Wikipedia:Kandidatsider/Liste over forfattere i Norsk Salmebok 2013

Liste over forfattere i Norsk Salmebok 2013Rediger

Pent og solid arbeid fra 3s (diskusjon · bidrag) - som tidligere har hatt Liste over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997 til lignende kandidatvurdering i 2011. Lista framstår som enda et eksempel på hensikten med lister for å utvikle leksikonet: bred dekning på felt etter felt. Lista er ryddig og tillitvekkende, og biografiene er ulike lange, i tråd med at noen av forfatterne er mer kjent og aktive på mange fronter. M O Haugen (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 19:17 (CEST)

God listeRediger

  1.   For M O Haugen (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 19:17 (CEST)
  2.   For Gode lister er nyttige og lærerike, rett og slett … Gode! Kjersti L. (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 20:45 (CEST)
  3.   For Vidariv (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 22:59 (CEST)
  4.   For Ulf Larsen (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 11:19 (CEST)
  5.   For PaulVIF (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 12:53 (CEST)
  6.   For Lillingen (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 18:19 (CEST)
  7.   For M14 (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 22:56 (CEST)

KommentarerRediger

  • Se også 3s' spørsmål om listen som kandidatside i diskusjonsstråden på M O Haugens brukerdiskusjonsside med min kommentar om underliggende artikler. Listen i seg selv er god nok for meg til å passere kravet som god liste. Et annet spørsmål kan være om den andre tilsvarende lista bør oppdateres (Liste over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997) tilsvarende mot denne 2013-lista (selv er jeg usikker på for eller mot). Mvh Migrant (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 19:48 (CEST)
Når det gjelder det første: Jeg har nå gått gjennom alle artiklene (med forbehold om feil) og forsøkt å legge inn relevante lenker/litteraturhenvisninger/referanser der dette manglet. Fortsatt med forbehold om feil, tror jeg at jeg har dekket det meste.
Om jeg forstår deg riktig mener du å legge inn en kolonne for videreføring til N13. Jeg tenker umiddelbart at det blir en litt underlig sak, som ikke tar bøkene på alvor for det de var, men mer som en forløper til N13. Uten at jeg er helt sikker på det. Jeg føler at et tilbakeblikk er mer naturlig enn et blikk framover i slike artikler, uten at jeg skal være bombastisk på dette... mvh 3s (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 22:16 (CEST)
  • Aa i navn bør sorteres som å. Jeg er usikker på om det er mulig med malen sortname, men i malen sorterbart navn er det i hvert fall mulig. Mvh. M14 (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 19:55 (CEST)
Er det ikke slik det er nå da? Det ser i alle fall slik ut hos meg. Mvh 3s (diskusjon) 30. aug. 2015 kl. 22:16 (CEST)
Nei, sortér på noe annet enn navn, f.eks. fødselsår og så sortér på navn igjen, så kommer de med aa først. Mvh. M14 (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 19:49 (CEST)
Aha. Der ser jeg det. Problemet med den malen er at den virker å være særs tungvint i bruk på en så stor liste med så mange norske tegn, siden alle sammen må byttes ut med andre tegn. Om en bot kan gjøre det, er det fint, men å gjøre det manuelt fremstår for meg som svært vanskelig, siden man fort går i surr på hvor man har byttet Ø med Æ, og det derfor er en Æ som skal være der, og hvor Æ-en i virkeligheten er en Æ som skal byttes med en Å. Og så videre... Det må da være mulig å lage en mer brukervennlig mal enn dette. Mvh 3s (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 21:02 (CEST)
En annen løsning er kanskje å fikse på {{sortname}} slik at den gjør denne sorteringen. Jeg vet ikke om det er vanskelig å få til, for min kjennskap til hvordan malene fungerer er fraværende, men om det skulle la seg gjøre, ville det jo også hjelpe på andre lister som bruker denne malen, noe som ville være positivt. Mvh 3s (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 21:13 (CEST)
Jeg la inn Mal:Sorterbart navn på de to med navn på Aa i listen over oversettere, og det ser ut til å fungere. Mvh. M14 (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 21:50 (CEST)

Det virker som hovedbidragsyter har gjort en svært solid jobb her. Eneste jeg kan sette fingeren på er bruk av fet skrift i seksjon for kommentarer, vi pleier vel å benytte det kun på oppslagsord og overskrifter, ikke navn i selve teksten? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 11:19 (CEST)

Orland var også inne på dette. Tanken min var at det skulle symbolisere at det som står med uthevet skrift kunne vært oppslagsordet, men det er godt mulig det ikke fungerer. Jeg forsøker å bytte det ut med « », så kan dere se hva dere mener. Ok? 3s (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 12:24 (CEST)
Om vi skal følge stilmanualen (og det er vel det enkleste) så bør det vel stå uten formatering, altså hverken fet skrift eller anførselstegn. For ordens skyld så er dette kun en detalj i et ellers svært solid stykke arbeid. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 18:59 (CEST)

Jeg regner med at S97 og NoS i tabellene, viser til hhv. Samlebok 1997 og Norsk Salmebok 2013. Jeg savner en liten fotnote som forklarer om det stemmer eller at forkortelsen settes i parentes tidligere i teksten. Lillingen (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 18:19 (CEST)

Godt poeng! Det viser til Salmer 1997 og Norsk Salmebok. Jeg har ført inn forkortelsene i ingressen. Mvh 3s (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 21:02 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 6. sep. 2015 kl. 21:05 (CEST)