Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-21

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

7. åremålsvalg rediger

Åremålsvalget er i gang. Avstemningen foregår her. Mvh. Nording/Dugnad 15. mai 2014 kl. 00:39 (CEST)

Dette er en notis for å informere om en viktig hendelse som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg.

Kommentar : Kan en malsnekker vennligst legge inn i malen Åremålsvalg en lenke til sist avholdte valg, 2013-11-15? Den mangler, og malen er litt for teknisk for meg. TorSch (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 09:44 (CEST)

Sist avholdte valg var 2013-12-08, og dette bør også legges inn i malen. - 4ing (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 10:06 (CEST)
Begge er lagt inn nå. Cocu (d) 15. mai 2014 kl. 10:23 (CEST)

Om valg av byråkrater rediger

Slik valgsiden for administratorer nå er lagt opp, har det sneket seg med et «Byråkrat» - valg som egentlig ikke har noe med dette valget å gjøre. En del ferskinger har tydeligvis tatt dette for god fisk, og strødd rundt med stemmer. Byråkrater skal etter gammelt stemmes om for seg - og vi (konsensus) vurderte i sin tid behovet til 3 og en i reserve i tilfelle noen falt ut i løpet av perioden. dvs. en fra hver valgperiode,
Endring av denne rutinen er en sak for Tinget først og fremst. Bruker:Nsaa er den eneste som står til valg her. De øvrige er «snikinnført» uten at det er gjennomdrøftet. Stemmene der bør annulleres.
Jeg vil be om at sjablongen snarest blir ryddet. En får heller ta seg bryet med å skrive inn «byråkrat» for den vanligvis eneste i hver omgang som står til valg. Sier noen fra seg gjenvalg, eller faller fra, er det behov for en drøfting før en setter fram forslag. --Bjørn som tegner (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 19:24 (CEST)
Egentlig er det flisespikkeri alt sammen, men jeg er ikke dermed uenig. Foreslår at vi fjerner alt som har med byråkratvalg (unntak Nsaa) og nominerer Bruker:Apple farmer ved siden av, siden det vises at samfunnet ønsker han som byråkrat. --- Løken (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 21:26 (CEST)
Litt mere flis: Når man ikke er nominert ved valgstart blir det feil å nominere underveis. Vi må vel prøve å bevare et visst skinn av seriøsitet her? Det som er skjedd er beklagelig, men vi bør nok først nominere nye når det er som etterfølger/ avløser. Vi får heller ha eplebonden i vennlig erindring til der byr seg en åpning. --Bjørn som tegner (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 21:35 (CEST)
Ta ut alle seksjoner om byråkratvalg som gjelder brukere som ikke er sittende byråkrater. Dernest tas det en vurdering på hvor mange byråkrater vi skal ha, hvoretter det fylles inn ledige slotter. Jeg mener det er unødig mange byråkrater nå, vi trenger ikke fler enn 3-4 stykker, så vi kan godt redusere antallet. — Jeblad 15. mai 2014 kl. 21:46 (CEST)
Det blir for mye usikkerhet rundt dette åremalsvalget så er enig med deg. Om vi har for mange byråkrater får brukerne på Wikipedia bestemme, og jeg kan godt nominere Apple farmer etter åremålsvalget er ferdig. Det viser seg iallefall at Apple farmer er ønsket som byråkrat. --- Løken (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 21:50 (CEST)

Bjørn som tegner får det til å høres ut som om dette er første gang byråkratvalg tas med ved åremålsvalg. Imidlertid har det vært gjort på vellykket vis to ganger før, nærmere bestemt ved fjerde og femte åremålsvalg. Det ble ikke gjort ved sjette/forrige valg, fordi den som "arrangerte" valget ikke tok det med. Både Cocu, Bjoertvedt og Profoss ble valgt til byråkrater under åremålsvalg; dermed har wikisamfunnet utvilsomt akseptert ordningen. Mvh. Nording/Dugnad 15. mai 2014 kl. 22:42 (CEST)

Om jeg ikke tar feil har det vært protestert mot disse snikvalgene før. Et åremålsvalg er et bekreftelsesvalg og ikke et nyvalg. Det har trolig blitt gjort en feil i effektivitetens navn - enklere å sette opp alt på alle enn å sjekke at listen stemmer. Mener forøvrig huske at det for noen år siden var tale om at vi skulle ha 5 byråkrater, og nyvalg skulle finne sted når en eller flere av disse leverte inn rettighetene. Noorse 15. mai 2014 kl. 23:14 (CEST)
Jeg har nå fjernet alle byråkratvalg utenom Nsaas. Jeg ser ikke problem i at vi har flere byråkrater, men mener at en byråkrat bør være en bidragsyter som er nøytral i de fleste saker, og som bruker tiden sin først og fremst utenom Tinget (men det er en annen diskusjon) --- Løken (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 23:17 (CEST)

Det er verdt å merke seg at Bjørn som tegner ironisk nok stemte for at både Cocu og Profoss skulle få byråkrat-status. Mvh. Nording/Dugnad 15. mai 2014 kl. 23:21 (CEST)

Det er da kanskje også verd å merke seg at ved valgene på Cocu og Profoss stemte jeg mot av samme grunn som jeg stemte mot nå. Stemmerunden da Bjoertvedt ble valgt unngikk dessverre min oppmerksomhet. Noorse 15. mai 2014 kl. 23:44 (CEST)
@Noorse: Det er helt uproblematisk at du og enkelte andre brukere var/er negative – man kan ikke forvente at alle skal være enige i alt. Hvis derimot nowikisamfunnet hadde vært negativt innstilt, ville ingen nye byråkrater blitt valgt, hverken i fjerde, femte eller syvende/pågående åremålsvalg. Mvh. Nording/Dugnad 16. mai 2014 kl. 06:09 (CEST)
Enig med Løken. Har lurt på om byråkratvalg bør foretas som et konkurransevalg hvor brukere stiller og så går rollen til kandidatene med flest stemmer, med en begrensing i antallet. Det vil sikre at oppgavene ikke blir låst til noen bestemte og at byråkratene blir skiftet ut. Slike valg kan gjøres hvert år eller hvert annet. Samme gjelder forøvrig revisjonsslettere og IP-kontrollører. For alle gjelder at de må være valgbare ihht alskens kriterier og tilgang til persondata osv. — Jeblad 15. mai 2014 kl. 23:26 (CEST)
Beklager. Jeg må ha sovet i timen. Den som arrangerte forrige valg gjorde det tydeligvis slik vi var enige om fra starten, mens de to foregående burde det ha vært reagert tydeligere på at var på feile premisser. (Ikke med i opprinnelig konsensus, som gikk på at de som var byråkrater kunne gjenvelges og dett var dett.) Nå har vi altså sju byråkrater, hvorav tre er feilutnevnt, mens oppgitt behov er ca. 3. Vi trenger garantert ikke enda flere på mange år. Hva skal vi så gjøre med de overtallige? Snurr debatt! Dette usignerte innlegget ble skrevet av Bjørn som tegner (diskusjon · bidrag) 15 mei 2014 23:30‎ (Husk å signere dine innlegg!)
Hva skal vi gjøre med de overtallige? Absolutt ingenting. Det skader ingenting i å ha flere byråkrater, selv om det kanskje ikke er nødvendig. Av de som er byråkrater nå er de jeg er mest enige i at skal være byråkrater de som er blitt "snikvalgt", blant annet Profoss og Cocu. --- Løken (diskusjon) 15. mai 2014 kl. 23:38 (CEST)

Det var jeg som "arrangerte" fjerde og femte åremålsvalg, og jeg blir provosert/irritert over at deltakere i denne diskusjonen bruker ordene "snikvalgt" (Løken), "snikvalgene" (Noorse) og "snikinnført" (Bjørn som tegner). Jeg tok opp saken på Tinget i forkant av fjerde valg, og mener dermed å ha gått frem på korrekt vis, hvilket jeg også redegjorde for her. Mvh. Nording/Dugnad 16. mai 2014 kl. 00:18 (CEST)

Det er Løken som "arrangerer" dette åremålsvalget, men jeg reagerer på at han fjernet byråkratvalg-delen (kl. 23:13) etter at stemmer var avgitt, basert på en særdeles kort diskusjon, bestående av til sammen seks innlegg fra fire brukere (inkludert undertegnede og Løken selv). Etter mitt syn har nowikisamfunnet, bl.a. ved stemmegivning i fjerde, femte og nåværende åremålsvalg, akseptert inklusjonen av byråkratvalg, selv om enkelte brukere er negative. Mvh. Nording/Dugnad 16. mai 2014 kl. 00:46 (CEST)

Det er nettsamfunnet som må står for konsensus rundt valget, uavhengig av hvem som gjør den tekniske delen. Hvis nettsamfunnet underkjenner fremgangsmåten så har de uinnskrenket makt. Jeg har ofte vært hoppende irritert og smårasende, men det er slik ting er. Noen ganger tar nettsamfunnet en vei, noen ganger en annen. Det er kattegjeting og staurbæring i praksis. Just accept it! — Jeblad 16. mai 2014 kl. 01:33 (CEST)
En håndfull brukere utgjør ikke nettsamfunnet. Mvh. Nording/Dugnad 16. mai 2014 kl. 03:02 (CEST)
Slik jeg ser situasjonen her, så var det ikke helt heldig at det ble en blanding av valg og gjenvalg, der presiseringene etterhvert er falt ut. Noe skyldes nok at der for hver enkelt kandidat er med en ekstra spalte: «Byråkrat», og så er noen begynt å stemme over dette. Jeg har tydeligvis selv sløvet her, noe jeg ikke burde.
Jeg har ikke spesifikt noe mot at det blir blandet inn nyvalg i avstemningen, men reagerer på opplegget der det IMØ er for svakt skille mellom gjenvalg og nyvalg - ikke minst fordi vi ikke behøver ørten byråkrater. Vi har «naua på nok» som det er. Snikvalgt er vel noe sterkt, men det har sneket seg inn en upresishet i opplegget. Dessuten ble ordningen innført med akkurat like lite antall engasjerte deltakere. Tar man det antallet for konsensus, bør man ikke avvise neste betenkning med samme stemning, men litt mere nyansert. --Bjørn som tegner (diskusjon) 16. mai 2014 kl. 13:01 (CEST)
Bjørn som tegner skriver:
 1. ", der presiseringene etterhvert er falt ut."
  • Vær konkret: Nøyaktig hvilke presiseringer mener du har falt ut?
 2. "Noe skyldes nok at der for hver enkelt kandidat er med en ekstra spalte: «Byråkrat», og så er noen begynt å stemme over dette."
  • Goddag mann økseskaft. Det er jo hele poenget, og årsaken til at denne saken/diskusjonen eksisterer.
 3. ", men reagerer på opplegget der det IMØ er for svakt skille mellom gjenvalg og nyvalg"
  • Ved gjenvalg er det oppført lenker til info om kandidatens byråkrat-aktivitet; det burde være tilstrekkelig.
 4. "- ikke minst fordi vi ikke behøver ørten byråkrater."
  • Dersom nowikisamfunnet ikke ønsker flere byråkrater, så vil ingen nye bli stemt frem – enkelt og greit.
 5. ", men det har sneket seg inn en upresishet i opplegget."
  • Vær konkret: Nøyaktig hvilken upresishet mener du har sneket seg inn?
 6. "Dessuten ble ordningen innført med akkurat like lite antall engasjerte deltakere."
  • Jeg tok opp saken på Tinget halvannen uke før fjerde åremålsvalg. Hvor lenge var denne diskusjonen synlig før byråkrat-delen ble fjernet?
 7. "Tar man det antallet for konsensus,"
  • Konsensusen inkluderer at wikisamfunnet stemte frem to nye byråkrater i fjerde åremålsvalg (og én ny i femte).
Mvh. Nording/Dugnad 16. mai 2014 kl. 15:20 (CEST)

Nording: Det var kun Apple farmer som hadde en reell sjanse på å bli utnevnt til byråkrat, og han fjernet det selv etterhvert. Det er heller ingen håndfull som har sagt nei til nyvalg oppi åremål, jeg teller faktisk 9 som ikke ønsker deg og 1 som ønsker det (deg). Jeg som du kaller arrangør kopierte bare fra forrige valg, der det var gjort i fjor. Jeg har også sagt at vi kan nominere Apple farmer etter neste uke. Dette er en fillesak. P:S når jeg sa "snikvalgt" så brukte jeg Bjørn sitt ordvalg, du har ikke gjort noe galt =) --- Løken (diskusjon) 16. mai 2014 kl. 14:11 (CEST)

@Løken:
 • Jarvin hadde sju for-stemmer etter at valget hadde vart i under ett døgn. Hvordan kan du påstå at han ikke "hadde en reell sjanse på å bli utnevnt til byråkrat"?
 • At Apple farmer "fjernet det selv etterhvert" er selvsagt greit, men han gjorde det jo (etter at noen hadde trukket stemmene sine) pga. denne diskusjonen. Vedkommende hadde uttrykkelig gitt uttrykk for at han var villig til å bli stemt frem som byråkrat.
 • Det er kun en "håndfull som har sagt nei til nyvalg oppi åremål" i denne diskusjonen. Hvis nowikisamfunnet hadde vært negativt innstilt, ville ingen nye byråkrater blitt valgt, hverken i fjerde, femte eller syvende/pågående åremålsvalg.
 • Byråkratvalg ble ikke inkludert ved sjette/forrige valg, fordi den som "arrangerte" valget utelot det. Jeg protesterte ikke, bl.a. fordi det naturligvis egentlig er knekkende likegyldig for meg når byråkrater blir valgt, eller hvor mange byråkrater vi har (så lenge vi har mange nok) – jeg er altså enig i at dette er en fillesak. Bakgrunnen for mine innlegg , er at jeg oppfatter gjennomføringen av dette åremålsvalget som useriøs, samt at jeg misliker mange påstander/kommentarer fra deltakere i denne diskusjonen.
Mvh. Nording/Dugnad 16. mai 2014 kl. 17:07 (CEST)
 • Til Nording, jeg er ganske sikker på at Løken har rett i at ingen mente at det var du som snek og at en slik tanke er direkte feil og helt galt. Jeg er ganske sikker på at de mente at en misforståelse snek seg inn og det ble akseptert så feilen var ikke noen stor greie da. For fremtiden så er det imidlertid ikke etablert noen fast praksis. At det skjedde i valg nr 4+5 og så ikke i valg 6 så etablerer ikke en praksis for valg nr 7, tvert om da er praksis brutt. Men valgene gikk jo fint og folk var åpenbart fornøyde med jobben som ble gjort med å lage og avslutte valgside og øvrig arbeid underveis. Jeg håper de sa pent takk.
 • Når det gjelder gjennomføringen av dette valget så har småfeil blitt rettet underveis og det må være helt greit. Det er bedre enn å komme etterpå å klage. Det må være lov å ikke få alt helt rett med en gang.
 • Hvis noen hadde ment at det var en svær greie med for mange byråkrater så hadde de reist sak på tinget. Når noen ved en inkurie som det heter stemte frem noen for mye så ble det stående fordi det tross alt ikke er så viktig om en bruker er byråkrat eller ikke, de har kun noen begrensede oppgaver som er styrt av vedtak fattet på Tinget. Disse oppgavene bør man imidlertid kunne godt og derfor bør det ikke være for mange som holder på samtidig.
 • Men nå tror jeg de mindre småfeil ved dette og tidligere valg har fått en fullstendig og uttømmende beskrivelse og det er vel nok og på tide og se på fremtidige valg.
 • Jeg er imidlertid litt usikker på hvor gode beskrivelsene av valgarrangeringen er. Jeg synes det tydelig bør fremgå om det dreier seg om gjenvalg eller nyvalg. Begge deler er tross alt som i andre valg et valg. Fordi det er åremål så er valgperioden begrenset og gjøres ikke valg omigjen er vedkommende ikke lenger administrator.
 • Jeg er også litt bekymret fordi det har i flere valg vært kandidater som har blitt kritisert for å ikke være aktive og det har hendt at vedkommende ikke har skrevet på et halvt år. Det er ikke en selvfølge at administratorer ønsker å stille opp til nytt valg og for fremtiden tror jeg vi må være litt nøye med å få politiv aksept fra brukeren om vedkommende ønsker å stille til valg.
 • Jeg synes også det hadde vært kjekt om alle hadde salgt noen linjer om hva de tenker om administratorrollen sin. En liten presentasjon. Det kommer hele tiden til nye brukere som får stemmerett, som kanskje ikke kjenner vedkommende og det er nå høfligere å presentere seg når man stiller til valg i et verv enn å la være, eller?. En liten presentasjon fra hver kandidat kunne jeg tenke meg at ble innført for fremtiden. Dyveldi ☯ prat ✉ post 16. mai 2014 kl. 17:47 (CEST)
Det var i utgangspunktet bra tenkt å legge disse to avstemningene sammen, men det funker ikke bra i praksis. Jeg mener at åremålsvalget kun bør omhandle gjenvalg av administratorer. Så får heller valg av byråkrater og ip-kontrollører osv holdes i egne valg utenfor. Tror mange er som meg - at man på forhånd er mentalt innstilt på administratordelen og ikke byråkratdelen når man deltar i dette.--Ezzex (diskusjon) 16. mai 2014 kl. 18:50 (CEST)
Da avslutter vi denne diskusjonen. Apple farmer får sjansen etter åremålsvalget er ferdig. --- Løken (diskusjon) 16. mai 2014 kl. 21:15 (CEST)

Bekreftelse fra kandidater rediger

Jeg lager en ny seksjonsoverskrift, selv om dette knytter an til ting som er nevnt i diskusjonen om byråkratvalg, ikke minst de to siste punktene fra Dyveldi. Jeg er en av dem som har vært mer eller mindre inaktiv siste halvår, og nå står til gjenvalg som admin. Det var i grunn ganske tilfeldig at jeg i det hele tatt la merke til at det var valg. Jeg hadde gjerne sett at alle kandidater fikk en melding på sin diskusjonsside, og at det der ble oppfordret til å at man ga et svar på om man ønsket gjenvalg. Å gi et slikt svar vil da ikke være en forutsetning for å være valgbar, men et svar (eller mangel på sådan) ville nok ha betydning for hva mange hadde stemt.

Vil også takke de som nå og tidligere har tatt ansvar for å "arrangere" valgene, forslag til forandring/forbedring er på ingen måte ment som kritikk av det som tidligere har vært gjort. Mvh Finn Rindahl (diskusjon) 16. mai 2014 kl. 18:32 (CEST)

At valg løper uten at det er avklart om kandidatene er reelle kan føre til at stemmer avgis, stemning loddes, det blir en form for prøvevalg. Og så trekkes eller bekreftes kandidaturet. Den problemstillingnen har blitt aktuell med dette. Sånnt inngir ikke tillit. --Andrez1 (diskusjon) 20. mai 2014 kl. 21:11 (CEST)
Tror kanskje en grei løsning ville være om kandidatene til åremålsvalg fikk en epost gjennom Special:E-post, og at den som ba om bekreftelse signerte av på kandidatsiden at slik varsling er sendt. Deretter må kandidatene selv bekrefte at de tar gjenvalg på kandidatsiden. Da ville vi fått en slags bekreftelse på fungerende epost og at kandidatene er varslet. Kandidater som ikke bekrefter at de tar gjenvalg strykes før valget starter, uansett om de er på tur i Kina eller på Røros. De merkes da med «Tok ikke gjenvalg». Hvis vi vil være snille så kan kandidater trekke seg under valget. Foreslår at de da merkes med «Trakk seg under valget»" eller noe slikt, og at alle stemmer og debattinnlegg slettes. Hvis nødvendig kan revisjonsslettere fjerne all historikk. — Jeblad 22. mai 2014 kl. 02:20 (CEST)

Media Viewer rediger


Greetings, my apologies for writing in English.

I wanted to let you know that Media Viewer will be released to this wiki in the coming weeks. Media Viewer allows readers of Wikimedia projects to have an enhanced view of files without having to visit the file page, but with more detail than a thumbnail. You can try Media Viewer out now by turning it on in your Beta Features. If you do not enjoy Media Viewer or if it interferes with your work after it is turned on you will be able to disable Media Viewer as well in your preferences. I invite you to share what you think about Media Viewer and how it can be made better in the future.

Thank you for your time. - Keegan (WMF) 23. mai 2014 kl. 23:29 (CEST)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!


Chapters agreement rediger

(Ser ut som om det er et lenkeproblem for øyeblikket, så poster dette uten å fikse lenken.)

Etter å ha lest SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV WIKIMEDIA COMMONS er jeg litt forundret over formuleringen «Tilhøvet mellom Wikimedia Noreg og Wikimedia Noreg er regulert i ei eiga ”Chapters Agreement” som gjev Wikimedia Noreg einerett til å organisera og representera Wikimedia-røyrsla i Noreg.» [side 4] Utover feilskrivinga, som jeg antar er «Wikimedia Foundation og Wikimedia Noreg», så er jeg forundret over «som gjev Wikimedia Noreg einerett til å organisera og representera Wikimedia-røyrsla i Noreg». Det denne teksten sier er i praksis at Tinget ikke er øverste myndighet og at pressekontaktene ikke har noe grunnlag for sitt arbeide. Den sier også at brukere ikke har lov til å organisere seg, eller uttale seg, i noen form, uten gjennom WMNO. Jeg ber derfor om at «Chapters Agreement» blir gjort tilgjengelig i fulltekst. Såvidt jeg vet blir det ikke gitt eksklusive rettigheter til noe fra WMF, så om de har gjort det vil jeg veldig gjerne vite det. Det eneste jeg vet at det er avgitt rettigheter om er bruk av merkevaren, men også der er det begrensinger iom at det er åpnet for «pods» som kan overlappe geografisk med lokale chaptre. — Jeblad 24. mai 2014 kl. 01:11 (CEST)

Per m:Chapter Agreements WMNO signed the agreement around 2011 (despite being approved in 2008). Chapters are normally the only "official" "promoter" of Wikimedia projects in their jurisdiction, but of course this doesn't limit the freedom of speech of others. The thing is sometimes hard to explain concisely and some languages lack appropriate words: make your suggestions to explain it better in the same amount of words, but don't focus on the specifics of legal contracts until they're actually invoked/used in a concrete case. --Nemo bis (diskusjon) 24. mai 2014 kl. 09:40 (CEST)
We seem to be victims of an unprecise translation of something, where «the official right to push and lobby on behalf of the WM-movement» has become «a monopoly to organize and represent the WM-movement in Norway.»
At the least this should be rephrased to something more in accordance with present realities. --Bjørn som tegner (diskusjon) 24. mai 2014 kl. 10:01 (CEST)
 • Having the exclusive right to promote the movement in general terms whithin a geographical area is not the same thing as having the right to decide and organize what goes on within any Wikipedia. Even WMF has left the different language versions of Wikipedia to make their own rules within the limits set by WMF in their general terms. WMF is also very clear that they are not answerable for legal decisions made by or liabilities of the different chapters. The members of WMNO can decide what the organization does and Wikipedia cannot decide what WMNO does.
 • The right to promote the movement is not in question and organizing in this context means that WMNO are free to organize its own work as it sees fit and how the lokal members decide. It seems to be a widespread misunderstanding on Norwegian bokmåls Wikipedia that WMNO has a right to organize and make the rules whithin this language version in addition to promoting the movement within Norway. This is quite clear, but unfortunately poorly understood at present and WMNO has not been very helpful in explaining their role as promoter. The quoted sentence is a legally correct statement, WMNO has exclusive right to promote the movement and organize WMNO and WMNO's work. This is restricted to a geograpical area.
 • The quoted sentence does not state that this includes any decisionmaking power within this language version. The sentence is however taylor made to promote an application for government funds. The government funds is available to publishers of encyclopaedias and this is how WMNO defines themselves as a publisher. Whether or not this is whithin the Norwegian goverment's definition of what a publisher is remains to be seen an is for Nationalbiblioteket to decide. I'd rather not comment on any of WMNO's applications untill we have the official answer to the applications from Nationalbiblioteket.
 • I most strongly advise caution in discussing the WMNO application text now because I believe this could possibly ruin WMNO chances of getting any government funding. I really think this can wait till the applications are answered. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 24. mai 2014 kl. 11:09 (CEST)
Det er vanskelig å være uenig med Dyveldi i at det er best å ligge lavt i terrenget inntil videre. Den interne debatten bør derfor kunne utsettes til WMNO har fått sine svar. --Bjørn som tegner (diskusjon) 24. mai 2014 kl. 11:25 (CEST)
Right now we have two explanations, perhaps more; either the chapter is given a lot more rights over the projects than they are told, or the chapter claim they have rights they are never given and that to a governmental body. I am very puzzled why the chapters agreement isn't published right away, what makes this so difficult? — Jeblad 24. mai 2014 kl. 12:59 (CEST)
This is a case of legalese being a different language only remotely connected to everyday Norwegian. It hangs here not only on what it says, but equally much on what's left unstated.
In my school-time this was what we always tended to forget when analyzing law-texts. Something like crime-puzzles: What isn't there?
User:Dyveldi has made a good case for leaving that - and start the quest for better formulations for WPs internal understanding somewhat later. We need that too, but IMO there is no great hurry. --Bjørn som tegner (diskusjon) 24. mai 2014 kl. 13:10 (CEST)
Sorry, I don't agree, publish the chapter agreement. — Jeblad 24. mai 2014 kl. 13:22 (CEST)

For the time being, I strongly support Dyveldi's opinion that we should let this lie - temporarily - even though I also would like to see the agreement, and also get a better(?) translation of it. Please, let this lie for now (per Dyveldi). Allow WMNO a reprieve, so the committee can get their jobs sorted and start their work. BR Noorse 24. mai 2014 kl. 13:38 (CEST)

It puzzles me how difficult this is. Publish it. — Jeblad 24. mai 2014 kl. 13:55 (CEST)
Jeblad, please find information about the chapters here: Local chapters. I am convinced the local agreement will not differ from this. I am shure the local agreement will be published shortly and this is not diffucult. What is difficult is that your interpretation of the Norwegian text is not correct Jeblad. The wording in the application has been very carefully chosen to describe the realities as they are and so show why WMNO meets the criteria for receiving part of this government grant. I am quite shure we will discuss the result of the application when Nasjonalbiblioteket has finished their evaluation and made their decision. Before that, discussing misunderstandings about what the Norwegian text says can only hurt WMNO's chances to get some of this money and I am quite certain we do not want to hurt the application. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 24. mai 2014 kl. 14:30 (CEST)
I know very well what a chapter is supposed to be, thank you Dyveldi. Whether my interpretation of the Norwegian text is wrong I would like to decide for myself, after I see the current chapter agreement. Right now I'm more and more puzzled about how difficult it seems to be to publish this document. — Jeblad 24. mai 2014 kl. 14:44 (CEST)
Please, if you have to continue, take this ... (I'm lost for words!) concerning who knows / understands what to another forum than the main forum of Wikipedia. This is a personal matter and not one for Tinget. Jeblad's wish regarding publication is clear, as the wish regarding a better translation. Please, Dyveldi and Jeblad, if you must prolong this, do it elsewhere. Noorse 24. mai 2014 kl. 14:57 (CEST)
Thank you for going "personal". I would still like to see the chapters agreement. Thank you. — Jeblad 24. mai 2014 kl. 15:02 (CEST)
And someone will comply, but it's been 3 hours since you made your request here so please give people a couple of days to scan and publish it, it is after all a saturday and tomorrow is sunday. But Jeblad please also make your request on the WMNO website, this agreement belongs to them so they should be informed there. And yes hopefully this thread will be filed in 10 days. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 24. mai 2014 kl. 15:18 (CEST)