativ territoriell enhet i Folkerepublikken Kina. Den er en enhet som innordnes mellom provins og fylke, og som dermed er det sekundære administrative nivå. Tilsvarende med dette, det vil si også på sekundært administrativt nivå, har landet også prefekturer, ligaer og autonome prefekturer. Fra og med tidlig i 1980-årene har byer på prefekturnivå for det meste overtatt etter de gamle prefekturer som sekundære administrative enheter.

En by på prefekturnivå er ikke en «by» i strikt forstand men snarere en administrativ enhet som vanligvis består av en bymessig kjerne (dvs en by i strikt forstand) omgitt av mindre urbaniserte og/eller landlige områder som gjerne er langt større enn den bymessige kjernen.

Byer på prefekturnivå er nesten alltid delt opp i tertiære admininistrative enheter som fylker, byer på fylkesnivå eller andre undergrupperinger.

For å skjelne mellom byen på prefekturnivå og selve byen i strikt forstand benyttes uttrykket 市区 shìqū («urbant område») på kinesisk.

Den første by på prefekturnivå ble dannet den 5. november 1983. I løpet av de følgende to tiårene har byer på prefekturnivå erstattet det store flertall av de før så vanlige prefekturene, og prosessen pågår fortsatt (2006).

De fleste provinser består utelukkende eller nesten utelukkende av byer på prefekturnivå. Av Folkerepublikkens 22 provinser og fem autonome områder er det bare tre provinser (Yunnan, Guizhou, Qinghai) og to autonome regioner (Xinjiang, Tibet) som har fler enn tre sekundære administrative enheter som ikke er byer på prefekturnivå.

Et prefektur må oppfylle en rekke kriterier for å kunne komme i betraktning for oppgradering til by på prefekturnivå: Det må blant annet ha et bymessig senter med bymessig befolkning på over 250 000 innbyggere og en industri hvis bruttoprodukt overstiger 200 mill. RMB.

De største byer på prefekturnivå er Baoding (i provinsen Hebei), Zhoukou (Henan), Nanyang (Henan) og Linyi (Shandong), og de har alle flere innbyggere enn Tianjin, som er den minst folkerike byprovins i landet.

Femten store byer på prefekturnivå er blitt gitt status som subprovinsielle byer, noe som gir dem vesentlig større autonomi.

En by på subprefekturnivå er en by på fylkesnivå med myndighet som ligger tett oppunder den som tilkommer en by på prefekturnivå.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata