Distrikter 市辖区 (Shìxiáqū) er i kinesisk kontekst en administrativ territoriell enhet på fylkesnivå. I 2008 fantes det 856 distrikter i Folkerepublikken. Det dreide seg om de særlig bymessige områder.

Med unntak av i de fire byprovinsene i Folkerepublikken (Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing) er distriktene en tertiær administrativ inndeling. I byprovinsene mangler det sekundære administrative nivå (prefekturene).

Utad fremstår distriktene ofte som selvstendige byer (og ofte var de tidligere «uavhengige» byfylker), og som i andre land omfatter de ofte det landlige omlandet til den egentlige bymessige tettbebyggelse.