Åpne hovedmenyen
Pr 2012 er det utgitt 75 bøker i serien. Serien er formgitt av Aud Gloppen.

Verdens Hellige Skrifter er en bokserie utgitt av De norske Bokklubbene. Serien inneholder sentrale religiøse skrifter fra ulike religioner og mytologier fra hele verden. Redaktører for serien er Alf van der Hagen, Tor Åge Bringsværd og professor Jens Braarvig.

Serien ble innledet i 2000, og pr. 2012 er det utgitt 75 bøker. Bøkene redigeres av norske fagfolk, vesentlig religionshistorikere, men også teologer, filologer og sosialantropologer. De fleste tekstene er oversatt til norsk for første gang i og med denne serien.

Serien omfatter kjente religiøse hovedverk som Koranen, Mahabharata, Bhagavadgita, Bibelen og Tao te ching. Blant bøkene i serien finnes også antikkens myter, sikhismens Adi Granth, kristne tekster fra norrøn middelalder, Bahá’í-troens skrifter og de gammeltestamentlige apokryfer. Les mer…