Et prefektur i Folkerepublikken Kina er i generell forstand navn på en gruppe sekundære administrative enheter: byer på prefekturnivå, «rent» prefektur, og autonomt prefektur og – til tross for navnet – liga (som er betegnelsen på et prefektur i Indre Mongolia).

I snever forstand er et prefektur det som ovenfor er kalt et «rent» prefektur, det vil si en enhet som bare heter prefektur, og ikke prefektur som er kvalifisert som by eller som autonom.

Prefekturer

rediger

Prefekturer (地区, dìqū) er regjert av administrative byråer (行政公署, xíngzhènggōngshǔ), ledet av en byråsjef (行政首长 xíngzhèngshǒuzhǎng) utnevnt av provinsen. For ikke lenge siden var de flest sekundære administrative enheter i Kina slike prefekturer, men siden 1982 er de aller fleste blitt erstattet med de enheter som kalles byer på prefekturnivå. Denne tendensen er fremdeles vedvarende. Det er nå (2006) bare 17 gjenværende rene prefekturer i Folkerepublikken Kina, for det meste i Xinjiang og i Tibet, og tre ligaer, i Indre Mongolia.

Autoritetsdata