Wikipedia:Tinget/Arkiv/2013-47

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli

Motsetning dugnad/penger?Rediger

Er det er en motsetning, spissformulert, mellom dugnad/penger? Dette har vært oppe en rekke ganger (se også trådene over, Sugerør i statskasse? og Nettleksika inn på statsbudsjettet) og jeg tror det er en fordel å få en avklaring.

Om jeg tolker Ezzex rett så er han prinsipielt mot enhver form for statsstøtte og betalt arbeide i forbindelse med Wikipedia. Det reiser en del spørsmål, som:

 • Wikimedia Foundation har rundt 150 ansatte, er det uakseptabelt? Må Wikipedia på bokmål/riksmål flyttes til egne uavhengige servere?
 • Det er et stort udekket behov for informasjon om Wikipedia. Er det et arbeidsområde som gjør det mulig å søke midler til å dekke informasjonsbehovet, eller må det kun dekkes av frivillige?
 • Wikipedia har fått kritikk for vanskelig redigeringsverktøy, bør vi avstå fra og fjerne tilgang til verktøy som VisualEditor som jo er utviklet av fast ansatte?
 • Et personlig eksempel, jeg har for egne midler bekostet oversettelse av artikkel om Kai Holst til svenskspråklig Wikipedia, er det mot Wikipedias interne regelverk?

Det er en rekke tilsvarende punkter som kan nevnes, men jeg tror det over holder. Jeg vil understreke at jeg aksepterer hva jeg oppfatter er Ezzex' posisjon, Wikipedia er dugnad og kun dugnad. Jeg tror imidlertid at det vil gi oss en del problemer om vi skal følge hans linje, tildels problemer han muligens ikke selv har sett.

Jeg tror også det er en feil oppfatning at dugnad er det sentrale i Wikipedia. Slik jeg har forstått det så er det sentrale at vi lager et fritt leksikon (free as in speech, not as in beer), altså friest mulig gjenbruk, basert på gode kilder. At et slikt omfattende prosjekt utføres som en kunnskapsdugnad er noe som har vokst frem er først og fremst fordi det ikke er noe kommersielt grunnlag for det. Det betyr ikke at dugnadssiden er uvesentlig, blant annet betyr det at finansiering via reklame ikke tas i bruk fordi et flertall av de frivillige bidragsyterne (inkludert meg selv) er mot det. I noen tilfelle er imidlertid ulike former for støtte og betalt arbeide bra og vi bør derfor passe oss for å avvise det på et prinsipielt grunnlag. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 12:23 (CET)

Anmoder Ulf Larsen om å ikke forandre andres innlegg ved å skille dem ut som egen tråd. Hvis Ulf Larsen ønsker en egen tråd, så opprett det og start tråden med eget innlegg. Å dele opp eksisterende diskusjonstråder og gjøre deler av dem til en egen tråd forandrer meningsinnholdet i andres innlegg og jeg har dype motforestilliinger mot å forandre andres innlegg på denne måten. Det bør overlates til den enkelte selv å gjøre.   Dyveldi    10. nov. 2013 kl. 13:29 (CET) Kjekt at Ulf Larsen tok signalet kjapt, takk, men tillater meg å peke på at Ulf Larsen nå har endret sitt innlegg etter at jeg skrev. Hans innlegg ble endret her. Denne lille snutten slik at diskusjonstråden blir begripelig for leseren. Jeg ber om at det etterstrebes å ikke endre innlegg som det allerede er skrevet svar til, det blir da for leseren temmelig vanskelig å finne ut hva nestemann egentlig svarte på. --  Dyveldi    10. nov. 2013 kl. 14:43 (CET)
Jeg vet at wikipedia driver innsamling for å drifte enkelte ting, men aldri for å lønne artikkelarbeide eller enkeltpersoner. Enkelte her har blant annet tatt til orde for å ansette en lege for å skrive artikler om medisin - noe jeg synes er forkastelig. Betaling av enkeltpersoner sager over den bærebjelken som prosjektet er tuftet på.--Ezzex (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 14:45 (CET)
Denne tråden er et forsøk fra min side på å avklare hva nettsamfunnet mener om spørsmålet. Når det gjelder Wikimedia Foundation (WMF) så samler de inn penger sentralt for «å drifte enkelte ting» som du skriver. Videre skriver du «aldri for å lønne artikkelarbeide eller enkeltpersoner». Den første påstanden er mulgens korrekt, den siste er feil, WMF lønnet ved utgangen av september 152 personer i følge egen månedsrapport. Spørsmålet er da, er det noe du mener vi kan akseptere? Hvis ikke, hva gjør vi da?
Når det gjelder utsagnet «Personlig blir jeg kvalm av enkelte av de tingene som du har tatt til orde for i denne sammenheng», så er det en fordel for diskusjonen å få frem hva du reagerer på. Om du og flertallet her f.eks mener at vi ikke skal ha noen fast ansatte som arbeider med f.eks kursing så er det greit å få slått det fast, da trenger ikke Wikimedia Norge kaste bort tid til å sende søknad om støtte til det til Kulturdepartementet og andre kilder for finansiering. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 15:06 (CET)
Jeg skriver av lyst, men setter stor pris på «logistikkstøtte» fra både lønnede og ulønnede medarbeidere. Når det å lage en artikkel blir ulystbetont, patruljerer jeg og gjør en og annen småfiks. Jeg kan nok om enkelte temafelter til å kunne holde kurs for newbies på WP - og er også villig til å gjøre jobber, bare bakgrunnsmaterialet er lettilgjengelig.
En av oppgavene jeg gjør er å oversette nyhetsspalten til WMF. De har så mye penger inne, at de vil bruke noen av dem på prosjekter som trenger pengestøtte for å kunne drives. (Kommentarfristen er vel ute nå, men det er mulig å lese om dette.)
Skillet mellom lønnet/honorert er ellers nokså uklart. En gjeng WP-entusiaster fra Hamburg tok en tur over byen i varmluftballong og leverte et tusentalls fotos til Commons. Det polske jernbaneverket hadde en tilsvarende fotodugnad, med fri reis (og jeg husker ikke hva mere) for å dokumentere sider av banenettet som menigmann ellers ikke ville få kjennskap til. Sjøkartverket hadde en hyggelig ung dame en periode, som la opp gamle sjøkart på Commons med kopi til noWP. Jeg håper hun fikk lønn for jobben.
Så mitt standpunkt er, at jeg aksepterer pizza eller lunsj uten videre, og gjerne reisedekning når det ellers blir uforholdsmessig dyrt. Men jeg er jo klar over at ikke alle har en så privilegiert posisjon mht. økonomi, så jeg vil ikke fortenke noen i å la seg honorere av og til. Dessuten var det de som får jobb-oppdrag. Så lenge tema og -behandling er innafor det leksikale, så OK.
Programmering og slikt er stort sett jobb for noen, og hobby for andre. Blandingen ser ut til å gå seg noenlunde bra til. De som jobber med slikt for WMF hevder de kunne tjent vesentlig bedre andre steder, men støtter formålet. (Det gir vel en ekstra ikke tjent lønn som deres dugnadsinnsats?)
Ulfs stadige påpekninger kan nok virke i overkant monomane, men jeg har tilgode å reagere fysisk av den grunn. --Bjørn som tegner (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 16:56 (CET)
 • Svar til Ulf Larsen . Det er for meg fullstendig uklart hva du forsøker å diskutere. Ezzex peker på at det ikke er noen allmenn aksept for å betale skribenter for å skrive i artikler. Du svarer med å vise til at stiftelsen betaler ansatte for å drifte plattformen vi skriver i. Jeg kan ikke se at det er noen motsetning mellom disse to tingene og begge deler er forutsetninger for hverandre. Såvidt jeg kan se er det en overveldende konsensus om denne modellen. Det er også ut til at reaksjonene når private konsulenter gir seg til å selge tjenester som innebærer at de tar betalt av bedrifter for å skrive bedriftsomtaler i Wikipediaartikler er ganske sterk og veldig anti.
 • Når det gjelder de nye midlene i statsbudsjettet så avventer jeg og ser hva som står i utlysningsteksten når midlene er vedtatt og blir utlyst. Ulf Larsen er veldig opptatt av statsstøtte til snl.no og gir både i diskusjoner i Wikipedia og diskusjoner uttrykk for sin støtte til at nettstedet skal få statsstøtte (f. eks. diskusjonstråden til denne artikkelen).
 • Når Ulf skriver i tråden foran dette: «En del av oss har brukt hundretalls timer på å forberede og avholde kurs og foredrag,» og i det ovenstående «jeg har for egne midler bekostet oversettelse av artikkel om Kai Holst til svenskspråklig Wikipedia» så ender jeg med at mitt spørsmål til Ulf er om han mener at Wikipedia eller Wikimedia burde betalt for dette, er det en slik diskusjon Ulf nå forsøker å reise? Ja jeg er oppriktig i tvil om hva slags diskusjon Ulf her forsøker å ta opp.   Dyveldi    10. nov. 2013 kl. 17:08 (CET)
Til Dyveldi, punkt 1: Vedrørende diskusjonstema så har både Ezzex og andre både i tråder over og ellers markert seg mot, i tråden Sugerør i statskasse? skriver f.eks T. Nodeland følgende: «Det å gi penger over statsbudsjettet til Wikipedia ville være å gjøre bevegelsen en bjørnetjeneste.» Tilsvarende skriver Ezzex i tråden Nettleksika inn på statsbudsjettet følgende: «Jeg er sterkt imot at vi skal betale noen for å skrive artikler. NÅ MÅ DERE SLUTTET MED ALT DETTE SNAKKET. HER SKRIVER VI PÅ DUGNAD. PUNKTUM.»
Felles for de to innleggene var at de kom i tråder hvor det innlegget tok opp ikke ble diskutert. Nodelands innlegg var i en tråd om uheldig formulering på innsamlingsmelding, Ezzex innlegg var i en tråd hvor Kulturdepartementets kunngjøring om støtte til nettbaserte leksikon ble diskutert. Uansett så tyder det på at temaet behøver å diskuteres i en egen tråd.
Til Dyveldi, punkt 2: Dette er et forsøk på en prinsipiell diskusjon om hvor vi står mht dugnad og betaling, konkret diskusjon om nettleksika på statsbudsjettet er det en tråd over - Nettleksika inn på statsbudsjettet - hvor det kan diskuteres. Når det gjelder mitt innlegg i Aftenposten så står du selvfølgelig fritt til å legge en kommentar til det, i Aftenposten.
Til Dyveldi, punkt 3: Jeg reiser som ett av totalt fire eksempler en sak jeg selv har gjort, dvs betalt noen for å redigere på Wikipedia. Spørsmålet jeg reiste var om det var mot Wikipedias regelverk. Jeg kan ikke se at det står nevnt noe som helst sted der at jeg hevder at Wikipedia eller Wikimedia bør betale det. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 18:44 (CET)
Bjørn som tenger skriver: «Jeg skriver av lyst, men setter stor pris på «logistikkstøtte» fra både lønnede og ulønnede medarbeidere». Hva legger du i lønnede arbeidere? Når noen konfronteres om dette svarer de vanligvis datateknikere o.l. - men både titt og ofte kommer enkelte med forslag om å lønne folk for artikkelarbeide. Ulf er i denne sammenheng den som forvirrer meg mest. Jeg oppfatter ham som en løs kanon. Den ene dagen sier han de ene, den andre nesten det stikk motsatt. Uklarheten som han beskylder andre for er det sanneligen han selv som står for.--Ezzex (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 18:47 (CET)
@Essex: Det du skriver kan meget lett oppfattes som om du er imot alt lønnet arbeid under Wikimedia-paraplyen. Det Ulf spør om i den sammenhengen er helt legitimt.
Stort sett er alt WMF selv gjør av lønnede aktiviteter utenfor artikkelskriving, men det samme kan ikke sies om alle chaptre. Hvis en endrer konteksten til innholdsproduksjon så er svært mange chaptre involvert på en eller annen måte. Hvis en ser på økonomisk støtte til å gjennomføre innholdsproduksjon så er også WMF involvert. Det er en stor andel av lønnet aktivitet på drift og utvikling, men i farten er jeg ikke sikker på hvor stor den er utover at den er stor.
@Dyveldi: Såvidt jeg vet er Ulf en av de som ikke tar betalt for å holde kurs. Jeg er ikke alltid enig med Ulf, men i dette tilfellet skyter du nok på feil mann. Selv mener jeg at det ikke bør være noen diskusjon om å dekke utgifter og nødvendige tillegg for de som involverer seg i utadrettet virksomhet.
Vi bør få på plass tilstrekkelig logistikkstøtte for å hjelpe de skribentene som har spesielle behov, og vi bør muligens også legge forholdene til rette for at skribenter som ønsker det kan skrive på fulltid. Det siste er det nok en del som er uenig i, men merk at det allerede er folk som er lønnet for å bidra med innhold. — Jeblad 10. nov. 2013 kl. 19:19 (CET)
@Ezzex: Hvis noen forsyner meg med, eller stiller til rådighet, vederheftig bakgrunnsmateriale, som gir bra temadekning, skriver jeg gjerne artikkelen slik jeg mener den bør være. Vanligvis kommer noen etter og legger inn kategorier m.m. som jeg har oversett, og takk for det! Det er det jeg kaller logistikkstøtte i forhold til min virksomhet. For andre kan saken se anderledes ut, men hovedsaken er og blir at artikkelkvaliteten er leksikal og over et rimelig minstemål. Hvordan dette oppnås, synes jeg ikke er noe å diskutere. Åpenhet om egen ståplass bør finne sted, men kan lett misforstås.
Datafolk tar jeg vel egentlig for gitt er blanda drops mht. betalt/ikke.--Bjørn som tegner (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 19:53 (CET)
Spørsmål til Ulf Larsen: Betyr dette at du har betalt Donna Karlsson for å oversette til svensk den norske artikkelen om Kai Holst? Hun er også hovedforfatter til de svenska brødrene til artiklene Moss Jernverk og Lillehammer-kuppet. Begge artikler som i alle hovedsak er skrevet av deg. Har du også betalt for disse?   Dyveldi    10. nov. 2013 kl. 20:04 (CET)
Til Dyveldi: Jeg har stilt et spørsmål over (nummer 4, som du henviser til), det er vanlig høflighet at en svarer på spørsmål før en stiller motspørsmål. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 20:20 (CET)
Hvis man skal begynne å betale folk for å jobbe med Wikipedia blir ikke Wikipedia Wikipedia lenger. Det ligger vel i sjelen til leksikonet at Wikipedia skal være noe annet enn f.eks. snl.no som nettopp betaler folk for å skrive artikler? For meg mister Wikipedia noe av sin alternative verdi som leksikon og blir i verste fall bare en dårlig utgave av snl.no hvis man begynner å betale folk. I tillegg vil det moralske dilemmaet dukke opp hvis noen får betalt mens andre ikke får betalt for å skrive artikler om hvorfor. Er noen bedre skribenter til Wikipedia enn andre i seg selv? Skal man ikke måle folk etter kvaliteten på deres bidrag og ikke i kraft av sin posisjon eler stilling osv.? Og hvis man skal vurdere bidrag etter at de er ferdigstilt, hvem skal være kompetent til å sette en verdi på bidraget? Det kan utvikle seg til et A- og B-lag av skribenter. Når det gjelder teknisk støtte kan jeg se at det er nødvendig med økonomisk støtte til fysiske innretninger som servere osv. Jeg foreslår at et skille går mellom hardware og software for hva det er akseptabelt å lønne. Hardware er greit å gi lønn til, mens software bør man så langt det overhodet er mulig (og man bør strekke seg lagt) unngå å blande økonomi opp i. --Karlh1802 (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 20:40 (CET)
Til Karlh1802: Hvordan kan vi sette et prinsipielt skille mellom maskinvare og programvare? Om vi skal følge deg så er det kun frivillige som kan bidra til å utvike Mediawiki. Jeg antar at vi ikke hadde kommet særlig langt i dag om så var tilfelle, og VisualEditor hadde fremdeles vært på ønskelisten. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 20:54 (CET)
@Ulf Larsen Jeg er ikke så sikker på at Wikipedia ikke hadde kommet så langt uten å lønne folk for å ta seg av programmering. Muligheten for å sette opp sine bidrag på CV-en (og det bør være helt legitimt i dag) kan være et tiltak for å engasjere folk uten å gi noen lønn. --Karlh1802 (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 21:04 (CET)
Ulf Larsen og en del andre bør lytte bedre til det Karlh1802 skriver. Alle bør også tenke på at en evt. statlig pengestøtte (som er tenkt å benyttes til å lønne enkelte skribenter) kommer på bakgrunn av de artikler som allerede eksistere her. Artikler som blant annet jeg og en rekke andre etablerte brukere har bidratt til. Det er arbeidet til disse skribentene som til syvende og sist bidrar til å gjøre wikipedia attraktivt for evt. pengestøtte fra eksterne aktører. Et annet problem er alle artiklene som er donert prosjektet under forutsetningen av at det er på dugnad. Hvis prosjektet endrer karakter og enkelte begynner å profitterer på dette så vil etablerte bruker kunne kreve sine bidrag tilbakestilt. Det er grunnleggende urettferdig å gi økonomisk bidrag til enkelte artikkelforfattere og andre ikke. På wikipedia har vi fra starten av basert oss på den cred som brukerne opparbeider her og ikke den som er opparbeidet i form av akademiske grader. Enkelte mener at slik urettferdighet ikke har noe å si, men det er jeg sterkt uenig i.--Ezzex (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 21:29 (CET)
Til Karlh1802: En kan selvfølgelig ikke utelukke at en mengde programmere hadde bidratt frivillig om det fra prosjektets start var klart at ingen ble betalt for å programmere, men særlig sannsynlig er det ikke. Eller for å si det slik: Om så var tilfelle så var det bra dumt av Wikimedia Foundation å bruke penger på det, dvs å betale noen for å utvikle MediaWiki, VisualEditor og alt det andre av programvare vi er avhengig av.
Til Ezzex: Det er ikke slik at du eller andre kan trekke tilbake bidrag, du bør lese lisensen du har godtatt om igjen. Og noen tjener allerede på dine og andres bidrag her, det er fritt frem å kopiere artikler og bilder her, også til kommersielt bruk og det blir massivt gjort. Det eneste lisensen krever er at Wikipedia skal krediteres og at hva som kopieres fritt skal kunne bearbeides videre (forenklet kortversjon av lisensen).
Vel dette blir kanskje mat for rettsvesenet. Hvis prosjektet endrer karakter på en slik måte så er brukerne muligens berettiget til å kreve sin bidrag slettet.--Ezzex (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 22:04 (CET)
Det er heller ikke slik at «wikipedia har vi fra starten av basert oss på den cred som brukerne opparbeider her og ikke den som er opparbeidet i form av akademiske grader». Jeg har prinsipielt sett ikke noe mer tyngde her enn bidragsyter Zerenda som opprettet konto for noen minutter siden, alt ligger i hvordan jeg har underbygd det jeg legger inn med referanser. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 21:50 (CET)
@Ulf Larsen: Hvorfor er det ikke sannsynlig at programmerere vil bidra frivillig som en nyttig erfaring å ha med seg personlig og karrieremessig? Det virker som du er litt desillusjonert når det gjelder hva frivillighet kan bidra med, Ulf Larsen. Ved å betale folk for å skrive hadde man kanskje fått igang noen få interessante artikler. Men hva er egentlig vitsen med å skrive på Wikipedia, når man har snl.no? I tillegg: Hvorfor skal noen ta seg bryet med å skrive frivillig når andre får betalt? Jeg mener Wikipedia må forbli Wikipedia og ikke kommersialiseres ved å betale folk for å skrive. --Karlh1802 (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 22:06 (CET)
Til bidragsyter Karlh1802: Om dugnadsbidrag fra programmerere. Så vidt jeg vet så bidrar programmere allerede og har gjort det siden Wikipedia ble etablert. Samtidig betaler Wikimedia Foundation folk for å programmere for seg. Om de hadde kunnet unngå å betale så stoler jeg på at de hadde gjort det. Jeg er ikke desillusjonert mht frivillige bidrag. Vitsen med å skrive på Wikipedia i stedet for snl.no er at snl.no er et lite nettsted som knapt noen bruker, mens Wikipedia brukes av alle. Er det noe problem for meg at du får betalt for en artikkel? Nei, så lenge du følger Wikipedias grunnregler så er det ikke noe problem, for meg. Wikipedia kommersialiseres ikke ved å betale folk for å skrive, det er en konstruert motsetning. Wikipedia kommersialiseres om innhold i artikler kobles til betaling, om det oversvømmes med reklame osv. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 22:33 (CET)
I overskriften spørres det om det er noen motsetning mellom dugnad/penger? Og ja, det mener jeg så absolutt det er.--Ezzex (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 21:04 (CET)
Til Ezzex: Overskriften var forsøk på en spissformulering, den utfylles under med 4 punkter som jeg synes reiser spørsmål rundt dette. Om du mener mine punkter er dårlige så må du gjerne formulere egne. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 21:52 (CET)

Gjentar spørsmålet mitt til Ulf Larsen. Ulf du skriver: «Et personlig eksempel, jeg har for egne midler bekostet oversettelse av artikkel om Kai Holst til svenskspråklig Wikipedia, er det mot Wikipedias interne regelverk?» For å svare på dette ba jeg om utfyllende opplysninger: «Betyr dette at du har betalt Donna Karlsson for å oversette til svensk den norske artikkelen om Kai Holst? Hun er også hovedforfatter til de svenska brødrene til artiklene Moss Jernverk og Lillehammer-kuppet. Begge artikler som i alle hovedsak er skrevet av deg. Har du også betalt for disse? », Tillater meg å påpeke at det er forskjell på motspørsmål og spørsmål om utfyllende opplysninger. Jeg vil gjerne vite om jeg har forstått spørsmålet ditt korrekt.   Dyveldi    10. nov. 2013 kl. 22:02 (CET)

Til Dyveldi: Beklager at du ikke har oppfattet spørsmålet mitt, så jeg gjentar det under:
 • Et personlig eksempel, jeg har for egne midler bekostet oversettelse av artikkel om Kai Holst til svenskspråklig Wikipedia, er det mot Wikipedias interne regelverk?
Jeg har den klare oppfatning at det er uproblematisk, men i og med at det synes å være en eller flere som er prinsipielt mot en hver form for honorering ifm Wikipedia så var det en av 4 punkter jeg synes det kunne være nyttig å diskutere. Om andre har andre punkter om det samme så kan vi selvfølgelig også diskutere de. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 22:23 (CET)

Til Ezzex: Du skrev følgende: «Vel dette blir kanskje mat for rettsvesenet. Hvis prosjektet endrer karakter på en slik måte så er brukerne muligens berettiget til å kreve sin bidrag slettet.»

Du bør lese lisensen om igjen. Den står under felt for Forklaring og hver gang du trykker på lagring så godtar du den. Om du finner noe der som gir deg anledning til å saksøke Wikipedia og få dine bidrag slettet så skal jeg personlig dekke reise og opphold i en uke, hvor du vil i verden, med partner. For ordens skyld så setter jeg grensen ved en million, bør dekke første klasse + femstjerners hotell.

Beklager, men du har ikke lest hva du bidrar til og om du mener det du mener så må du lese bruksvilkår og lisens nøye og tenke deg godt om før du fortsetter å bidra. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 22:41 (CET)

Dette er en viktig diskusjon. Slik jeg ser det dreier denne debatten seg egentlig om tre spørsmål:
1. Hvilke inntektskilder skal Wikimedia/Wikipedia ha?
2. Hva skal Wikimedia/Wikipedia bruke penger på?
3. Hvordan skal Wikimedia/Wikipedia forholde seg til at noen betaler brukere for å redigere på Wikipedia?
Til spm. 1: En ytterlighet er at Wikimedia/Wikipedia kun skal finansieres av (mange) små gaver fra enkeltpersoner. En annen ytterlighet er at en skal utnytte alle inntektsmuligheter som finnes, inkludert å søke om statsstøtte.
Til spm. 2: En ytterlighet er at Wikimedia/Wikipedia kun skal bruke penger på helt nødvendig infrastruktur. En annen ytterlighet er at det kan brukes penger på «alt» som kan gjøre Wikipedia «bedre», herunder å betale for innhold.
Til spm. 3: For det første er det ikke åpenbart at «betalt innhold» er noe problem. Et eksempel: Vitenskapelige ansatte ved universitet og høyskoler skal drive med forskning, undervisning og formidling. Dersom et universitet eller en høyskole begynner å regne bidrag på Wikipedia som formidling, så vil det i realiteten innebære at når f.eks. en professor i fysikk skriver om fysikk på Wikipedia, så vil disse bidragene være «betalt innhold». Slikt «betalt innhold» burde være uproblematisk. Et åpenbart mer problematisk tilfelle er når konsulenter leies inn for å påvirke omtalen av en bedrift (eller et hvilket som helst annet emne for den saks skyld) i en bestemt retning. For det andre har Wikimedia/Wikipedia ingen mulighet til å avdekke om en bruker får betalt for å redigere innholdet på Wikipedia eller ikke. Jeg mener at konklusjonen på dette bør være at Wikimedia/Wikipedia ikke bør være opptatt av om en bruker får betalt for å bidra på Wikipedia eller ikke, men om innholdet er i tråd med Wikipedia:Fem_søyler, herunder kravene om Wikipedia:Objektivitet og Wikipedia:Verifiserbarhet. Mvh, Carpalim (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 22:58 (CET)
Til spørsmål 1, Wikimedia Foundation har bevisst satset på mange små bidrag og har en ekstremt suksessfull modell og en tilsvarende god finansiell posisjon, med rundt 40 millioner dollar i cash (omtrent en kvart milliard kroner). Det sikrer drift, utvikling og ikke minst uavhengighet.
Til spørsmål 2, jeg mener det beste å bruke penger på er å underbygge de manges frivilliges innsats. Ikke fordi vi er prinsipielt mot betalte bidrag, men ganske enkelt fordi det er uklokt å betale folk for noe en kan få gratis.
Til spørsmål 3, om noen vil betale, og om de følger Wikipedias regler, så er det i prinsipp ikke noe problem.
De to første svar er ganske «plank», men det siste kan være vanskelig for noen. Ok, så la oss si at vi forbyr betalte bidrag. Helt ok for meg (jeg bruker mitt virkelige navn her), men om det skal ha noen praktisk betydning så betyr det at Carpalim, Ezzex osv. må oppgi sine virkelige navn, ellers har vi ingen reell mulighet for å kontrollere at de ikke har bindinger til hva de skriver om. Så vi kan velge, men vi kan ikke få både i pose og sekk. Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 23:26 (CET)
Enda en grunn til å ikke ha betalte bidrag.--Ezzex (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 23:38 (CET)
Bra du klargjør debatten, Carpalim.
Spm. 1: Wikipedia bør ta imot alle donasjoner, gaver og andre inntekter med takk, men kun bruke dem til å sikre fysisk infrastruktur. Det som da blir til overs kunne man kanskje sette inn i et fond eller noe og så opprette en pris eller noe som støtter Wikipedias ånd om kunnskap og utvikling.
Spm. 2: Wikipedia bør kun ha inntekter til å drifte fysisk infrastruktur, så som servere. Hvis man begynner å betale noen bidragsytere, men ikke andre vil det bli urettferdig. I tillegg vil det bli et voldsomt stort logistikkbehov hvis man skal begynne å lønne noen eller alle bidragsytere. Hvem skal få, og hvor mye skal de som får få?
Spm. 3: Det spørs hvem som betaler for innholdet. Hvis det er andre enn Wikipedia i seg selv som betaler, har jeg ingen problemer med at det skjer. Hvis derimot Wikipedia begynner å betale noen har jeg kraftige innvendinger og motforestillinger. Wikipedia bør ikke i seg selv være en kommersiell nettside hvor folk kan tjene til livets opphold, men et sted hvor folk på ideell basis kan utveksle kunnskap. Derimot kan man ikke hindre at noen som er en del av Wikipedia blir betalt for sine bidrag eksternt, men det er ikke det samme som at hele Wikipedia skal kjøpes og betales. Så selv om noen velger å betale noen for å skrive artikler er det helt i orden, så lenge de ikke får betalt av Wikipedia. --Karlh1802 (diskusjon) 10. nov. 2013 kl. 23:51 (CET)
Spm. 1: Det er ikke Wikipedia som mottar støtte i Norge, men Wikimedia Norge. Jeg ser ikke noe problem med at vi samler inn bidrag der vi kan, både som mindre private donasjoner og som offentlig støtte.
Spm. 2: Jeg kjenner ikke til at det er noe særlig behov for midler til teknisk drift i Wikimedia Norge, siden det er Wikimedia sentralt som tar hånd om dette. Som andre før meg har uttrykt, går det sterkt i mot Wikipedias ånd å betale folk for bidrag. Vi burde i stedet bruke det på kursing, PR (for å få flere interessert i å redigere) og liknende tiltak, som kan styrke prosjektet også på lang sikt. Det kan godt hende at det også trengs en betalt sekretær for å håndtere logistikken rundt dette.
Spm. 3: Det er ikke et problem at noen betaler for innholdsproduksjon på Wikipedia, så lenge bidragene følger Wikipedias retningslinjer. Men det skal ikke være Wikimedia Norges oppgave. –Mathias-S 11. nov. 2013 kl. 14:03 (CET)

Denne tråden startet med at Ulf Larsen tok opp 4 spørsmål:

 • Ulf skriver først: Wikimedia Foundation har rundt 150 ansatte, er det uakseptabelt? Må Wikipedia på bokmål/riksmål flyttes til egne uavhengige servere?. Jeg kan ikke se at noen har foreslått å flytte Wikipedia til andre servere. Wikikonseptet er imidlertid fritt så det står alle fritt å starte å lage sin egen Wiki. Artikkelinnholdet er også fritt og det står enhver fritt å lage en kopi og starte for seg selv.
 • Som spørsmål nr 2 skriver Ulf: Det er et stort udekket behov for informasjon om Wikipedia. Er det et arbeidsområde som gjør det mulig å søke midler til å dekke informasjonsbehovet, eller må det kun dekkes av frivillige?. Jeg har bedt Ulf om å utdype dette, men venter på svar. Nærmere bestemt vil jeg gjerne vite hvilket informasjonsbehov Ulf her sikter til.
 • Det tredje spørsmålet Ulf stiller er: Wikipedia har fått kritikk for vanskelig redigeringsverktøy, bør vi avstå fra og fjerne tilgang til verktøy som VisualEditor som jo er utviklet av fast ansatte? Hvis Ulf ønsker å fjerne tilgang til VisualEditor så synes jeg at det er på sin plass å opprette en egen tråd om dette. Viser forøvrig til at VisualEditor har vært gjenstand for en rekke diskusjoner.
 • Det fjerde og siste spørsmålet til Ulf er: Et personlig eksempel, jeg har for egne midler bekostet oversettelse av artikkel om Kai Holst til svenskspråklig Wikipedia, er det mot Wikipedias interne regelverk? Her har jeg bedt Ulf om å utdype og venter på svar. Ikke ignorer spørsmål står det i wikiketteartikkelen. Det skal ærlig innrømmes at jeg hadde blitt ganske forbanna og det hadde kostet meg mye arbeid først å ta avstand fra tolkingen og så rette opp og jeg synes vel at dette bør andre brukere også slippe.

Jeg er helt klar over at spørsmålene har sammenheng med at Ulf tolker hva Ezzex har skrevet i andre diskusjonstråder. Jeg kan imidlertid ikke se at det Ezzex har skrevet gir grunnlag for Ulf sine tolkninger. Jeg mener at Ulf bør skrive hva han mener og avstå fra å tillegge andre brukere holdninger og meninger. Diskuter Diskuter fakta, ikke person er en wikikette anbefaling.] Jeg finner måten denne tråden starter på dypt problematisk.

 • Det fjerde spørsmålet til Ulf reiser prinsipielle spørsmål. Ulf har etter eget utsagn betalt en bruker for å oversette "sin" artikkel om Kai Holst. Jeg klarer ikke å se at dette fremgår av oversetterens brukerside. Til dette har jeg å si at slik Ulf fremstiller dette så fremstår brukeren som en stråmann for Ulf. (Bokmålsordboka om stråmann: person som mot betaling påtar seg det formelle ansvar for en transaksjon, tvilsom spekulasjon e l). Hva er forskjellen på å ha kontroll over hva en annen bruker via betaling og kontroll via et passord. Har du kontroll over passordet så er det en sockpuppet. Wikimedia Foundation Executive Director Sue Gardner sier om Being deceptive in your editing by using sockpuppets or misrepresenting your affiliation with a company is against Wikipedia policy and is prohibited by our Terms of Use. Ulf er ikke et «company», Ulf er en vanlig bruker som konkurrerer om oppmerksomhet, wikiheder, ros for godt arbeid mm på lik linje med alle andre, eller konkurrerer han på lik linje med andre når han betaler for tjenester? På svensk Wikipedia betaler han for at artikler han har skrevet skal få ekstra oppmerksomhet. Spørsmålet her blir om forskjellen på å kontrollere en artikkels innhold via penger er veldig forskjellig fra å kontrollere innholdet via et passord. Dette er grunnleggende forskjellig fra at det er greit når akademikere på oppdrag fra en institusjon skriver om sitt fagfelt og blir betalt av arbeidsgiver for dette. De blir jo da også betalt for faglig integritet uansett hva de måtte skrive. At fagfolk skriver om faget sitt er noe helt annet og spørsmålet som reises her er om det er greit om en Wikipediabruker betaler en annen bruker for tjenester som blir utført på Wikipedia? Skal det være aksept for en praksis hvor enkelte brukere betaler av egen lommebok for at andre skriver eller publiserer tekster som er innhentet med betaling? Er det greit om brukere med dyp lommebok betaler andre for å få produsert artikkelstoff som de så utgir som sitt eget? (Jeg antar at det ikke er dette Ulf har gjort, men spørsmålet hører også med).   Dyveldi    16. nov. 2013 kl. 18:37 (CET)
Vedrørende Dyveldis kommentar til spørsmålene, jeg har gått ut fra at Ezzex og andre står for at vi kun skal bruke frivillige og jeg forsøker ved retoriske spørsmål å få frem hva som er akseptabelt. For Wikipediamiljøet i Norge vil et slikt standpunkt (kun bruk av frivillige) minst bety at vi ikke kan søke om midler til å ansette folk for å understøtte de mange frivilliges arbeid, det være seg med midler fra Wikimedia Foundation, staten eller andre kilder (som Fritt Ord).
Til Dyveldis kommentar til mitt første spørsmål så må det sees i lys av det over - gitt at Ezzex er mot enhver bruk av betalt arbeidskraft så må det også ramme Wikimedia Foundations drifting av servere for oss, følgelig må Wikipedia på bokmål/riksmål driftes på en annen måte. Om så ikke er tilfelle så må Ezzex forsøke å klargjøre hvor hans grenser går, hva han er mot mht betaling og hva han kan akseptere.
Til kommentar til andre spørsmål så har jeg selv en mengde informasjon om hvor lite som er kjent om Wikipedia, mange tror f.eks at vi som bidrar her får betalt og jeg mener det er åpenbart at det er et stort og udekket behov for mer informasjon om Wikipedia.
Til kommentar til spørsmål 3, jeg ønsker selvfølgelig ikke å fjerne tilgang til VisualEditor, spørsmålet er igjen et forsøk på å finne ut hvor grensene går mht betalte bidrag.
Til det fjerde spørsmålet så synes ikke Dyveldi interessert i å svare på det. Han får imidlertid ingen utdypning av meg uten å svare om det er akseptabelt eller ei. Jeg kan ikke se at det er noe problem med det å betale for en slik oversettelse, artikkelen om Kai Holst er en såkalt god artikkel, den er vurdert og kritisert av andre og ved å oversette den i sin helhet til svensk så har våre svenske venner fått en vesentlig bedre artikkel (Kai Holst før og Kai Holst etter) om en sak som også burde ha en viss interesse for de. Ulf Larsen (diskusjon) 16. nov. 2013 kl. 21:26 (CET)
Jeg har sagt (eller gitt uttrykk for) at jeg har forståelse for at wikipedia trenger penger for drift (betaling av servere, teknisk personale o.l.) samt Wikimedia, men at jeg er sterkt imot at personer som arbeider med artikler eller lignende skal få betalt. Jeg er også skeptisk til såkalte «Wikipedian in Residence» (uten å være helt avvisende). Jeg synes mange av Larsens mer eller mindre spenstige forslag bidrar til å uthule alt dette - som jo er wikedias bærebjelke.--Ezzex (diskusjon) 16. nov. 2013 kl. 23:43 (CET)
Et fritt leksikon skal være økonomisk fritt.
 • Ulf, jeg forsøker å peke på konsekvenser av din praksis uten å dømme deg eller det du har gjort. Jeg derimot setter stor pris på at du tar dette opp på Tinget, selv om jeg ikke ble glad for innpakningen. Å ta opp spørsmålet er helt riktig. Jeg forstår at du nå har behov for å få praksisen bedømt, særlig sett i lys av at over 200 betalte konsulenter har fått sine konti stengt fordi de redigerte Wikipedia mot betaling av kunder. De annonserte også tjenestene sine og jobben de gjorde var ikke Wikipedia tjent med. Jeg har forståelse for at du har gjort dette i beste mening og fordi du ville Wikipedia vel. Jeg forsøker å ikke dømme det du har gjort, men å se på hva en slik praksis vil si for fremtiden til Wikipedia hvis dette fortsetter og andre nå begynner å gjøre det samme. Det er lov å misforstå, det er lov å bomme og det ber jeg om respekt for at jeg ser noen konsekvenser du ikke kan ha sett. Ikke krev at jeg skal fordømme deg og si at det du gjorde var uakseptabelt. Det jeg ser på er hva hvis dette fortsetter og brer om seg.
 • Dette er et todelt system. Wikimedia administrerer alt som krever penger. Wikipedia er en virtuell dugnad som ikke kjenner penger. Norsk Wikipedia eksisterer fordi Wikimedia samler inn penger i den virkelige verden. Wikimedia har et formål, et valgt styre og er en ideell organisasjon. Wikimedia har også en rekke chaptere i forskjellige land som arbeider med de enkelte språkområder. Wikimedia Norge er en ideell, frivillig organisasjon hvor man kan melde seg inn og som det kan gis penger til, de har et regnskap og styringsdokumenter. De har et årsmøte og et valgt styre. Formålet med Wikimedia er å legge til rette for at det skal eksistere Wikipediaer på flest mulig språk og at det skal legges til rette for at disse Wikipediaene er kunnskapsdugnader hvor alle kan bidra, frivillig og på ideell basis.
 • Kunnskapsdugnad innebærer også å legge til rette for at kunnskapsinstitusjoner gjør sitt for å bidra til at den kunnskapen de besitter kommer med. Wikimedia Norge sier om sitt arbeide: «Vi skal bidra til at norsk informasjon og offentlige data åpnes for et globalt publikum i fri lisens.». Derfor er det et aktivt samarbeid med institusjoner som Riksantikvaren og Kulturrådet i Norge. Derfor er det i Norge som det er i andre land et aktivt samarbeide med kunnskapsproduserende institusjoner. Institusjoner som har som rolle å være uavhengige kunnskapsprodusenter. Disse institusjonene har ansatt veldig mange personer som har som oppgave å være eksperter på sine fagfelt. Det at disse institusjenene legger til rette for at deres ansatte kan dele sin kunnskap med oss andre på Wikipedia har jeg lite motforestillinger mot, så lenge de holder på sin faglige integritet. Det er også et samarbeid med disse institusjonene slik at de legger til rette for at den informasjonen, rådata og bearbeidede data, de besitter produseres på en slik måte at de kan brukes på Wikipedia. Dette gjelder for eksempel når de legger bilder ut på nettet. Da ønsker vi en gjenbrukslisens som tillater at bildene legges på Commons. Vi forventer at de offentlige data (som vi alle sammen "eier" siden vi "eier" det offentlige) legges ut på en slik måte at alle kan bruke dem fritt. Riksantikvaren legger for eksempel et betydelig arbeid ned i å gjøre arkivene sine tilgjengelige slik at vi andre finner frem og kan bruke den kunnskapsbasen de er blant annet til å skrive i Wikipedia. Når Wikimedia legger arbeid ned i å få til samarbeid med slike kunnskapsprodusenter er det fordi det understøtter nettopp den frie dugnadsbaserte kunnskapsproduksjon som alle kan bidra til på Wikipedia.
 • Wikimedia mottar altså donasjoner og bruker dem til å understøtte en fri kunnskapsproduksjon på blant annet Wikipedia. Donasjonene gis uten bindinger til hva de skal brukes til. Så hender det altså at Wikimedia søker om midler fra for eksempel Den norske stat til spesielle formål. Det er Wikimedia som da bedømmer om midlene kommer med bindinger som samsvarer med formålet til både Wikimedia og Wikipedia. En donasjon som kommer med "strings attached" som kommer i konflikt med Wikimedia og Wikipedia sin uavhengighet og frie stilling vil de måtte sende i retur. Man skal alltid være klar over at penger fører til bindinger og ha et veldig bevisst forhold til hvilke bindinger som oppstår.
 • Så for å være mer konkret. Tema her er ikke hvorvidt en artikkel er god eller ikke, men hvem som skal styre innholdsproduksjon ved hjelp av penger. Hvis en bruker hadde sendt penger til Wikimedia med beskjed om at pengene skulle brukes til å oversette brukeren "sine" artikler fra ett språk til et annet, kommer det da i konflikt med dugnadskonseptet og fri innholdsproduksjon? Er det akseptabelt at enkeltbrukere, ved å gi penger, styrer nøyaktig hvilke artikler som skal produseres og hva de skal inneholde? Er slike donasjoner greie? Hva hadde skjedd hvis Ulf hadde gitt penger til svensk Wikimedia og gitt beskjed om at pengene bare skulle brukes til å oversette Ulf sine artikler fra norsk til svensk, hva hadde da Wikimedia i Sverige svart? Hadde svensk Wikipedia akseptert en slik binding eller hadde de svart at de aksepterte donasjonen hvis de selv fikk bestemme hva som skulle oversettes eller om noe skulle oversettes i det hele tatt? Skal Wikimedia sine chaptere akseptere donasjoner som binder bruken av midlene så grundig som dette. Når Ulf betaler for at en norsk artikkel skal oversettes til svensk så ser jeg liten forskjell til å gi pengene til svensk Wikimedia med beskjed om hvordan de skal brukes. Det er en donasjon med så trange betingelser for bruk at den er ikke fri. Om svensk Wikimedia vil bruke penger på å oversette artikler fra norsk til engelsk så må de kunne selv bestemme hvilke det skal være.
 • Ulf her støtter jeg Ezzex sine motforestillinger. Det at innholdsproduksjon er uavhengig av økonomiske betingelser og bindinger mener jeg er viktig. Hvis enkeltpersoner gir seg til å styre innholdsproduksjonen med penger så mener jeg at det kan føre til at dette ikke lenger et fritt leksikon som blir produsert på dugnad. Da vil pengene styre hvilke artikler som skal finnes og det er nettopp ikke fritt.
 • Det har også vært snakket mye i andre tråder om rekruttering. Spørsmålet mitt blir da hvorfor skal jeg skrive om det jeg har lyst til når jeg kan søke andre brukere om å få betalt for å skrive noe disse andre er interessert i. Hvorfor skal vi be folk om å bidra gratis hvis noen er villig til å betale og det er en akseptert praksis?
 • Jeg mener at hvis brukerne ønsker å bruke penger på Wikipedia så er riktig måte å gi pengene til Wikimedia, gjerne Wikimedia Norge. Wikimedia Norge har et årsmøte og et valgt styre og da er det deres ansvar og oppgave å bruke gaven i samsvar med Wikipedias formål. Wikipedia og Wikimedia er og skal være frie og uavhengige og gaver med "strings attached" skal de være forsiktige med å ta imot. Jeg mener at dette bare kan være et fritt leksikon hvis det også er økonomisk fritt.   Dyveldi    17. nov. 2013 kl. 12:31 (CET)
Takk for svaret, da sier jeg meg ferdig med den debatten. Ulf Larsen (diskusjon) 17. nov. 2013 kl. 13:59 (CET)
Jeg har noen kommentarer til denne tråden.
 • Ikke ta mann istedenfor ball. Been there, done that, ikke noen god idé. Period.
 • Wikipedia driftes av Wikimedia Foundation, men de norske utgavene av Wikipedia kommer likevel med en kostnad – uavhengig av om det finnes et norsk chapter.
 • Det er ikke slik at det magisk oppstår et samarbeid med andre institusjoner, her synes det å eksistere en slags merkelig idealisert idé hos enkelte brukere. Samarbeid opptår som følge av at noen investerer tid og penger i å få samarbeidet til å fungere.
 • Donasjoner gitt til WMF og chaptre kan komme med føringer, og for større donasjoner er det nok relativt vanlig. Jeg kan ikke huske å ha hørt om at det er mottatt donasjoner hvor det er koblet opp mot plassering av innhold som er i strid med Wikipedias intensjoner, men det er flere tilfeller hvor subgrupper på nettsamfunnet har blokkert spesifikke prosjekter som har vært innenfor intensjonen til Wikipedia.
 • Jeg kan ikke se at du formulerer noe reelt spørsmål, men generelt er ikke problemet at noen ønsker å betale for at spesifikke oppgaver blir gjort. Det reelle problemet vi står ovenfor er at oppgaver ikke blir gjort fordi vi mangler nødvendige midler til gjennomføringen.
 • Jeg kan ikke se at det er noe reelt grunnlag for motforestillinger så lenge bidrag er åpne og ingen begynner å blokkere for (nødvendige) kritiske merknader.
 • Å sette rekruttering opp mot manglende gjennomføring av oppgaver virker noe spesielt. Omformulert ville det bety at om en kutt alle midler til WMF så skulle rekrutteringen gå i taket. Det skjer bare ikke.
 • Dette prosjektet er ett enkelt subprosjekt under Wikipedia-paraplyen. Wikipedia er igjen ett av flere prosjekter under Wikimedia-paraplyen. Alle disse prosjektene er nå kjørt (og eid) av Wikimedia Foundation (WMF). De ble i sin tur opprettet av prosjektene i fellesskap. Wikimedia Norge (WMNO) er en medlemsorganisasjon i Norge som er et assosiert chapter for WMF. De ble i sin tid opprettet av en liten gruppe brukere på bokmål og noen få fra nynorsk. WMNO bruker midlene de får i henhold til de føringene som kommer med midlene og deres egne retningslinjer gitt av bylaws og årsmøtet. Men merk at de er en medlemsorganisasjon og kan ikke gi føringer for nettsamfunnet, for kun en mindre del av nettsamfunnet er medlemmer i organisasjonen. Faktisk er det slik at heller ikke WMF kan gi redaksjonelle føringer for nettsamfunnet, det har med at de er en service provider og at noe slikt vil gi flytte de ut av safe heaven.
… kort sagt er det en haug strings attached allerede, men det er viktig at de er synlige og at alle parter er klar over dem. Og da vil jeg si som Ulf; da sier jeg meg ferdig med den debatten. — Jeblad 17. nov. 2013 kl. 14:40 (CET)

Da går førjulsoppfordringen til alle. Skal Wikimedia kunne gjøre en god jobb med å understøtte det frie og gratis arbeidet som foregår på bokmåls Wikipedia, nynorsk Wikipedia og samisk Wikipedia med å produsere et leksikon fritt for øknomiske bindinger på de norske språkene, så har det betydning å bidra økonomisk til at det er mulig. Du kan bidra selv. Du kan overtale bedriften du jobber i til å bidra. Wikimedia kan selv sørge for å komme inn under paraplyen med skattefradrag for bidrag til gode formål. [[1]]., [[2]], 22.2.3. Og så kan vi etterpå ta diskusjonen om hvordan de bruker pengene. Wikimedia kan ikke bestemme over Wikipedia, men de kan understøtte det som gjøres på Wikipedia. I mellomtiden kan vi alle bruke litt av pengene våre til noe fornuftig før jul. Du kan også melde deg inn i Wikimedia, det koster nesten ingen ting. Wikimedia arrangerer Wikipedia Academy 2013 til glede for oss alle. Wikipedia skal fortsette å være et leksikon med uavhengig, fri og gratis innholdsproduksjon, og det kan Wikimedia understøtte. God advent. --  Dyveldi    17. nov. 2013 kl. 17:14 (CET)

Noe off-topic, men likevel: Hvis her er så mye penger å ta av at man diskuterer om man skal betale folk for å bidra her, så kan man kanskje heller vurdere å sette opp premien på ukens konkurranser: Jeg foreslår minst fem hundre i førstepremie, og 250 i andrepremie. Det får bli mitt innspill i denne diskusjonen. :) TorbjørnS (ʦ) 18. nov. 2013 kl. 01:58 (CET)
Nå er vel tråden lang nok og har oppklart nok til å tåle litt sånn halveis off-topic. Det er allerede en tråd på Torget som tar opp gavekortene. De er også et godt eksempel på hvilken nytte vi kan ha av Wikimedia. Beløpene er ikke store så jeg håper de har brukt tid og arbeid (og kanskje litt penger) på at omslaget til kortet skal se fint ut. Nå er ikke jeg akkurat et konkurransemenneske, men jeg hadde nok ramma inn det hele og hengt det på veggen og det synes jeg omslaget bør egne seg til. Tiltaket er utmerket. Jeg er ikke i tvil om at heder og ære til konkurrentene er viktig og en flott måte å anerkjenne den lange langsomme jobben det er å heve kvaliteten på artiklene (og lage nye). Penger kan vi alle gi. Det er bare å hoppe over opp til flere kaffelatter i førjulsstrida. Handelsstanden vil bli litt trist over tapt omsetning, men "so what". Veldig mange har også en arbeidsplass (eller kjenner noen som har en) som gjerne finner litt midler til gode formål sånn ved årsslutt, Bruk den innflytelsen dere har, bedriftene får absolutt ikke noe igjen, bortsett fra at vi blir ivrigere til så skrive og foreslå bedriftsartikler sletta og så skal vi holde på integriteten vår. Vi skriver ikke for penger, men litt heder og ære er innimellom ganske ok. Fortsatt god advent (og ikke mas dere ihjel med førjulsstresset, ta det med ro og slapp av med Wikipedia i stedet). --  Dyveldi    18. nov. 2013 kl. 21:32 (CET)
Kloke ord Dyveldi. Har gått gjennom en lang periode av ukens konkurranse. Noen av bidragsyterne vil kunne motta noen tusenlapper fra Wikimedia Norge med dagens satser. Det er ofte de samme bidragsyterne som er i teten ganske ofte. Får vi bedre økonomi så er det selvsagt mulig å øke premiene. (min personlige mening). Hovedhensikten med å bidra på Wikipedia skal ikke være belønning i form av penger, men gleden av å spre kunnskap. Så har vi noen konkurranser med moderate premier som forhåpentligvis skjerper skrivelysten. Vennlig hilsen --Jarle Vines (diskusjon) 18. nov. 2013 kl. 21:49 (CET)
Det er ofte de samme bidragsyterne som er i teten ganske ofte, ja. Det er også ofte de samme bidragsyterne som deltar i konkurransene. En økning av premien og en andrepremie kan sikkert løse opp i det. Det er ingen som gjør seg rik på konkurranser, og det er heller ikke meningen. Personlig mener jeg at man burde øke pengepremien, og øke kontrollen på bidrag til konkurranser. Det bør ikke være slik at man kan vinne pengepremier ved å ta lettvinte snarveier (for eksempel opprette 20-30 stubber - ja, jeg kaller det en lettvint løsning). TorbjørnS (ʦ) 18. nov. 2013 kl. 22:55 (CET)
Det er det som er meningen med andrepremie TorbjørnS. Personlig er jeg enig at vi bør øke premiene noe. Jeg tror det er stemning for det når vi får bedre økonomi. Nå får vi hvertfall en positiv debatt og det er bra. Vennlig hilsen --Jarle Vines (diskusjon) 18. nov. 2013 kl. 23:09 (CET)
Ok.. beklager. Trodde økonomien var så bra at man ville begynne å betale folk for å bidra, og det var vel egentlig forutsetningen for at jeg sa det jeg sa. Mulig jeg ikke har fått med meg alt i debatten ovenfor :) Mvh TorbjørnS (ʦ) 18. nov. 2013 kl. 23:17 (CET)

Wikimedia Norge får lokale og ansatteRediger

Wikimedia Norge vil i løpet av kort tid flytte inn i Frivillighetshuset på Tøyen. Her vil vi få egne ansatte som skal drive med prosjektutvikling, og gjennomføring av ulike arrangementer. Det blir også en viktig oppgave å videreutvikle organisasjonens arbeid overfor medlemmer i Wikimedia Norge og wikipedianere. De kommer også til å søke om midler til ulike prosjekter som tjener Wiki-samfunnet i Norge. De skal ikke skrive på Wikipedia. Forhåpentligvis vil vi også kunne arrangere Wiki-treff i lokalene. Vennlig hilsen --Jarle Vines (diskusjon) 18. nov. 2013 kl. 22:03 (CET)

Notis om kandidatartikkel: LadejarlerRediger

Artikkelen Ladejarler er nominert til WP:AA. Se her: Wikipedia:Kandidatsider/Ladejarler.

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser innenfor Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Ta gjerne en tur innom kandidatsiden og bidra til å gjøre artikkelen bedre. M O Haugen (diskusjon) 20. nov. 2013 kl. 00:01 (CET)

Call for comments on draft trademark policyRediger

Dette usignerte innlegget ble skrevet av EdwardsBot (diskusjon · bidrag) 19. nov 2013 kl. 00:42:25 (CET) (Husk å signere dine innlegg!)