Åpne hovedmenyen
Etter stortingsvalget 2013 fikk 8 partier plass på Stortinget

Liste over stortingsrepresentanter 2013–2017 omfatter de som ble valgt til nasjonalforsamlingen Stortinget ved stortingsvalget 2013. Stortinget har totalt 169 representanter. Av disse er 150 distriktsmandat. I tillegg er det 19 utjevningsmandat, ett fra hvert fylke.

67 av de valgte representantene (39,6 %), var kvinner. Dette var like mange som i perioden før. Det var 42 nye representanter. Arbeiderpartiet ble det største partiet med 55 representanter, fulgt av Høyre (48). Miljøpartiet De Grønne fikk inn sin første representant. Les mer …