Wikipedia:Underprosjekter/Norsk arkitektur

Underprosjekt Norsk arkitektur
ønsker å øke stofftilfanget og heve kvaliteten på wikipedias artikler om norske arkitekter og norsk arkitektur

Lenke til artikler underprosjektet har opprettet/redigert i

BakgrunnRediger

Underprosjektet er en videreføring innenfor wikipedia av Norsk arkitekturportal (NAP). NAP ble opprettet av bibliotekene ved NTNU/Arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norske arkitekters landsforbund. Riksantikvarens bibliotek har også bidratt i prosjektet.

Ved videreføring innenfor norsk wikipedia vil bidragsyterne stille sin fagkompetanse til disposisjon for wikipedia og det norske kunnskapssamfunnet, med de muligheter og på de premisser som wikipedia-formatet tilbyr.

MålsettingRediger

I NAP-prosjektet ble det samlet inn, vurdert og laget annoterte oversikter over sentrale informasjonskilder om norsk arkitektur og norske arkitekter. wp-underprosjektet legger stor vekt på å registrere og omtale disse kildene.

Delmålene er ikke satt opp prioritert eller kronologisk. Arbeidet med dem vil foregå parallelt.

Delmål 1Rediger

Registrere i eksisterende, relevante wp-artikler de «NAP-ressursene» som naturlig hører inn under artiklenes tema.

Delmål 2Rediger

Delmål 2 er justert. Opprette en hovedartikkel, for å dekke viktige aspekter ved arkitektyrket i Norge - og samtidig få satt NAP-ressursene inn i en overordnet tematisk sammenheng. Status pr. oktober 2015: Artikkelen Arkitektyrket i Norge er opprettet, og er vurdert som en «Utmerket artikkel».

Delmål 3Rediger

Kvalitetssikre eksisterende, sentrale wikipediaartikler om emnet.

Delmål 4Rediger

Opprette nye artikler om sentrale ressurser med informasjon om norsk arkitektur og byggeskikk.

DeltagereRediger

RessurserRediger

Relevante maler til artikleneRediger

{{Infoboks arkitektur}}
{{Infoboks kirke}}
{{Underprosjekt norsk arkitektur}} ({{NAP}})
{{Kirkearkitektur}}
{{Verneverdi}}

Ofte brukte bok- og www-kilderRediger

Standard-formuleringer for klipp-og-limRediger