Wilsemedaljen

Wilsemedaljen ble innstiftet i 1953 av Borgarsyssel Museum til minne om Østfolds første betydelige kulturforsker, Jacob Nicolai Wilse (1735–1801), sogneprest i Spydeberg og Eidsberg. Medaljen utdeles årlig til en person som på en «uegennyttig og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for denne, har drevet forskning innen Østfolds kulturhistorie, eller ydet det lokale kulturhistoriske arbeid særlig avgjørende støtte».

Wilsemedaljen viser J.N. Wilses profil og bæres i et grønt bånd.

Selve medaljen preges i sølv og viser i aversen Wilses hode i relieff. På medaljen står det «For fortjenester av Østfolds kulturforskning». Reversen er preget med en krans, og her inngraveres navnet til den som er tildelt medaljen. Medaljen bæres i grønt bånd, og et diplom følger medaljen.

Medaljen deles ut av en komité bestående av representanter for Østfold Historielag, Fortidsminneforeningen Østfold og Stiftelsen Spydeberg Prestegård. Borgarsyssel Museum gikk ut av komiteen i 2018. Wilsemedaljen utdeles ved en høytidelighet på Spydeberg prestegård eller hvor man måtte finne det formålstjenlig.

TildelingerRediger

LitteraturRediger