Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-50

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

New Wikipedia Library Accounts Now Available (December 2014) rediger

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says sign up today :)

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team.18. des. 2014 kl. 01:22 (CET)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Flytting av Republikken Kina til Taiwan rediger

Det pågår en debatt om vi burde flytte Bør flyttes til Taiwan omgående Republikken Kina til Taiwan. Jeg mener den burde flyttes sporenstreks, men siden det sikkert er noen som mener motsatt så kjøres en debatt. Det er en tilsvarende debatt om Kina (som mange mener være ensbetydene med Folkerepublikken)--Ezzex (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 23:08 (CET)

Dablinken i artikkelen om Republikken Taiwan sier sitt... Det har ingen hensikt å la det ligge på andre oppslag enn Taiwan og Kina med omdirigeringer fra respektive benevnelser artiklene ligger på nå. Jeg er derimot uenig i prinsippet om at en artikkel skal ligge der folk flest forventer å finne den. Artikler som omhandler geografi skal etter min mening ligge på offisielle navn og betegnelser, og ingenting annet, og der mener jeg ikke det fins noe kompromiss what so ever. Der det derimot fins flere offisielle betegnelser å velge mellom, bør den som man kan forvente at folk flest vil finne den på velges. Spørsmålet blir vel da heller hvem av oss på WP som er i stand til å bedømme hva folk flest forventer å finne noe på? Generelt mener jeg at å bruke statsform i oppslagsordene på land strengt tatt er unødvendig i andre tilfeller enn der statsformen er en del av landets navn (Den sentralafrikanske republikk, Republikken / Den demokratiske republikken Kongo etc). Nå er det så lenge siden jeg satte meg inn i Folkerepublikken / Republikken Taiwan / Kina-spørsmålet, at jeg per dags dato ikke lenger husker hva som er korrekt eller ikke... --TorbjørnS (ʦ) 18. des. 2014 kl. 23:26 (CET)
Er litt usikker på hva jeg egentlig mener om denne saken, så innlegget ovenfor kan man egentlig se bort ifra. Tror jeg heller mot å støtte at det ligger på de navnene det ligger på. TorbjørnS (ʦ) 19. des. 2014 kl. 12:01 (CET)

Wikipedia-akademiet, Tromsø 23.-24. april 2015 rediger

 
UiT Noregs arktiske universitet på vinteren

UiT Noregs arktiske universitet og Wikimedia Noreg inviterer med dette til Wikipedia-akademi i Tromsø. Årets tema er Wikipedia som det utvida biblioteket, men programmet er ikkje avgrensa til temaet, og det vil bli ei blanding av inviterte føredrag, forskingsbidrag og evt. andre arrangement. Vi inviterer med dette wikipedianarar til å halde føredrag og ulike andre arrangement, og vi inviterer forskarar til å sende inn samandrag av føredrag før 1. februar, og alle er sjølvsagt velkomne på sjølve akademiet. Meir informasjon ligg på: nettsida til Wikipedia-akademiet 2015.
For organisasjonskomitéen, Trondtr (diskusjon) 17. des. 2014 kl. 15:05 (CET).

Det gleder meg at Wikipedia-akademiet (endelig!) har fått norsk navn, at arrangementet tydeligvis har fått Universitetet i Tromsø i ryggen og at det er mulig å arrangere det utafor Oslo-gryta.
Men jeg har litt problemer med å forstå hva som skal være tema for dette akademiet? Hva betyr egentlig «Wikipedia som det utvida biblioteket»? Det sier ikke meg stort, og jeg blir ikke så mye klokere av å lese resten av de foreslåtte programpostene ... Kimsaka (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 19:55 (CET)
Her er mitt framlegg: Viss temaet ikkje seier deg noko ser du bort frå det. Det er også mogleg å melde inn føredrag som ikkje har noko med temaet å gjere (noko t.d. eg har planar om å gjere). Men for meg ser det ut til at Wikipedia og bibliotek møtest på ulike måtar: Biblioteka blir digitalisert, Wikipedia og biblioteka direktelenkjer til kvarandre, både biblioteka og Wikipedia blir meir og meir opptekne også av andre framstillingsformer enn tekst, og biblioteka er kanskje dei institusjonane som har vore mest interessart i Wikipedia. Bidrag som ser på dette kan sjølvsagt både sjå på positive og negative aspekt ved det. Eit anna aspekt dokumentvitarar og bibliotekarar er opptekne av er "kva er eit dokument, ein tekst?" Som arnestader for tekstar (bøker, artiklar) bør bibliotekarar og dokumentvitarar studere Wikipedia som kollektiv tekst, som eit fenomen som utfordrar forståinga vår av kva ein tekst er. Andre aktuelle tema er Wikipedia i skolen (både som kunnskapskjelde, inngangsport til primærkjelder, og arena for elev- og studentskriving), kvalitetsevaluering). Sjølv er eg oppteken av det fleirspråklege Wikipedia, og vurderer å sende inn eit abstract med det som tema. I og med at Wikipedia-akademiet denne gongen blir arrangert i Noregs fleirspråklege hjørne kunne dette godt ha vore temaet for heile akademiet, men vi tenkte det kanskje var litt spesielt. Det viktige poenget er i alle fall: Vi vil ha eit godt, variert og interessant Wikipedia-akademi, ei tilstelning som driv forståinga vår av Wikipedia framover. Kan du bruke temaet til det, gjer du det, vil du sende inn noko anna i staden, gjer du det i staden. Trondtr (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 23:24 (CET)
Nå skriver dere forbi hverandre og det er litt synd. Programmet er ikke klart. Dette er en invitasjon til å sende inn forslag til foredrag og en oppfordring til at foredragene etterpå utarbeides til artikler som fagfellevurderes og publiseres vitenskapelig. Det er med andre ord en viss forventning til høy kvalitet på foredragene. Forslaget til foredrag skal være på makismalt 1500 ord og denne tråden var på 453 ord før jeg starta å skrive så forslaget skal ikke være overveldende langt. Foredraget derimot bør nok være en hel del lengre. Siden vi ikke vet hvilke forslag til foredrag som kommer inn eller hvilke av forslagene som blir akseptert så vet vi ikke programmet enda.
Jeg kunne tenke meg at Nasjonalbiblioteket blir direkte invitert til å komme. Nasjonalbiblioteket er det biblioteket som absolutt viktigst på Wikipedia på de norske språkene. NB kan komme til å runde 200 000 digitale bøker før akademiet og det er jo et rundt tall det står respekt av. Som en av våre aller viktigste leverandører av pålitelige referanser er det også en milepæl for Wikipedia. Nasjonabiblioteket har jo også en stor samling bilder. Jeg kunne også tenke meg å høre fra arkivarene. Vi vet at det er mange aktive arkivarer på Wikipedia og her er det jo noen særegne utfordringer siden arkivene representerer primærkilder. Arkivene har jo også veldig mye bilder de har publisert hos Digitalarkivet. Arkiverte bilder har noen utfordringer med hensyn på opplasting til Commons og de lisensene som Commons aksepterer. Valg/vurdering av og bruk av referanser/kilder til informasjon til original skriving i motsetning til original forskning er etter mitt syn et riktig "hot" tema. Vi har en stor andel unge skribenter og jeg antar at mange av dem er studenter som også skal lære å skrive vitenskapelig og drive med original forskning med referanser, mens de på WP skal drive med original skriving med referanser hvilket er noe annet. Her er nok å ta av. Det blir spennende å se programmet når det kommer. Dyveldi ☯ prat ✉ post 20. des. 2014 kl. 11:45 (CET)
Mye spennende der! «Wikipedia som terminologisk database» har en del felles med problemstillinger rundt uttrekk av semantiske data. Wikipedia har lagt seg til en del standardformuleringer, og det gjør det mulig å trekke ut informasjon som kan overføres til Wikidata. «Digitalisering av kulturarven» er viktig, for her er det mye ugjort. Etter å ha sloss med de eksisterende løsningene til WMF har jeg vel funnet ut at de ikke fungerer tilfredstillende. Vi trenger metoder som fungerer for større datasett og som legger opp til vedlikehold av opplastet materiale. «Kvalitet på Wikipedia» er litt uklar, jeg tolker den som kvalitetssikringsprosessen. En ting er å gjøre en presentasjon av hvordan den gjøres, men kanskje viktigere er det å forklare hvorfor den fungerer. Det siste forutsetter en skikkelig modellering av prosessen, og det tror jeg ingen har gjort. — Jeblad 21. des. 2014 kl. 01:13 (CET)