Wikipedia:Underprosjekter/Hovedside

Prosjekt for hovedsiden på Wikipedia samler og organiserer forslag til layout og design av hovedsiden til den norske (bokmål/riksmål) wikipediaen.

Alle designforslag vil ligge her som undersider av dette underprosjektet. Se her for en full oversikt over alle sider samlet under dette prosjektet.

Alle designdiskusjoner bør foregå under hvert forslag sin diskusjonsside. Dersom du vil komme med et nytt forslag, vennligst følg navnestandarden. Alle forslag skal hete f<nr> hvor <nr> da skal være et fortløpende løpenummer. Alle hjelpesider og maler som eventuelt opprettes skal ligge under dette samme navnerommet (Wikipedia:Underprosjekter/Hovedside/) og prefikses med f<nr> i tillegg.

Designforslag

rediger
Forslag Opprettet dato Status Skjermbilde Skins Kommentarer
Forslag nr. 1 11.02.2006 Ferdigstilt?
 
Tatt den 26. september 2006
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Forslag nr. 2 15.08.2006 Ikke ferdigstilt
 
Tatt den 26. september 2006
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Siste versjon av opprinnelige farger med «innholdsfortegnelse» i bunn
Versjon med portaler på høyre side
Forslag nr. 3 25.09.2006 Under utvikling
 
Tatt den 7. desember 2006
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Bilde av versjon fra 26. september

Tatt utgangspunkt i pt: sin hovedside.
Det jobbes nå med en ren CSS-versjon av dette designet her som benytter f3-Baretekst som råtekst.

Forslag nr. 4 05.12.2006 Under utvikling
 
Tatt den 6. desember 2006
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Tatt utgangspunkt i hovedsiden til hele wikipedia-prosjektet.
Forslag nr. 5 05.12.2006 Under utvikling
 
Tatt den 6. desember 2006
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Forsøksvis implementering av den franske hovedsiden - uferdig og bør modifiseres så den passer bedre til våre behov - alle maler må evt. etterhvert flyttes til norske (bokmål/riksmål) betegnelser
Forslag nr. 6 er en direkte modifikasjon av eksisterende forside (Forslag nr. 7 er en variasjon med færre bokser) 14.12.2006 Under utvikling
 
Tatt den 23. januar 2007
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Eksempel på hvordan det vil arte seg med noen midre fargekorrigeringer av den eksisterende siden i kombinasjon med teasers for flere artikler.
Forslag nr. 7 er en variasjon av Forslag nr. 6 med færre bokser 14.12.2006 Under utvikling
 
Tatt den 23. januar 2007
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Artikler er tenkt lagt inn med en bot etter at den detekterer at begreper er referert fra aktuelle nettaviser, og etter en vurdering av deres egnethet. Sider som ikke er forberedt for transkludering vil bli listet i en aktueltseksjon. Transkluderte artikler må ha en onlyinclude-tagg som legges innmanuelt, mens artikler som legges i aktuelt-seksjonen vil få en autogenerert oppføring.
Strukturen er alt i bruk på portaler og i en del kommuneartikler.
Forslag nr. 8 v1
Forslag nr. 8 v2
Forslag nr. 8 v3
Forslag nr. 8 v4
Forslag nr. 8
21.01.2007 Under utvikling
 
Forslag til f8-layout
Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Dette er nok et eksempel på en mulig layout.. Det jeg er ute etter å vise fram er muligheter for layouten. Innholdet på venstre side kan varieres (f.eks. bruke innholdsmekanismene til f6/f7-forslagene som jeg her har tildels gjort), men jeg er mer interessert i å se på høyresiden med portalinnganger etc. etc. Versjon 4 av dette forslaget er nå mer eller mindre implementert, men man må laste inn CSS'en som en gadget i tilleggsfunksjonene til hver bruker (Under Spesielle prosjekter, Styling for hovedsidens forslag nr. 8). Dette er gjort for å unngå at alle skal måtte laste inn denne informasjonen unødvendig.
Forslag nr. 9 BLÅ 22.01.2007 Ferdigstilt

Inget bilde

Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Eksempel på design, tatt fra forslag 3(tror jeg det var). Relativt fornøyd med plassering av innhold også.
Forslag nr. 9 GRÅ 23.01.2007 Ferdigstilt

Inget bilde

Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard Vector

Grå istedet for blå
Forslag nr. 10 07.10.2007 Ferdigstilt?

Inget bilde

Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Forslag nr. 11 03.01.2010 Ferdigstilt?

Inget bilde

Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Forslag nr. 12 04.01.2010 Ferdigstilt?

Inget bilde

Chick

CologneBlue
Monobook
My Skin
Nostalgi
Simpel
Standard
Vector

Forskjeller fra Forslag nr. 11:
  • Ny boks på toppen av siden som dekker hele bredden, der "velkommen til Wikipedia" og grunnleggende statistikk ligger, samt navigasjon
  • Fjerning av tittellinjen (der det står "Hovedside" og "Fra Wikipedia, den frie encyklopedi")
  • Forskjellene mellom de to forslagene er kun plasseringen av boksen Om Wikipedia. I første forslaget er denne boksen på toppen i høyrekolonnen, mens i det andre forslaget er boksen nederst i venstrekolonnen.

Prosjektdeltakere

rediger