Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-37

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar

Sletting (igjen)Rediger

Hei. Beklager å måtte ta opp et tema som har vært diskutert ofte før. Det gjelder slettebeslutninger, og jeg tar utgangspunkt i en av få saker jeg har involvert meg i: Prableen Kaur.

I informasjonen øverst på slettesida står det: «For sletting av sider det kan være tvil om, bør det i regelen kreves konsensus. Hvis minst én etablert bruker har alvorlige innvendinger mot, skal man være noe forsiktig med å slette. Hvis flere uttaler seg mot sletting og presenterer vektige argumenter, bør artikkelen i regelen beholdes.»

I dette tilfellet har tre etablerte brukere argumentert for, ytterligere en «heller mot behold» og en «lander mellom to stoler», men antyder helling mot behold. Fire ønsker å slette artikkelen.

Når artikkelen nå er sletta, må vel det da skylles at beslutteren mener at det ikke er presentert «vektige argumenter» for å beholde. Jeg vil anta at vi som ønsker å beholde artikkelen, mener at vi har kommet med vektige argumenter.

Så hvem er det da som skal avgjøre dette med vekt? Jeg antar at det ikke finnes noen velfundert logisk svar på dette spørsmålet. Jeg synes imidlertid mye peker på at «reglenes ånd» tilsier at en skal være svært varsom med å slette i et tilfelle som dette. Viss ikke, bør reglene klargjøres. Hilsen GAD 13. sep 2011 kl. 11:16 (CEST)

Mal:Sletting-introduksjon er ikke en retningslinje. Vi har derimot Retningslinjer for sletting; spesielt seksjonen WP:RFS#Slettediskusjoner er relevant her. Merk gjerne: «Diskusjonen er ikke en avstemning; den avgjøres ikke ved å telle opp hvor mange som er for og hvor mange som er mot sletting.» — the Sidhekin (d) 13. sep 2011 kl. 11:28 (CEST)
Jeg er heilt enig i at vi (etter reglene) ikke skal telle (eksemplevis 7 for, 12 mot). Men i forklaringa på slettesida står faktisk tallbegrepa «minst én bruker» og «flere» (i dette tilfellet da «flere enn én» = minst to). Om du mener disse talla ikke skal ha betydning ved praktisering av slettereglene, så bør du vel foreslå endringer i veiledningsteksten. Hilsen GAD 13. sep 2011 kl. 11:49 (CEST)
Greit; jeg foreslår at Mal:Sletting-introduksjon endres som følger: «Hvis minst én etablert bruker har alvorlige innvendinger mot, skal man være noe forsiktig med å slette. Hvis flere uttaler seg mot sletting og presenterer vektige argumenter, bør artikkelen i regelen beholdes» utgår og erstattes med «Se Retningslinjer for sletting forøvrig.» — the Sidhekin (d) 13. sep 2011 kl. 11:54 (CEST)
Ikke enig. Unntak fra en hvilken som helst regel vil alltid dukke opp. Da er det argumenttyngde som trer inn - og de var ikke sterke nok i den aktuelle saken. Det var det som landet (strandet?) meg. Forholdet Kaur ble mest kjent for var sympatisk - men ikke IMØ helt nok til sikker leksikalitet i forhold til at vi ikke vanligvis omtaler ungdomsorganiserte før de er blitt svææært store. De fleste beholdytringene las jeg som ønsker mere enn som tunge argumenter.
Jeg antar at artikkelen vil dukke opp igjen om et par år, når personen har gått gradene i partiet, og at deler av det som nå er slettet kan flettes inn der. --Bjørn som tegner 13. sep 2011 kl. 12:39 (CEST)
Inkluister og perfeksjonister. Uenighet finnes, og i slike tilfeller er det etter min mening uheldig at samme bruker som foreslår slettingen, utfører den uten noen forklaring på hvorfor avgjørselen havnet der. Da er det ikke konsensus etter min forståelse. I slike tilfeller bør argumentasjoenen få lov å foregå over mer tid. F.eks. Prableen Kaur er en så profilert og omtalt person at jeg og flere andre, forventer en artikkel om henne her. Hogne 13. sep 2011 kl. 16:16 (CEST)
Ja, det er i slike tilfeller uheldig at brukeren som tar beslutningen om å slette er den samme brukeren som slette-nominerte. Slikt burde og kan imø lett unngås. Keanu 13. sep 2011 kl. 16:40 (CEST)
Det virker fornuftig, og kunne kanskje vært nedfelt i retningslinjene? Jeg hadde egentlig tenkt å ikke ta det opp, men jeg reagerte i så måte også på slettingen av Egil Engeland, der artikkelen ble slettet av slettenominator til tross for nær konsensus om at artikkelen skulle beholdes, og det burde være mulig å oppdrive ikke-digitaliserte kilder på sikt ved f.eks. et besøk på NB. – Danmichaelo 13. sep 2011 kl. 17:24 (CEST)
Jeg har gjenopprettet artikkelen om Engeland, vi gir den en sjanse til. Den må referansebelegges og bør utvides, ellers vil den sannsynligvis bli slettet. Keanu 13. sep 2011 kl. 18:34 (CEST)

┌─────────────────────────────────┘

Jeg mener slettenominator selv generelt ikke bør foreta selve beslutningen om å slette dersom det ikke er en rimelig konsensus i saken. Nå er jo slikt blant unntakstilfellene, og jeg understreker at det ikke ligger noe kritikk i de avgjørelsene som har vært tatt her. Men i fremtiden bør det altså unngås, mener jeg. Asav 14. sep 2011 kl. 01:42 (CEST)

Dette har kommet opp før, og jeg tror det er en unødvendig kilde til bråk. Vi har flere som kan avslutte slettediskusjoner. Ikke for å mistenkeliggjøre noen – men heller for å unngå at slik mistenkeliggjøring dukker opp eller impliseres, gjentatte ganger – vil jeg foreslå et nytt avsnitt til seksjonen WP:RFS#Vanlig sletting: «Den som fremmer forslag om sletting, skal ikke selv avgjøre slettediskusjonen. Unntaket er om det er grunnlag for å avbryte slettediskusjonen tidlig, som angitt over – om det er klart at et kriterium for hurtigsletting er tilstede, eller om artikkelen endres slik at den beholdes: I disse tilfellene kan enhver administrator konkludere.» — the Sidhekin (d) 14. sep 2011 kl. 02:16 (CEST)
Uenig i dette tilleggsforslaget til Sid. Når en bruker har fått den tillit ved å bli utnevnt til administrator så ser jeg ingen grunn til å lage til en inhabilitetsregel på dette. Når har det seg slik at jeg er den som sletter mest og nominerer ganske mye, og konsekvensene av en slik "regel" er at jeg ikke kan jobbe 100% effektivt, da jeg kun kan gjøre en av de to oppgavene. Det betinger at andre tar en del av arbeidet, og om det ikke gjøres så vil prosjektet lide, kun fordi at man mistenkeliggjør administratorer som man i utgangspunktet har gitt tillit. Så jeg synes det er en meget dårlig ide. Da får jeg ev. samarbeide med en annen bruker som slettnominerer for meg, og hele regelen er da bortkastet.--KEN 14. sep 2011 kl. 08:14 (CEST)
Ser poenget. Men kanskje dette burde leses som en oppfordring til andre administratorer om å delta mer i slettearbeidet? Sidhekins forslag kunne jo vært innført som en prøveordning, som blir fjernet igjen dersom andre adminer ikke engasjerer seg mer i slettingen. (I parentes: Dette handler ikke om tillit til enkeltpersoner. Til tross for at jeg har stor tillit til mange stortingspolitikere, foretrekker jeg at maktfordelingsprinsippet beholdes.) – Danmichaelo 14. sep 2011 kl. 12:11 (CEST)

Notis om kandidatartikler: Troppene til VM i fotball 2010 og EtiopiaRediger

Artikkelen Troppene til VM i fotball 2010 er nominert til WP:GL. Se Wikipedia:Kandidatsider/Troppene til VM i fotball 2010
Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. --M Haugen 13. sep 2011 kl. 19:57 (CEST)

Artikkelen Etiopia er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Etiopia
Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. --M Haugen 14. sep 2011 kl. 00:12 (CEST)

Platekataloger i sin helhet?Rediger

Det relativt nystartede plateselskapet SOFA har nå gitt ut et utall ny musikk - og listet opp hver eneste utgivelse her, under en heller tynn ingress. Oppsettet blir dermed nærmest en platekatalog. Hva hvis «His Masters», Phillips record comp eller EMI skulle gis tilsvarende oppmerksomhet? Kanskje det bare bør være slik, men problemstillingen er IMØ verd å tenke over. --Bjørn som tegner 14. sep 2011 kl. 11:47 (CEST)

Det er ganske vanlig i artikler om mindre plateselskap å liste utgivelsene, det er i grunnen greit i mine øyne da det gir klar beskjed om notabilitet. --KEN 14. sep 2011 kl. 11:55 (CEST)
KEN har et godt poeng, men akkurat denne her så litt overtydelig ut, med katalognummer og beskjed om hvem som er distributør. --M Haugen 15. sep 2011 kl. 07:41 (CEST)

Nye ordførereRediger

Vi har jo vært gjennom dette tidligere, men det er vel greit å minne hverandre om det: Vi har tid til å vente med å oppdatere kommuneartiklene med nye ordførernavn til det har vært konstituerende kommunestyremøter. Enig? Mvh M Haugen 15. sep 2011 kl. 07:45 (CEST)

Veldig enig. De nye er ikke ordførere før de tiltrer. Å endre dette nå, er å forskuttere noe som kanskje kommer til å skje, men dog ikke har skjedd ennå. Ting kan skje. PaulVIF 15. sep 2011 kl. 07:57 (CEST)
Jeg er også enig. Selv ikke det at det er sikkert at det kommer til å skje er nok. Den gamle ordføreren er ordfører helt frem til den nye tiltrer. Å oppdatere for tidlig er derfor å la Wikipedia fortelle noe som er feil. For wikipedianere som skulle være ivrige i å oppdatere sin lokale kommune har jeg en viktigere oppgave. En som i motsetning til den å oppdatere artikkelen ikke kan gjøres av andre enn de som er i hver enkelt kommune, ta bilde av den nye ordføreren. Gjerne også av den gamle og eventuelle tidligere ordførere. Haros 15. sep 2011 kl. 08:34 (CEST)
Jeg er òg enig, men jeg kan forstå at det er mye lettere å bare forandre teksten i en artikkel - det tar tross alt bare et par minutter. Å ta bilde av en ordfører krever langt mer insats: Man må kontakte ordføreren, møte vedkommende i person, ta bildet, laste det opp på PC-en, laste det opp på Commons, merke det med rett lisens og kategorier, for så å legge det inn i artikkelen. V85 18. sep 2011 kl. 21:57 (CEST)
Jeg vil gjerne minne om at for historikkens del, er det fint å beholde navnet til nåværende ordfører ved eventuelt skifte. Da blir historikken en automatisk konsekvens av løpende oppdateringer - jeg tenker for egen del ca 60 år frem i tid. (Etter det får andre overta). 91 18. sep 2011 kl. 22:02 (CEST)
Kanskje kan man også benytte anledningen til å opplyse i kommuneartiklene om hvilke partier som samarbeder i posisjon og hvem som er ordfører og varaordfører. Jeg har selv samlet opp slik informasjon for kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Håper andre brukere kan gjøre det samme for sine deler av landet. Mvh Lexicus 18. sep 2011 kl. 22:35 (CEST)